Prejsť na navigáciu

zoznam 18.12.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0603/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 07 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka poplašných systémov

11.03.2015

201403605.SK 2014/0603/RO2

2014/0604/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 08 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka riadenia modelov

11.03.2015

201403608.SK 2014/0604/RO2

2014/0605/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 09 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka zariadení určených na použitie v induktívnych aplikáciách

11.03.2015

201403611.SK 2014/0605/RO2

2014/0606/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 11 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka zariadení na vysokofrekvenčnú identifikáciu (RFID)

11.03.2015

201403614.SK 2014/0606/RO2

2014/0607/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 12 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka aktívnych zdravotníckych implantátov

11.03.2015

201403617.SK 2014/0607/RO2

2014/0608/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 13 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka bezdrôtových audio/multimediálnych aplikácií

11.03.2015

201403620.SK 2014/0608/RO2

2014/0609/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 18 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka pomocných načúvacích zariadení (ALD)

11.03.2015

201403623.SK 2014/0609/RO2

2014/0610/RO

V10T

Technické nariadenie RO-IR 14 o rádiovom rozhraní, ktoré sa týka rádiovej komunikácie v občianskom pásme (OP)

12.03.2015

201403637.SK 2014/0610/RO2

2014/0611/RO

C00A

Nariadenie podpredsedu vlády, ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ministra zdravotníctva a predsedu Štátneho úradu na ochranu spotrebiteľov, ktorým sa schvaľujú technické predpisy na výrobu, označovanie a uvádzanie do obehu fermentovaných alkoholických nápojov (iné ako pivo a víno) určených na ľudskú spotrebu.

12.03.2015

201403640.SK 2014/0611/RO2

2014/0612/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny zo septembra 2014

12.03.2015

201403643.SK 2014/0612/D2

2014/0613/D

B20

Časť II zoznamu technických stavebných predpisov – zmeny zo septembra 2014

12.03.2015

201403646.SK 2014/0613/D2

2014/0614/D

B20

Časť III zoznamu technických stavebných predpisov - zmeny zo septembra 2014

12.03.2015

201403649.SK 2014/0614/D2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 23.1.2015

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora