Prejsť na navigáciu

zoznam 11.08.2014

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová

2014/0234/PL

B10

Návrh zákona o zmene zákona o stavebných výrobkoch a stavebného zákona

22.08.2014

24-11-2014

2014/0243/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTOROU SA SCHVAĽUJE NARIADENIE UPRAVUJÚCE STÁVKOVÉ HRY V SPOLOČENSTVE KASTÍLIA A LEÓN A MENÍ VYHLÁŠKA Č. 44/2001 Z 22. FEBRUÁRA, KTOROU SA SCHVAĽUJE KATALÓG POVOLENÝCH HAZARDNÝCH A STÁVKOVÝCH ČINNOSTÍ V SPOLOČENSTVE KASTÍLIA A LEÓN.

25.08.2014

24-11-2014

2014/0321/FIN

B10

Stavebné drevo s hrebeňovými spojmi

09.10.2014

24-11-2014

Publikované: 11.8.2014

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora