Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

zoznam 04.02.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0032/DK

V00T

Nariadenie o dánskom rádiovom rozhraní č. 00 051 pre systémy identifikácie rádiovej frekvencie (RFID).

21.04.2015

201500185.SK 2015/0032/DK2

2015/0033/NL

N00E

Nariadenie ministra hospodárstva z XX, č. WJZ/ , o označovaní kategórií výrobných prevádzok s cieľom podporiť výrobu trvalo udržateľnej energie v roku 2015 (nariadenie z roku 2015, ktorým sa označujú kategórie o výrobe trvalo udržateľnej energie)

22-01-2015 F

201500189.SK 2015/0033/NL 2

2015/0034/D

V10T

SSB FL 015 – Popis rozhraní pre pozemné vysielače vysokofrekvenčnej služby digitálnej rádiokomunikácie režim 2 (VDL M2)

22.04.2015

201500192.SK 2015/0034/D 2

2015/0035/NL

T10T

Nariadenie, ktorým sa stanovujú predpisy pre diaľkovo ovládané lietadlá

22.04.2015

201500198.SK 2015/0035/NL 2

2015/0036/GR

B10

Návrh technických predpisov o betónovej technológii z roku 2015

23.04.2015

201500202.SK 2015/0036/GR 2

2015/0037/A

I10

Návrh nariadenia, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy týkajúce sa kalibrácie prístrojov na meranie zaťaženia náprav a kolies

23.04.2015

201500206.SK 2015/0037/A 2

2015/0038/FIN

C50A

1. Návrh vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva (xxx/2015), ktorým sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o hygiene potravín v prvovýrobe (1368/2011) (vyhláška o prvovýrobe)

2. Návrh vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva (xxx/2015), ktorým sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o kontrole mäsa (590/2014) (vyhláška o kontrole mäsa)

3. Návrh vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva (xxx/2015), ktorým sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o hygiene potravín v zariadeniach (795/2014) (vyhláška o zariadeniach)

24.04.2015

201500219.SK 2015/0038/FIN2

2015/0039/F

C00A

Výnos, ktorým sa rozširuje rozsah medziodvetvovej dohody uzavretej v rámci Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés (Národného medziodvetvového združenia pre upravené ovocie a zeleninu, ANIFELT)

24.04.2015

201500223.SK 2015/0039/F 2

2015/0040/CZ

N00E

Návrh atómového zákona

27.04.2015

201500230.SK 2015/0040/CZ 2

2015/0041/DK

H10

Zákon, ktorým sa mení zákon o hazardných hrách, zákon o dani z hazardných hier, zákon Grónska o určitých hrách, zákon o verejných hazardných hrách prebiehajúcich formou turnaja a zákon o vymeraní dane (nočné zatváranie herní s výhernými hracími automatmi, zrušenie predpisov o znížení cla, nový poplatok za dozor, mesačné poplatky, pevne stanovená metóda výpočtu v súvislosti s vecnými výhrami a finančnými výhrami atď.)

28-01-2015 F

201500236.SK 2015/0041/DK 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Poznámka

2014/0654/FIN

C00C

Vyhláška vlády, ktorou sa mení vyhláška vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách, ktoré sa majú považovať za omamné látky; príloha IV

27-01-2015

Oznam 2 (201403839.SK) odoslaný mailom 09/01/2015

2014/0655/FIN

C00C

Vyhláška vlády, ktorou sa mení vyhláška vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách, ktoré sa majú považovať za omamné látky; príloha IV

27-01-2015

Oznam 2 (201403841.SK) odoslaný mailom 09/01/2015

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 4.2.2015

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora