Prejsť na navigáciu

zoznam 07.08.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0371/UK

B00

Technické špecifikácie pre diaľkovo ovládané dočasné dopravné značky na riadenie premávky na použitie v sieti strategických ciest Úradu pre diaľnice

29.10.2014

201402209.SK 2014/0371/UK2

2014/0372/NL

I10

Nariadenie vydané holandským ministrom pre hospodárske záležitosti zo dňa ...., ... týkajúce sa zmeny nariadenia o používaní a inštalácii meracích zariadení EÚ v súvislosti s realizáciou povinnosti používať na meranie tepla regulované merače tepla

29.10.2014

201402214.SK 2014/0372/NL 2

2014/0373/NL

I10

Vyhláška zo dňa ... , týkajúca sa zmeny vyhlášky o meracích prístrojoch I s ohľadom na uplatňovanie povinnosti používať regulované merače tepla na meranie tepla a rozhodnutia o meracích prístrojoch s odčítaním údajov na diaľku na stanovenie požiadaviek na meracie prístroje na meranie tepla s odčítaním údajov na diaľku

29.10.2014

201402217.SK 2014/0373/NL 2

2014/0374/NL

T50T

Nariadenie o preprave nebezpečného domáceho odpadu z roku 2015

29.10.2014

201402220.SK 2014/0374/NL 2

2014/0375/CY

H10

Zákon z roku 2014, ktorým sa upravuje zriaďovanie, prevádzka, vedenie, dozor a kontrola kasín a súvisiace služby

30.10.2014

201402229.SK 2014/0375/CY 2

2014/0376/D

N00E

Zákon na využívanie obnoviteľnej tepelnej energie v Badensku-Württembergsku (Zákon o obnoviteľnom teple - EWärmeG)

31.10.2014

201402244.SK 2014/0376/D 2

2014/0377/F

B10

Výnos týkajúci sa tepelných vlastností a požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov a nových častí existujúcich budov s malou rozlohou a rôznymi zjednodušeniami.

31.10.2014

201402247.SK 2014/0377/F 2

2014/0378/UK

N00E

Program vykonávania inteligentného merania vo Veľkej Británii: Oznámenie o navrhovaných zmenách nariadení Veľkej Británie o inteligentnom meraní a technických špecifikácií na podporu interoperability.

03.11.2014

201402254.SK 2014/0378/UK 2

2014/0379/UK

X00M

Nariadenia o bezdrôtovej telegrafii (kontrola rušenia z prístrojov) z roku 2014.

03.11.2014

201402259.SK 2014/0379/UK 2

2014/0380/F S20E

Dekrét, ktorým sa menia ustanovenia týkajúce sa nakladania s odpadom z pneumatík uvedené v zbierke zákonov o životnom prostredí

03.11.2014

201402266.SK 2014/0380/F 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 11.8.2014

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora