Prejsť na navigáciu

zoznam 18.12.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0603/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 07 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka poplašných systémov

11.03.2015

201403605.SK 2014/0603/RO2

2014/0604/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 08 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka riadenia modelov

11.03.2015

201403608.SK 2014/0604/RO2

2014/0605/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 09 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka zariadení určených na použitie v induktívnych aplikáciách

11.03.2015

201403611.SK 2014/0605/RO2

2014/0606/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 11 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka zariadení na vysokofrekvenčnú identifikáciu (RFID)

11.03.2015

201403614.SK 2014/0606/RO2

2014/0607/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 12 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka aktívnych zdravotníckych implantátov

11.03.2015

201403617.SK 2014/0607/RO2

2014/0608/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 13 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka bezdrôtových audio/multimediálnych aplikácií

11.03.2015

201403620.SK 2014/0608/RO2

2014/0609/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 18 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka pomocných načúvacích zariadení (ALD)

11.03.2015

201403623.SK 2014/0609/RO2

2014/0610/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 14 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka rádiovej komunikácie v občianskom pásme (OP)

12.03.2015

201403637.SK 2014/0610/RO2

2014/0611/RO

C00A

Nariadenie podpredsedu vlády, ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ministra zdravotníctva a predsedu Štátneho úradu na ochranu spotrebiteľov, ktorým sa schvaľujú technické predpisy na výrobu, označovanie a uvádzanie do obehu fermentovaných alkoholických nápojov (iné ako pivo a víno) určených na ľudskú spotrebu.

12.03.2015

201403640.SK 2014/0611/RO2

2014/0612/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny zo septembra 2014

12.03.2015

201403643.SK 2014/0612/D2

2014/0613/D

B20

Časť II zoznamu technických stavebných predpisov – zmeny zo septembra 2014

12.03.2015

201403646.SK 2014/0613/D2

2014/0614/D

B20

Časť III zoznamu technických stavebných predpisov - zmeny zo septembra 2014

12.03.2015

201403649.SK 2014/0614/D2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 23.1.2015

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora