Prejsť na navigáciu

zoznam 15.10.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0477/D

V10T

SSB FE-OE 043 - Popis rozhraní pre smerové rádiové zariadenia v pásme 31 GHz (bod-bod a bod-viaceré body); vydanie z augusta 2014

05.01.2015

201402870.SK 2014/0477/D 2

2014/0478/HU

B20

Návrh vyhlášky ministerstva vnútra o osobitných pravidlách požiarnej ochrany pri používaní jadrovej energie a o uplatňovaní pravidiel orgánmi

05.01.2015

201402892.SK 2014/0478/HU 2

2014/0479/F

C00A

Dekrét o podmienkach používania označení kvality „farmár“, „produkt z farmy“ alebo „vyrobené na farme“ pre vajcia nosníc druhu Gallus gallus

05.01.2015

201402898.SK 2014/0479/F 2

2014/0480/UK

V10T

IR 2095 – Požiadavka Spojeného kráľovstva na rozhranie 2095 Body sieťového relé s vyšším pracovným cyklom

07.01.2015

201402903.SK 2014/0480/UK 2

2014/0481/UK

S20E

Protokol o kvalite: Kritériá na určenie toho, kedy odpad prestáva byť odpadom, týkajúce sa výroby a používania agregátov oceľovej trosky na stavebné použitie

07.01.2015

201402909.SK 2014/0481/UK 2

2014/0482/D

T40T

Technické predpisy o električkách - požiarna ochrana v podzemných prevádzkových zariadeniach

(TRStrab Požiarna ochrana)

Vydanie: 24. júna 2014

07.01.2015

201402914.SK 2014/0482/D 2

2014/0483/I

B20

Riaditeľská vyhláška týkajúca sa aktualizácie technických pokynov o používaní a inštalácii diaľničných cestných zábran

07.01.2015

201402924.SK 2014/0483/I 2

2014/0484/UK

B00

Zmeny schváleného dokumentu G: Norma pre hospodárnosť pri využívaní vody v rámci stavebných predpisov.

Pozri pripojené uvádzané dokumenty:

– Návrh schváleného dokumentu G: norma pre hospodárnosť pri využívaní vody

08.01.2015

201402932.SK 2014/0484/UK 2

2014/0485/UK

B00

Zmeny schváleného dokumentu H: Požiadavky H6 na skladovanie pevného odpadu.

Pozri pripojené uvádzané dokumenty:

– Návrh schváleného dokumentu H: Požiadavky H6 na skladovanie pevného odpadu: Návrh konzultácie

08.01.2015

201402935.SK 2014/0485/UK 2

2014/0486/UK

B00

Schválený dokument M: Časť M Prístup do budov a ich využívanie – Zväzok 1 obydlia.

Pozri pripojené uvádzané dokumenty:

– Schválený dokument M: Časť M Prístup do budov a ich využívanie – Zväzok 1 obydlia: Návrh konzultácie

08.01.2015

201402938.SK 2014/0486/UK 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 16.10.2014

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora