Prejsť na navigáciu

zoznam 05.06.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0257/NL

B30

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o činnostiach v oblasti riadenia životného prostredia (požiadavky na výkon uhoľných elektrární)

20.8.2015

201501453.SK 2015/0257/NL2

2015/0258/PL

B20

Návrh nariadenia ministra hospodárstva o banskej záchrannej službe.

21.8.2015

201501465.SK 2015/0258/PL 2

2015/0259/CZ

T20T

Vyhláška o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na lodi

21.8.2015

201501471.SK 2015/0259/CZ2

2015/0260/EE

I10

Podmienky a postup v súvislosti s úpravou taxametra, limitmi povolených chýb pri používaní taxametra a

hodnotou prechodnej rýchlosti pri prepínaní zo sadzby za čas na sadzbu za kilometer a opačne

24.8.2015

201501490.SK 2015/0260/EE 2

2015/0261/I

X00M

Návrh vyhlášky ministra hospodárskeho rozvoja v spolupráci s ministrom zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú zmeny v ministerskej vyhláške č. 110 z 12. mája 2011, pokiaľ ide o predpis na vykonávanie článku 10 ods. 1 zákona č. 1 zo 4. januára 1990 o elektromechanických prístrojoch používaných na činnosť v oblasti kozmetiky.

24.8.2015

201501495.SK 2015/0261/I 2

2015/0262/UK

T40T

Nariadenia o taxíkoch s bezbariérovým prístupom (Severné Írsko) 201[5] - Návrh

24.8.2015

201501498.SK 2015/0262/UK 2

2015/0263/D

B10

Technické podmienky dodávok pre asfaltové emulzie, vydanie 2015 (TL BE-StB 15)

24.8.2015

201501501.SK 2015/0263/D 2

2015/0264/D

V10T

SSB FS 010 - Popis rozhrania pre opakovače GNSS

24.8.2015

201501504.SK 2015/0264/D 2

2015/0265/LT

C00A

Návrh nariadenia riaditeľa Štátnej potravinárskej a veterinárnej služby, ktorým sa schvaľujú veterinárne požiadavky na vajcia umiestnené na domácom trhu v malých množstvách

26.8.2015

201501512.SK 2015/0265/LT 2

2015/0266/B

I10

Kráľovský výnos o splnomocnení k činnostiam týkajúcim sa prevádzkovej kontroly vodomerov na studenú vodu

27.8.2015

201501526.SK 2015/0266/B 2

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0247/HU

X00M

Nariadenie ministerstva vnútra (BM) o potrebných normách a požiadavkách týkajúcich sa prepojiteľnosti, technických, technologických a bezpečnostných normách a požiadavkách na uplatňovanie zákona LXXXIII z roku 2014 o jednotnom rámci vydávania elektronických kariet a o systéme certifikácie

12.8.2015

201501379.SK 2015/0247/HU2

2015/0248/LT

H10

ZÁKON, KTORÝM SA MENIA ČLÁNKY č. 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 A 28 ZÁKONA O HAZARDNÝCH HRÁCH LITOVSKEJ REPUBLIKY č. IX-325, A DO KTORÉHO SA PRIDÁVAJÚ ČLÁNKY 81, 101, 102 A 103 A DRUHÝ1 ODDIEL

12.8.2015

201501382.SK 2015/0248/LT 2

2015/0249/UK

B10

Dočasná novelizácia dopravy Škótska č. 35/15:

TS2010 Špecifikácia a usmerňujúce poznámky

13.8.2015

201501387.SK 2015/0249/UK 2

2015/0250/UK

B00

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby

Séria 600 a usmerňujúce poznámky – Zemné práce

vrátane série 100 tabuľka NG 1/1 - Séria 2100

14.8.2015

201501398.SK 2015/0250/UK 2

2015/0251/DK

T40T

Nariadenie o energetických a environmentálnych požiadavkách na taxíky atď.

14.8.2015

201501417.SK 2015/0251/DK 2

2015/0252/F

C00P

Návrh vyhlášky o značke etického prístupu pre lieky vyrobené z krvi.

17.8.2015

201501430.SK 2015/0252/F 2

2015/0253/F

C00P

Návrh výnosu o piktograme „značky etického prístupu“, uvedenom v článku R.5121-139-1 zákonníka verejného zdravia.

17.8.2015

201501433.SK 2015/0253/F 2

2015/0254/RO

N30E

Technická norma na návrh, výstavbu a prevádzku čerpacích staníc na skvapalnený plyn pre motorové vozidlá, kód NTGPL-2015

19.8.2015

201501439.SK 2015/0254/RO 2

2015/0255/B

H00

Kráľovská vyhláška, ktorou sa zakazuje uvádzať na trh skupinové hojdačky s pevnými závesnými prvkami

19.8.2015

201501445.SK 2015/0255/B 2

2015/0256/S

T40T

Návrh nariadenia o nahlasovacích strediskách pre dopravu taxíkmi

20.8.2015

201501448.SK 2015/0256/S 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 5.6.2015

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora