Prejsť na navigáciu

zoznam 19.05.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0187/B

H10

Návrh kráľovského výnosu o monitorovacích a kontrolných postupoch pre hazardné hry prevádzkované prostredníctvom autorizovaných webových stránok.

23.07.2014

neakceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov,

oznam 2 (201401160.SK) odoslaný mailom 29/04/2014

2014/0188/B

H10

Návrh kráľovského výnosu o zozname hier, ktoré môžu prevádzkovať držitelia doplnkovej licencie prostredníctvom nástrojov informačnej spoločnosti.

23.07.2014

neakceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov,

oznam 2 (201401162.SK) odoslaný mailom 29/04/2014

2014/0189/B

H10

Návrh kráľovského výnosu o podmienkach, za ktorých môžu byť hazardné hry ponúkané prostredníctvom nástrojov informačnej spoločnosti a ktoré sa vzťahujú najmenej na registráciu a identifikáciu hráča, overovanie veku, ponúkané hry, herné pravidlá, spôsob platby a spôsob rozdelenia výhier.

23.07.2014

neakceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov,

oznam 2 (201401164.SK) odoslaný mailom 29/04/2014

2014/0190/F

B10

Výnos o environmentálnom vyhlásení elektrických, elektronických a klimatizačných zariadení určených na použitie v stavebných dielach

23.07.2014

201401166.SK 2014/0190/F 2

2014/0191/FIN

C00A

Návrh vyhlášky na zmenu vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o vykonávaní činností v krmivárskom sektore (548/2012) a na zrušenie vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o prísadách krmív (43/05).

23.07.2014

201401169.SK 2014/0191/FIN 2

2014/0192/NL

S60E

Návrh vyhlášky, ktorým sa mení zákonná vyhláška o komoditách týkajúci sa rastliny „lucky bamboo“, s cieľom rozšíriť rozsah vyhlášky na dovozy z krajín EÚ.

24.07.2014

201401174.SK 2014/0192/NL 2

2014/0193/RO

SERV

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa mimoriadne nariadenie vlády č. 28/1999 o povinnosti hospodárskych subjektov používať elektronické fiškálne registračné pokladnice

25.07.2014

201401178.SK 2014/0193/RO 2

2014/0194/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny z marca 2014

25.07.2014

201401181.SK 2014/0194/D 2

2014/0196/NL

C20A

Zmena a doplnenie č. V k nariadeniu komoditnej rady pre poľnohospodárske plodiny [Productschap Akkerbouw, PA] o pestovaní zemiakov z roku 2008

25.07.2014

201401187.SK 2014/0196/NL 2

2014/0197/NL

C20A

Zmena č. VIII k nariadeniu PA o rakovine zemiakov z roku 2008

25.07.2014

201401190.SK 2014/0197/NL 2

2014/0198/CZ

H10

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 202/1990 Zb., o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov.

25.07.2014

201401193.SK 2014/0198/CZ 2

2014/0199/B

S20E

Predbežný návrh vyhlášky flámskej vlády, ktorou sa mení vyhláška flámskej vlády zo 6. februára 1991, stanovujúca flámske predpisy o environmentálnych povoleniach, vyhláška flámskej vlády z 1. júna 1995, stanovujúca všeobecné a sektorové ustanovenia v oblasti environmentálnej hygieny, vyhláška flámskej vlády z 12. decembra 2008, uplatňujúca hlavu XVI kráľovskej vyhlášky z 5. apríla 1995 a stanovujúca všeobecné ustanovenia environmentálnej politiky, a vyhláška flámskej vlády zo 17. februára 2012, zavádzajúca flámske nariadenie týkajúce sa (udržateľného riadenia) recyklácie materiálov a odpadu

28.07.2014

201401201.SK 2014/0199/B 2

2014/0200/DK

I10

Nariadenie o metrologickom monitorovaní meradiel používaných na meranie spotreby chladiacej energie v diaľkových systémoch chladenia.

28.07.2014

201401204.SK 2014/0200/DK 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 


Publikované: 20.5.2014

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora