Prejsť na navigáciu

zoznam 11.03.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0091/S

B00

Nariadenia švédskej Štátnej rady pre výstavbu, stavebníctvo a plánovanie, ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia rady o výstavbe (2011:6) – predpisy a všeobecné odporúčania

26/05/2014

201400494.SK 2014/0091/S 2

2014/0092/NL

B20

Nariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti mení a dopĺňa nariadenie o certifikátoch zeleného odborného vzdelania prostredníctvom zahrnutia vzoru pre zelené odborné vzdelanie a doplnenia vzdelanostných spôsobilostí

27/05/2014

201400500.SK 2014/0092/NL 2

2014/0093/RO

C00A

Nariadenie ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ministra zdravotníctva a riaditeľa Štátneho úradu na ochranu spotrebiteľov sa schvaľuje tento predpis týkajúci sa povahy, zloženia a výroby slivkového lekváru „magiun“ pre ľudskú spotrebu

27/05/2014

201400503.SK 2014/0093/RO2

2014/0094/RO

C50A

Nariadenie ustanovuje požiadavky, ktoré musia spĺňať ekonomické subjekty predávajúce pekárske výrobky

27/05/2014

201400505.SK 2014/0094/RO 2

2014/0095/UK

B00

BD65/14 Kritériá navrhovania nosníkov s ochranou proti nárazom

28/05/2014

201400514.SK 2014/0095/UK 2

2014/0096/S

B00

Nariadenia švédskej Štátnej rady pre výstavbu, stavebníctvo a plánovanie (2011:6), ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia rady o výstavbe – predpisy a všeobecné odporúčania

28/05/2014

201400523.SK 2014/0096/S 2

2014/0097/D

B20

Vzorová smernica o stavebnej požiarnej ochrane v priemyselnej výstavbe (vzorová smernica o priemyselnej výstavbe - Muster-Industriebaurichtlinie "MIndBauRL") - návrh, stav z februára 2014

02/06/2014

201400531.SK 2014/0097/D 2

2014/0098/SI

N20E

Predpisy o technických podmienkach na výstavbu nadzemných elektrických vedení vysokého napätia v rozsahu AC 1 kV až 400 kV

02/06/2014

201400575.SK 2014/0098/SI 2

2014/0099/UK

C90A

Nariadenia o identifikácii psov mikročipom (Anglicko) z roku 2014

04/06/2014

201400592.SK 2014/0099/UK 2

2014/0100/UK

C00A

Nariadenia o mäsových výrobkoch (Anglicko) z roku 2014

Nariadenia o mäsových výrobkoch (Škótsko) z roku 2014

Nariadenia o mäsových výrobkoch (Wales) z roku 2014

Nariadenia o mäsových výrobkoch (Severné Írsko) z roku 2014

05/06/2014

201400618.SK 2014/0100/UK 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 


Publikované: 11.3.2014

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora