Prejsť na navigáciu

zoznam 10.04.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0157/FIN

B00

Usmernenia Fínskeho dopravného úradu: údržba štrkových ciest

01.07.2014

201400943.SK 2014/0157/FIN2

2014/0161/NL

SERV60

Nariadenie vydané ministrom hospodárstva, zo dňa , č- WJZ/14033160, ktorým sa mení finančné nariadenie o obchodnom registri z roku 2014 v súvislosti s prístupom k určitým údajom z obchodného registra prostredníctvom internetovej aplikácie

03-04-2014F

201400966.SK 2014/0161/NL 2

2014/0162/D

B20

Vzorové nariadenie o výstavbe a prevádzke zhromažďovacích miest (Vzorové nariadenie o zhromažďovacích miestach -MVStättVO) znenie z júna 2005, naposledy zmenené a doplnené uznesením odbornej komisie stavebného dozoru z februára 2014

03.07.2014

201400969.SK 2014/0162/D 2

2014/0163/D

B20

Vzorové nariadenie o výstavbe a prevádzke predajných miest (Vzorové nariadenie o predajných miestach -MVKVO) znenie zo septembra 1995, naposledy zmenené a doplnené uznesením odbornej komisie stavebného dozoru z februára 2014

03.07.2014

201400972.SK 2014/0163/D 2

2014/0164/MT

C00A

Regoli tal-2014 dwar il-Produzzjoni u l-Bejgħ tal-Prodotti u Prodotti Tradizzjonali tal-Ħalib

Predpisy o výrobe a predaji mliečnych a tradičných mliečnych výrobkov z roku 2014

03.07.2014

201400975.SK 2014/0164/MT 2

2014/0165/NL

C00A

Nariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti z ... , č. WJZ/ , ktorým sa mení nariadenie o obchodovaní so živými zvieratami a s výrobkami z hospodárskych zvierat v súvislosti s dovozom spermy a vajíčok včiel.

04.07.2014

201400978.SK 2014/0165/NL 2

2014/0166/NL

I10

Zmena nariadenia o vozidlách a nariadenia o úprave vozidiel vo vzťahu k zmene z hľadiska technickej požiadavky pre alkoholový zámok

04.07.2014

201400981.SK 2014/0166/NL 2

2014/0167/D

B10

Zmena zoznamu stavebných noriem A časť 1 pre vydanie 2014/2

04.07.2014

201400984.SK 2014/0167/D 2

2014/0168/E

B30

RÁMCOVÁ DOHODA MEDZI AUTONÓMNYM REGIÓNOM BASKICKA A SYSTÉMOM PODPOROVANÝM SPOLOČNOSŤOU ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.

07.07.2014

201400996.SK 2014/0168/E 2

2014/0170/DK

T20T

Nariadenie k oznámeniu F Dánskeho námorného úradu (technické nariadenie o konštrukcii, vybavení atď. menších komerčných plavidiel)

07.07.2014

201401009.SK 2014/0170/DK 2

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby

 

 


Publikované: 14.4.2014

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora