Prejsť na navigáciu

zoznam 07.04.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0147/D

T00T

Technické dodacie podmienky pre stavebné materiály a stavebné zmesi používané na stavebnú údržbu spevnenia dopravných plôch - betónovanie, vydanie z roku 2013 (TL BEB-StB 13)

30.06.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0148/D

T00T

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre stavebnú údržbu spevnenia dopravných plôch – betónovanie, vydanie z roku 2013 (ZTV BEB-StB13)

30.06.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0149/CY

I20

Nariadenie o energetickej hospodárnosti budov (úprava a kontrola vykurovacích systémov na báze ohrievača s menovitým výkonom vyšším ako 20 KW) Vyhláška z roku 2013.

30.06.2014

201400917.SK 2014/0149/CY 2

2014/0150/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A, časti 1 až 3 a zoznamu stavebných noriem B, časti 1 a 2, vždy pre vydanie 2014/2

30.06.2014

201400920.SK 2014/0150/D 2

2014/0151/F

X00M

Výnos o sledovateľnosti solárií, ktorým sa stanovujú podmienky kontroly týchto prístrojov a podmienky akreditácie organizácií zodpovedných za kontrolu.

30.06.2014

201400924.SK 2014/0151/F 2

2014/0152/F

X00M

Výnos týkajúci sa poskytovania informácií a upozornení určených pre prevádzkovateľov a používateľov solárií

30.06.2014

201400927.SK 2014/0152/F 2

2014/0153/F

T50T

Oznámenie o návrhu pravidiel certifikácie lodí, čo sa týka „technickej a prevádzkovej kompatibility so zariadením poskytujúcim skvapalnený zemný plyn (LNG) Revithoussa“

30.06.2014

201400931.SK 2014/0153/GR 2

2014/0154/B

C50A

Kráľovský výnos, ktorým sa stanovujú ustanovenia s ohľadom na podávanie hlásení o určitých látkach alebo určitých produktoch, ktoré vyvolávajú alergie alebo intoleranciu, v prípade nebalených potravín

30.06.2014

201400934.SK 2014/0154/B 2

2014/0155/I

S40E

Ministerská vyhláška, ktorou sa upravujú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 o reorganizácii a revízii nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009.

01.07.2014

201400937.SK 2014/0155/I 2

2014/0156/D

C30P

Homeopatický úradný zoznam liečiv - HAB 2014

01.07.2014

201400940.SK 2014/0156/D 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Publikované: 8.4.2014

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora