Prejsť na navigáciu

zoznam 11.03.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0091/S

B00

Nariadenia švédskej Štátnej rady pre výstavbu, stavebníctvo a plánovanie, ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia rady o výstavbe (2011:6) – predpisy a všeobecné odporúčania

26/05/2014

201400494.SK 2014/0091/S 2

2014/0092/NL

B20

Nariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti mení a dopĺňa nariadenie o certifikátoch zeleného odborného vzdelania prostredníctvom zahrnutia vzoru pre zelené odborné vzdelanie a doplnenia vzdelanostných spôsobilostí

27/05/2014

201400500.SK 2014/0092/NL 2

2014/0093/RO

C00A

Nariadenie ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ministra zdravotníctva a riaditeľa Štátneho úradu na ochranu spotrebiteľov sa schvaľuje tento predpis týkajúci sa povahy, zloženia a výroby slivkového lekváru „magiun“ pre ľudskú spotrebu

27/05/2014

201400503.SK 2014/0093/RO2

2014/0094/RO

C50A

Nariadenie ustanovuje požiadavky, ktoré musia spĺňať ekonomické subjekty predávajúce pekárske výrobky

27/05/2014

201400505.SK 2014/0094/RO 2

2014/0095/UK

B00

BD65/14 Kritériá navrhovania nosníkov s ochranou proti nárazom

28/05/2014

201400514.SK 2014/0095/UK 2

2014/0096/S

B00

Nariadenia švédskej Štátnej rady pre výstavbu, stavebníctvo a plánovanie (2011:6), ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia rady o výstavbe – predpisy a všeobecné odporúčania

28/05/2014

201400523.SK 2014/0096/S 2

2014/0097/D

B20

Vzorová smernica o stavebnej požiarnej ochrane v priemyselnej výstavbe (vzorová smernica o priemyselnej výstavbe - Muster-Industriebaurichtlinie "MIndBauRL") - návrh, stav z februára 2014

02/06/2014

201400531.SK 2014/0097/D 2

2014/0098/SI

N20E

Predpisy o technických podmienkach na výstavbu nadzemných elektrických vedení vysokého napätia v rozsahu AC 1 kV až 400 kV

02/06/2014

201400575.SK 2014/0098/SI 2

2014/0099/UK

C90A

Nariadenia o identifikácii psov mikročipom (Anglicko) z roku 2014

04/06/2014

201400592.SK 2014/0099/UK 2

2014/0100/UK

C00A

Nariadenia o mäsových výrobkoch (Anglicko) z roku 2014

Nariadenia o mäsových výrobkoch (Škótsko) z roku 2014

Nariadenia o mäsových výrobkoch (Wales) z roku 2014

Nariadenia o mäsových výrobkoch (Severné Írsko) z roku 2014

05/06/2014

201400618.SK 2014/0100/UK 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 


Publikované: 11.3.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora