Prejsť na navigáciu

zoznam 11.08.2014

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová

2014/0234/PL

B10

Návrh zákona o zmene zákona o stavebných výrobkoch a stavebného zákona

22.08.2014

24-11-2014

2014/0243/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTOROU SA SCHVAĽUJE NARIADENIE UPRAVUJÚCE STÁVKOVÉ HRY V SPOLOČENSTVE KASTÍLIA A LEÓN A MENÍ VYHLÁŠKA Č. 44/2001 Z 22. FEBRUÁRA, KTOROU SA SCHVAĽUJE KATALÓG POVOLENÝCH HAZARDNÝCH A STÁVKOVÝCH ČINNOSTÍ V SPOLOČENSTVE KASTÍLIA A LEÓN.

25.08.2014

24-11-2014

2014/0321/FIN

B10

Stavebné drevo s hrebeňovými spojmi

09.10.2014

24-11-2014

Publikované: 11.8.2014

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora