Prejsť na navigáciu

zoznam 02.07.2015

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2015/0319/HR

B00

Technický predpis o racionálnom využívaní energetickej a tepelnej izolácii budov

24.9.2015

201501871.SK 2015/0319/HR 2

2015/0320/A

X00M

Zákon o normách z roku 2015,

24.9.2015

201501876.SK 2015/0320/A 2

2015/0321/CZ

B20

Návrh vyhlášky o vykonávaní prác s ohňostrojom a o zmene vyhlášky č. 72/1988 Zb., o používaní výbušnín, v znení neskorších predpisov

24.9.2015

201501879.SK 2015/0321/CZ 2

2015/0322/UK

C50A

Predpisy o liehovinách (náklady na overenie) z roku 2013

24.9.2015

201501883.SK 2015/0322/UK 2

2015/0324/RO

N30E

Technická norma pre nezávislé čerpacie stanice na LPG vybavené monoblokom podzemného zariadenia na plnenie plynových fliaš na domácu použitie, kód MTGPL 2

25.9.2015

201501893.SK 2015/0324/RO2

2015/0325/S

B00

Nariadenia švédskej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie, ktorými sa menia jej nariadenia a všeobecné usmernenia (2011:10) o aplikácii európskych konštrukčných noriem (eurokódy)

28.9.2015

201501897.SK 2015/0325/S 2

2015/0326/NL

S40E

Vyhláška, ktorou sa mení vykonávacia vyhláška k zákonu o hnojivách pre udržateľný rast mliekarenského chovu

28.9.2015

201501902.SK 2015/0326/NL 2

2015/0327/S

V10T

Predpisy Švédskeho poštového a telekomunikačného úradu o výnimkách z požiadavky na povolenie používať niektoré rádiové vysielače

28.9.2015

201501905.SK 2015/0327/S 2

2015/0328/S

T30T

Nariadenie o náhrade za bezpečnostné zariadenie a jeho montáž v železničných komunikačných systémoch

28.9.2015

201501908.SK 2015/0328/S 2

2015/0329/UK

V10T

Výnimka z požiadavky na získanie licencie na rozhranie 2096 v Spojenom kráľovstve pre zariadenia využívajúce biele miesta prevádzkované v pásme 470 MHz až 790 MHz („návrh dokumentu o rozhraní“).

28.9.2015

201501914.SK 2015/0329/UK 2

 

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Poznámka

2015/0284/RO

C00P

Návrh nariadenia, ktorým sa predlžuje termín stanovený v článku 1 ods. 2 nariadenia ministerstva zdravotníctva č. 456/2013 o schválení zoznamu obsahujúceho spoločné medzinárodné názvy liečiv s vysokým rizikom prerušenia dodávky, ktoré dostávajú osoby poistené v rámci systému sociálneho a zdravotného poistenia, ako aj opatrenia na zaistenie ich poskytovania na rumunskom trhu.

30-06-2015

Oznam 2 (201501623.SK) odoslaný mailom 16/06/2015

2015/0290/HU

C00P

Zmena vyhlášky ministerstva ľudských zdrojov č. 55 z 30. decembra 2014 o nových látkach alebo skupinách zlúčenín klasifikovaných ako nové psychoaktívne látky (ďalej len „vyhláška“)

24-06-2015

Oznam 2 (201501708.SK) odoslaný mailom 22/06/2015

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 3.7.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora