Prejsť na navigáciu

zoznam 22.04.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0169/E

B00

Návrh nariadenia, ktorým sa aktualizujú určité oddiely všeobecných technických špecifikácií pre práce na cestách a mostoch (PG–3), ktoré sa týkajú základných materiálov, cestných povrchov a chodníkov, návestí, dopravného navádzacieho zariadenia a obmedzovacích systémov vozidiel.

07.07.2014

201400999.SK 2014/0169/E 2

2014/0171/CY

I20

Vyhláška týkajúca sa regulácie energetickej hospodárnosti budov (Osnovy pre kontrolné skúšky vykurovacích systémov) z roku 2013.

08.07.2014

201401012.SK 2014/0171/CY2

2014/0172/D

B20

Smernica - Zásady výpočtu pre protipovodňové zábrany, systémy ochrany pred povodňami a pobrežné stavby v prílivovej oblasti Labe Slobodného a hanzového mesta Hamburg, z apríla 2013

08.07.2014

201401016.SK 2014/0172/D 2

2014/0173/F

B00

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška z 2. marca 2009 týkajúca sa výkonnostných vlastností a pravidiel používania zadržiavacích mechanizmov pre vozidlá podliehajúcich povinnému označovaniu CE

08.07.2014

201401021.SK 2014/0173/F 2

2014/0174/UK

N00E

Predpisy týkajúce sa systému stimulov na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov z roku 2014 (pozmeňujúce návrhy)

09-04-2014 F

201401028.SK 2014/0174/UK 2

2014/0175/LT

C50A

Nariadenie ministra zdravotníctva Litovskej republiky, ktorým sa mení nariadenie č. V-432 ministra zdravotníctva Litovskej republiky z 13. mája 2010, ktorým sa schvaľuje litovská hygienická norma HN 17:2010 - potravinové doplnky

10.07.2014

201401037.SK 2014/0175/LT 2

2014/0176/NL

C60A

Zákon o komoditách (informácie o alergénoch nebalených potravín)

10.07.2014

201401040.SK 2014/0176/NL 2

2014/0177/NL

V00T

Nariadenie vydané holandským ministrom pre hospodárske záležitosti zo dňa ...., č. WJZ/...., týkajúce sa stanovenia sadzieb za register DNCR (Do Not Call Registry - zoznam telefónnych čísel, ktoré nemajú byť kontaktované na účely telemarketingu) (správne poplatky za register DNCR na rok 2014)

10-04-2014 F

201401043.SK 2014/0177/NL 2

2014/0178/D

I10

Návrh nariadenia o uvádzaní meracích prístrojov na trh a ich príprave na použitie, ako aj o ich používaní a kalibrácii

(Nariadenie o meraní a kalibrácii)

10.07.2014

201401047.SK 2014/0178/D 2

2014/0179/PL

T00T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry a rozvoja, ktorým sa mení nariadenie ministra dopravy o technických podmienkach technickej kontroly, ktoré by mali spĺňať zariadenia na plnenie a vyprázdňovanie prepravných nádrží

10.07.2014

201401053.SK 2014/0179/PL 2

2014/0180/HU

X00M

Návrh vyhlášky ministerstva národného hospodárstva, ktorým sa mení vyhláška ministerstva hospodárstva a dopravy č. 32/2007. (III. 19) o registrácii vojenského vybavenia a služieb.

11.07.2014

201401081.SK 2014/0180/HU 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 


Publikované: 28.4.2014

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora