Prejsť na navigáciu

zoznam 11.08.2014

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová

2014/0234/PL

B10

Návrh zákona o zmene zákona o stavebných výrobkoch a stavebného zákona

22.08.2014

24-11-2014

2014/0243/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTOROU SA SCHVAĽUJE NARIADENIE UPRAVUJÚCE STÁVKOVÉ HRY V SPOLOČENSTVE KASTÍLIA A LEÓN A MENÍ VYHLÁŠKA Č. 44/2001 Z 22. FEBRUÁRA, KTOROU SA SCHVAĽUJE KATALÓG POVOLENÝCH HAZARDNÝCH A STÁVKOVÝCH ČINNOSTÍ V SPOLOČENSTVE KASTÍLIA A LEÓN.

25.08.2014

24-11-2014

2014/0321/FIN

B10

Stavebné drevo s hrebeňovými spojmi

09.10.2014

24-11-2014

Publikované: 11.8.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora