Prejsť na navigáciu

zoznam 14.10.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0466/PL

B00

Nariadenie ministra administratívy a digitalizácie o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať prípojkové kanály.

05.01.2015

201402806.SK 2014/0466/PL2

2014/0467/NL

C00A

Vyhláška, ktorou sa mení vykonávacia vyhláška zákona o hnojivách so zreteľom na realizáciu piateho akčného programu smernice o dusičnanoch a na využívanie fosfátu a hnoja bohatého na slamu

05.01.2015

201402813.SK 2014/0467/NL 2

2014/0469/UK

N20E

Nariadenie z roku 2015 o povinnosti týkajúcej sa obnoviteľných zdrojov

05.01.2015

201402824.SK 2014/0469/UK 2

2014/0470/HU

X00M

Vyhláška ministra pre národné hospodárstvo č. …/2014 (…), ktorým sa mení vyhláška ministerstva národného hospodárstva č. 23/2014 z 30. júna 2014 o identifikácii faktúr a príjmových dokladov daňového úradu, ako aj o kontrole elektronických faktúr

05.01.2015

201402827.SK 2014/0470/HU2

2014/0471/PL

S10E

Návrh nariadenia ministra životného prostredia o obaloch, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na obsah olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu v obaloch

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201402833.SK 2014/0471/PL 2

2014/0472/LT

B00

Návrh nariadenia o zozname regulovaných stavebných výrobkov

05.01.2015

201402843.SK 2014/0472/LT 2

2014/0473/CZ

X00M

Návrh zákona o pyrotechnických výrobkoch a zaobchádzaní s nimi a o zmene niektorých zákonov (zákon o pyrotechnike)

05.01.2015

201402855.SK 2014/0473/CZ 2

2014/0474/D

T00T

Zákon o prednostnom používaní vozidiel s elektrickým pohonom

(zákon o elektromobilite - EmoG)

05.01.2015

201402858.SK 2014/0474/D 2

2014/0475/D

T00T

50. Nariadenie o zmene pravidiel cestnej premávky

05.01.2015

201402861.SK 2014/0475/D 2

2014/0476/A

B30

Nariadenie o stanovení podielov týkajúcich sa obalov v domácnosti a priemyselných obalov (Obmedzujúce nariadenie o obaloch)

05.01.2015

201402864.SK 2014/0476/A 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 16.10.2014

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora