Prejsť na navigáciu

zoznam 12.09.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0413/HU

C40C

Dodatok k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 36/2006 (V.18) o udeľovaní licencií, skladovaní, distribúcii a používaní látok na zvyšovanie úrodnosti

27.11.2014

201402450.SK 2014/0413/HU2

2014/0415/A

C00A

Návrh dolnorakúskeho nariadenia o postrekovacích zariadeniach na ochranu rastlín

28.11.2014

201402459.SK 2014/0415/A 2

2014/0416/F

X00M

Dekrét, ktorým sa stanovujú požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť dychových skúšok na zistenie hladiny alkoholu určených na používanie pred vedením vozidla

01.12.2014

201402473.SK 2014/0416/F 2

2014/0417/UK

B00

TR2180 - Ochranné povrchové nátery pre komunikačné zariadenie, rámy a kryty vyrobené z hliníka alebo ocele, určené na použitie na hlavných cestách

02.12.2014

201402476.SK 2014/0417/UK 2

2014/0418/UK

B00

TR2130 Skúšky prostredia pre diaľničné komunikačné zariadenia a prenosné a permanentné zariadenia na riadenie diaľničnej dopravy na použitie na hlavných cestách

02.12.2014

201402479.SK 2014/0418/UK 2

2014/0419/RO

N20E

TECHNICKÁ ENERGETICKÁ NORMA V OBLASTI NÁVRHU ZARIADENÍ JEDNOSMERNÉHO PRÚDU V ELEKTRÁRŇACH A ROZVODNIACH

02.12.2014

201402482.SK 2014/0419/RO 2

2014/0420/UK

B00

TR1000 – Úvod k registru dopravných systémov a dopravného značenia

02.12.2014

201402485.SK 2014/0420/UK 2

2014/0421/UK

B00

TR 2597 Vydanie A – Všeobecné požiadavky na cestné zariadenia na umožnenie diaľkového prístupu

02.12.2014

201402488.SK 2014/0421/UK 2

2014/0422/UK

B00

MCE 1137 Vydanie E - Konfiguračná zástrčka zariadení - Typ 9300: Požiadavky na hardvér

02.12.2014

201402491.SK 2014/0422/UK 2

2014/0423/UK

B00

TR1100 - Všeobecné technické požiadavky na diaľničné komunikačné zariadenie

02.12.2014

201402494.SK 2014/0423/UK 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Publikované: 16.9.2014

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora