Prejsť na navigáciu

zoznam 18.12.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0603/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 07 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka poplašných systémov

11.03.2015

201403605.SK 2014/0603/RO2

2014/0604/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 08 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka riadenia modelov

11.03.2015

201403608.SK 2014/0604/RO2

2014/0605/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 09 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka zariadení určených na použitie v induktívnych aplikáciách

11.03.2015

201403611.SK 2014/0605/RO2

2014/0606/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 11 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka zariadení na vysokofrekvenčnú identifikáciu (RFID)

11.03.2015

201403614.SK 2014/0606/RO2

2014/0607/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 12 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka aktívnych zdravotníckych implantátov

11.03.2015

201403617.SK 2014/0607/RO2

2014/0608/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 13 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka bezdrôtových audio/multimediálnych aplikácií

11.03.2015

201403620.SK 2014/0608/RO2

2014/0609/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 18 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka pomocných načúvacích zariadení (ALD)

11.03.2015

201403623.SK 2014/0609/RO2

2014/0610/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 14 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka rádiovej komunikácie v občianskom pásme (OP)

12.03.2015

201403637.SK 2014/0610/RO2

2014/0611/RO

C00A

Nariadenie podpredsedu vlády, ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ministra zdravotníctva a predsedu Štátneho úradu na ochranu spotrebiteľov, ktorým sa schvaľujú technické predpisy na výrobu, označovanie a uvádzanie do obehu fermentovaných alkoholických nápojov (iné ako pivo a víno) určených na ľudskú spotrebu.

12.03.2015

201403640.SK 2014/0611/RO2

2014/0612/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny zo septembra 2014

12.03.2015

201403643.SK 2014/0612/D2

2014/0613/D

B20

Časť II zoznamu technických stavebných predpisov – zmeny zo septembra 2014

12.03.2015

201403646.SK 2014/0613/D2

2014/0614/D

B20

Časť III zoznamu technických stavebných predpisov - zmeny zo septembra 2014

12.03.2015

201403649.SK 2014/0614/D2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 23.1.2015

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora