Prejsť na navigáciu

zoznam 21.02.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0071/S

B20

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (1992:1554) o kontrole narkotík

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201400359.SK 2014/0071/S 2

2014/0072/HU

B00

Návrh vyhlášky BM o zmene a doplnení určitých ministerských vyhlášok týkajúcich sa vydávania osvedčení o dodržiavaní požiadaviek protipožiarnej ochrany

13.05.2014

201400362.SK 2014/0072/HU2

2014/0073/DK

S00S

Zákon o soláriách

13.05.2014

201400364.SK 2014/0073/DK 2

2014/0074/EE

V00T

Zmena a doplnenie nariadenia ministerstva hospodárskych záležitostí a komunikácií č. 118 z 1. decembra 2009 s názvom „Technické požiadavky pre rádiové zariadenia používané na základe povolenia na používanie frekvencií“

14.05.2014

201400369.SK 2014/0074/EE 2

2014/0075/HU

S20E

Návrh vládnej vyhlášky o činnostiach odpadového hospodárstva v súvislosti s elektrickým a elektronickým zariadením

14.05.2014

201400374.SK 2014/0075/HU 2

2014/0076/I

B30

Rozhodnutie provinčnej rady č. 2012 z 27. 12. 2013 - Smernice týkajúce sa energetickej hospodárnosti budov - zmena jej uznesenia č. 362 zo 4. marca 2013.

14.05.2014

201400380.SK 2014/0076/I 2

2014/0077/I

B10

Európsky návrh zákona 2013-bis, článok 3: „Zmena a doplnenie časti II prílohy IX k časti V legislatívnej vyhlášky č. 152 z 3. apríla 2006“

14.05.2014

201400385.SK 2014/0077/I 2

2014/0078/EE

T30T

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA VÝSTAVBY, ÚDRŽBY A POUŽÍVANIA ÚROVŇOVÝCH PRIECESTÍ

15.05.2014

201400389.SK 2014/0078/EE 2

2014/0079/CZ

I10

Opatrenie všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania pri schvaľovaní typu a overovaní stanovených meradiel: „snímače prietoku nosného média s centrickou clonou

15.05.2014

201400391.SK 2014/0079/CZ 2

2014/0080/F

X00M

DEKRÉT č.°[ ] o rakvách, vodotesnom tesnení

a nepriepustnom čalúnení do rakvy z [ ]

15.05.2014

201400397.SK 2014/0080/F 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 21.2.2014

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora