Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

zoznam 22.01.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0011/HU

C50A

Návrh vyhlášky ministerstva ľudských zdrojov o nariadeniach o výžive v oblasti verejného stravovania

08.04.14

201400031.SK 2014/0011/HU2

2014/0012/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny zo septembra 2013, doplnenie

09.04.14

201400041.SK 2014/0012/D 2

2014/0013/EE

N40E

Nariadenie ministra životného prostredia z 21. júna 2013, vyhláška č. 45 „v záujme obmedzenia emisií znečisťujúcich látok minister životného prostredia stanoví environmentálne požiadavky na ľahké vykurovacie oleje, trvalo udržateľné kritériá pre biopalivá a kvapalné biopalivá, monitorovanie a podávanie správ o súlade s environmentálnymi požiadavkami pre kvapalné palivá a postupy na znižovanie emisií skleníkových plynov z používania biopalív a kvapalných biopalív“.

09.04.14

201400043.SK 2014/0013/EE2

2014/0014/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov – časť II, zmeny september 2013, doplnenia

09.04.14

201400045.SK 2014/0014/D 2

2014/0015/UK

N00E

Predpisy týkajúce sa systému dotácií na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov v obytných priestoroch z roku 2014

09.01.14F

201400047.SK 2014/0015/UK 2

2014/0016/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky o: „Technických predpisoch protipožiarnej ochrany v súvislosti s návrhom, konštrukciou a prevádzkou materských škôl“

10.04.14

201400050.SK 2014/0016/I 2

2014/0017/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky o: „Schválení technických predpisov protipožiarnej ochrany pre návrh, inštaláciu a prevádzku pevných elektrických zariadení obsahujúcich horľavé izolačné kvapaliny v množstvách presahujúcich jeden meter kubický“

10.04.14

201400052.SK 2014/0017/I 2

2014/0018/A

B00

Návrh nariadenia o energetických požiadavkách na stavby, ako aj o obsahu a forme energetického certifikátu (Nariadenie o stavebnej technike týkajúce sa energie - BTV-E)

11.04.14

201400060.SK 2014/0018/A 2

2014/0019/A

B20

Nariadenie štajerskej krajinskej vlády o bezpečnostných požiadavkách pri podujatiach (nariadenie o bezpečnosti podujatí štajerskej krajinskej vlády z roku 2014 - VSVO)

11.04.14

201400070.SK 2014/0019/A 2

2014/0020/S

C90A

Nariadenia Švédskej rady pre poľnohospodárstvo a všeobecné odporúčanie týkajúce sa podmienok držania, chovania a predávania zvierat určených na chov ako domácich zvieratiek alebo na účely koníčkov

14.04.14

201400081.SK 2014/0020/S 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Publikované: 22.1.2014

Aktuálne

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Schválené dodatky k TP

Schválené dodatky k TP

01.03.2024
Dodatok č. 1/2024 k TP 060
Dodatok č. 1/2024 k
TP 077
Účinnosť od: 01.03.2024
Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora