Prejsť na navigáciu

zoznam 10.04.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0157/FIN

B00

Usmernenia Fínskeho dopravného úradu: údržba štrkových ciest

01.07.2014

201400943.SK 2014/0157/FIN2

2014/0161/NL

SERV60

Nariadenie vydané ministrom hospodárstva, zo dňa , č- WJZ/14033160, ktorým sa mení finančné nariadenie o obchodnom registri z roku 2014 v súvislosti s prístupom k určitým údajom z obchodného registra prostredníctvom internetovej aplikácie

03-04-2014F

201400966.SK 2014/0161/NL 2

2014/0162/D

B20

Vzorové nariadenie o výstavbe a prevádzke zhromažďovacích miest (Vzorové nariadenie o zhromažďovacích miestach -MVStättVO) znenie z júna 2005, naposledy zmenené a doplnené uznesením odbornej komisie stavebného dozoru z februára 2014

03.07.2014

201400969.SK 2014/0162/D 2

2014/0163/D

B20

Vzorové nariadenie o výstavbe a prevádzke predajných miest (Vzorové nariadenie o predajných miestach -MVKVO) znenie zo septembra 1995, naposledy zmenené a doplnené uznesením odbornej komisie stavebného dozoru z februára 2014

03.07.2014

201400972.SK 2014/0163/D 2

2014/0164/MT

C00A

Regoli tal-2014 dwar il-Produzzjoni u l-Bejgħ tal-Prodotti u Prodotti Tradizzjonali tal-Ħalib

Predpisy o výrobe a predaji mliečnych a tradičných mliečnych výrobkov z roku 2014

03.07.2014

201400975.SK 2014/0164/MT 2

2014/0165/NL

C00A

Nariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti z ... , č. WJZ/ , ktorým sa mení nariadenie o obchodovaní so živými zvieratami a s výrobkami z hospodárskych zvierat v súvislosti s dovozom spermy a vajíčok včiel.

04.07.2014

201400978.SK 2014/0165/NL 2

2014/0166/NL

I10

Zmena nariadenia o vozidlách a nariadenia o úprave vozidiel vo vzťahu k zmene z hľadiska technickej požiadavky pre alkoholový zámok

04.07.2014

201400981.SK 2014/0166/NL 2

2014/0167/D

B10

Zmena zoznamu stavebných noriem A časť 1 pre vydanie 2014/2

04.07.2014

201400984.SK 2014/0167/D 2

2014/0168/E

B30

RÁMCOVÁ DOHODA MEDZI AUTONÓMNYM REGIÓNOM BASKICKA A SYSTÉMOM PODPOROVANÝM SPOLOČNOSŤOU ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.

07.07.2014

201400996.SK 2014/0168/E 2

2014/0170/DK

T20T

Nariadenie k oznámeniu F Dánskeho námorného úradu (technické nariadenie o konštrukcii, vybavení atď. menších komerčných plavidiel)

07.07.2014

201401009.SK 2014/0170/DK 2

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby

 

 


Publikované: 14.4.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora