Prejsť na navigáciu

zoznam 07.04.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0147/D

T00T

Technické dodacie podmienky pre stavebné materiály a stavebné zmesi používané na stavebnú údržbu spevnenia dopravných plôch - betónovanie, vydanie z roku 2013 (TL BEB-StB 13)

30.06.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0148/D

T00T

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre stavebnú údržbu spevnenia dopravných plôch – betónovanie, vydanie z roku 2013 (ZTV BEB-StB13)

30.06.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0149/CY

I20

Nariadenie o energetickej hospodárnosti budov (úprava a kontrola vykurovacích systémov na báze ohrievača s menovitým výkonom vyšším ako 20 KW) Vyhláška z roku 2013.

30.06.2014

201400917.SK 2014/0149/CY 2

2014/0150/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A, časti 1 až 3 a zoznamu stavebných noriem B, časti 1 a 2, vždy pre vydanie 2014/2

30.06.2014

201400920.SK 2014/0150/D 2

2014/0151/F

X00M

Výnos o sledovateľnosti solárií, ktorým sa stanovujú podmienky kontroly týchto prístrojov a podmienky akreditácie organizácií zodpovedných za kontrolu.

30.06.2014

201400924.SK 2014/0151/F 2

2014/0152/F

X00M

Výnos týkajúci sa poskytovania informácií a upozornení určených pre prevádzkovateľov a používateľov solárií

30.06.2014

201400927.SK 2014/0152/F 2

2014/0153/F

T50T

Oznámenie o návrhu pravidiel certifikácie lodí, čo sa týka „technickej a prevádzkovej kompatibility so zariadením poskytujúcim skvapalnený zemný plyn (LNG) Revithoussa“

30.06.2014

201400931.SK 2014/0153/GR 2

2014/0154/B

C50A

Kráľovský výnos, ktorým sa stanovujú ustanovenia s ohľadom na podávanie hlásení o určitých látkach alebo určitých produktoch, ktoré vyvolávajú alergie alebo intoleranciu, v prípade nebalených potravín

30.06.2014

201400934.SK 2014/0154/B 2

2014/0155/I

S40E

Ministerská vyhláška, ktorou sa upravujú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 o reorganizácii a revízii nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009.

01.07.2014

201400937.SK 2014/0155/I 2

2014/0156/D

C30P

Homeopatický úradný zoznam liečiv - HAB 2014

01.07.2014

201400940.SK 2014/0156/D 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Publikované: 8.4.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora