Prejsť na navigáciu

zoznam 11.03.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0091/S

B00

Nariadenia švédskej Štátnej rady pre výstavbu, stavebníctvo a plánovanie, ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia rady o výstavbe (2011:6) – predpisy a všeobecné odporúčania

26/05/2014

201400494.SK 2014/0091/S 2

2014/0092/NL

B20

Nariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti mení a dopĺňa nariadenie o certifikátoch zeleného odborného vzdelania prostredníctvom zahrnutia vzoru pre zelené odborné vzdelanie a doplnenia vzdelanostných spôsobilostí

27/05/2014

201400500.SK 2014/0092/NL 2

2014/0093/RO

C00A

Nariadenie ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ministra zdravotníctva a riaditeľa Štátneho úradu na ochranu spotrebiteľov sa schvaľuje tento predpis týkajúci sa povahy, zloženia a výroby slivkového lekváru „magiun“ pre ľudskú spotrebu

27/05/2014

201400503.SK 2014/0093/RO2

2014/0094/RO

C50A

Nariadenie ustanovuje požiadavky, ktoré musia spĺňať ekonomické subjekty predávajúce pekárske výrobky

27/05/2014

201400505.SK 2014/0094/RO 2

2014/0095/UK

B00

BD65/14 Kritériá navrhovania nosníkov s ochranou proti nárazom

28/05/2014

201400514.SK 2014/0095/UK 2

2014/0096/S

B00

Nariadenia švédskej Štátnej rady pre výstavbu, stavebníctvo a plánovanie (2011:6), ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia rady o výstavbe – predpisy a všeobecné odporúčania

28/05/2014

201400523.SK 2014/0096/S 2

2014/0097/D

B20

Vzorová smernica o stavebnej požiarnej ochrane v priemyselnej výstavbe (vzorová smernica o priemyselnej výstavbe - Muster-Industriebaurichtlinie "MIndBauRL") - návrh, stav z februára 2014

02/06/2014

201400531.SK 2014/0097/D 2

2014/0098/SI

N20E

Predpisy o technických podmienkach na výstavbu nadzemných elektrických vedení vysokého napätia v rozsahu AC 1 kV až 400 kV

02/06/2014

201400575.SK 2014/0098/SI 2

2014/0099/UK

C90A

Nariadenia o identifikácii psov mikročipom (Anglicko) z roku 2014

04/06/2014

201400592.SK 2014/0099/UK 2

2014/0100/UK

C00A

Nariadenia o mäsových výrobkoch (Anglicko) z roku 2014

Nariadenia o mäsových výrobkoch (Škótsko) z roku 2014

Nariadenia o mäsových výrobkoch (Wales) z roku 2014

Nariadenia o mäsových výrobkoch (Severné Írsko) z roku 2014

05/06/2014

201400618.SK 2014/0100/UK 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 


Publikované: 11.3.2014

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora