Prejsť na navigáciu

zoznam 21.02.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0071/S

B20

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (1992:1554) o kontrole narkotík

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201400359.SK 2014/0071/S 2

2014/0072/HU

B00

Návrh vyhlášky BM o zmene a doplnení určitých ministerských vyhlášok týkajúcich sa vydávania osvedčení o dodržiavaní požiadaviek protipožiarnej ochrany

13.05.2014

201400362.SK 2014/0072/HU2

2014/0073/DK

S00S

Zákon o soláriách

13.05.2014

201400364.SK 2014/0073/DK 2

2014/0074/EE

V00T

Zmena a doplnenie nariadenia ministerstva hospodárskych záležitostí a komunikácií č. 118 z 1. decembra 2009 s názvom „Technické požiadavky pre rádiové zariadenia používané na základe povolenia na používanie frekvencií“

14.05.2014

201400369.SK 2014/0074/EE 2

2014/0075/HU

S20E

Návrh vládnej vyhlášky o činnostiach odpadového hospodárstva v súvislosti s elektrickým a elektronickým zariadením

14.05.2014

201400374.SK 2014/0075/HU 2

2014/0076/I

B30

Rozhodnutie provinčnej rady č. 2012 z 27. 12. 2013 - Smernice týkajúce sa energetickej hospodárnosti budov - zmena jej uznesenia č. 362 zo 4. marca 2013.

14.05.2014

201400380.SK 2014/0076/I 2

2014/0077/I

B10

Európsky návrh zákona 2013-bis, článok 3: „Zmena a doplnenie časti II prílohy IX k časti V legislatívnej vyhlášky č. 152 z 3. apríla 2006“

14.05.2014

201400385.SK 2014/0077/I 2

2014/0078/EE

T30T

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA VÝSTAVBY, ÚDRŽBY A POUŽÍVANIA ÚROVŇOVÝCH PRIECESTÍ

15.05.2014

201400389.SK 2014/0078/EE 2

2014/0079/CZ

I10

Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených meradiel: „snímače prietoku nosného média s centrickou clonou

15.05.2014

201400391.SK 2014/0079/CZ 2

2014/0080/F

X00M

DEKRÉT č.°[ ] o rakvách, vodotesnom tesnení

a nepriepustnom čalúnení do rakvy z [ ]

15.05.2014

201400397.SK 2014/0080/F 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 21.2.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora