Prejsť na navigáciu

zoznam 10.04.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0157/FIN

B00

Usmernenia Fínskeho dopravného úradu: údržba štrkových ciest

01.07.2014

201400943.SK 2014/0157/FIN2

2014/0161/NL

SERV60

Nariadenie vydané ministrom hospodárstva, zo dňa , č- WJZ/14033160, ktorým sa mení finančné nariadenie o obchodnom registri z roku 2014 v súvislosti s prístupom k určitým údajom z obchodného registra prostredníctvom internetovej aplikácie

03-04-2014F

201400966.SK 2014/0161/NL 2

2014/0162/D

B20

Vzorové nariadenie o výstavbe a prevádzke zhromažďovacích miest (Vzorové nariadenie o zhromažďovacích miestach -MVStättVO) znenie z júna 2005, naposledy zmenené a doplnené uznesením odbornej komisie stavebného dozoru z februára 2014

03.07.2014

201400969.SK 2014/0162/D 2

2014/0163/D

B20

Vzorové nariadenie o výstavbe a prevádzke predajných miest (Vzorové nariadenie o predajných miestach -MVKVO) znenie zo septembra 1995, naposledy zmenené a doplnené uznesením odbornej komisie stavebného dozoru z februára 2014

03.07.2014

201400972.SK 2014/0163/D 2

2014/0164/MT

C00A

Regoli tal-2014 dwar il-Produzzjoni u l-Bejgħ tal-Prodotti u Prodotti Tradizzjonali tal-Ħalib

Predpisy o výrobe a predaji mliečnych a tradičných mliečnych výrobkov z roku 2014

03.07.2014

201400975.SK 2014/0164/MT 2

2014/0165/NL

C00A

Nariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti z ... , č. WJZ/ , ktorým sa mení nariadenie o obchodovaní so živými zvieratami a s výrobkami z hospodárskych zvierat v súvislosti s dovozom spermy a vajíčok včiel.

04.07.2014

201400978.SK 2014/0165/NL 2

2014/0166/NL

I10

Zmena nariadenia o vozidlách a nariadenia o úprave vozidiel vo vzťahu k zmene z hľadiska technickej požiadavky pre alkoholový zámok

04.07.2014

201400981.SK 2014/0166/NL 2

2014/0167/D

B10

Zmena zoznamu stavebných noriem A časť 1 pre vydanie 2014/2

04.07.2014

201400984.SK 2014/0167/D 2

2014/0168/E

B30

RÁMCOVÁ DOHODA MEDZI AUTONÓMNYM REGIÓNOM BASKICKA A SYSTÉMOM PODPOROVANÝM SPOLOČNOSŤOU ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.

07.07.2014

201400996.SK 2014/0168/E 2

2014/0170/DK

T20T

Nariadenie k oznámeniu F Dánskeho námorného úradu (technické nariadenie o konštrukcii, vybavení atď. menších komerčných plavidiel)

07.07.2014

201401009.SK 2014/0170/DK 2

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby

 

 


Publikované: 14.4.2014

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora