Prejsť na navigáciu

zoznam 07.04.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0147/D

T00T

Technické dodacie podmienky pre stavebné materiály a stavebné zmesi používané na stavebnú údržbu spevnenia dopravných plôch - betónovanie, vydanie z roku 2013 (TL BEB-StB 13)

30.06.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0148/D

T00T

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre stavebnú údržbu spevnenia dopravných plôch – betónovanie, vydanie z roku 2013 (ZTV BEB-StB13)

30.06.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0149/CY

I20

Nariadenie o energetickej hospodárnosti budov (úprava a kontrola vykurovacích systémov na báze ohrievača s menovitým výkonom vyšším ako 20 KW) Vyhláška z roku 2013.

30.06.2014

201400917.SK 2014/0149/CY 2

2014/0150/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A, časti 1 až 3 a zoznamu stavebných noriem B, časti 1 a 2, vždy pre vydanie 2014/2

30.06.2014

201400920.SK 2014/0150/D 2

2014/0151/F

X00M

Výnos o sledovateľnosti solárií, ktorým sa stanovujú podmienky kontroly týchto prístrojov a podmienky akreditácie organizácií zodpovedných za kontrolu.

30.06.2014

201400924.SK 2014/0151/F 2

2014/0152/F

X00M

Výnos týkajúci sa poskytovania informácií a upozornení určených pre prevádzkovateľov a používateľov solárií

30.06.2014

201400927.SK 2014/0152/F 2

2014/0153/F

T50T

Oznámenie o návrhu pravidiel certifikácie lodí, čo sa týka „technickej a prevádzkovej kompatibility so zariadením poskytujúcim skvapalnený zemný plyn (LNG) Revithoussa“

30.06.2014

201400931.SK 2014/0153/GR 2

2014/0154/B

C50A

Kráľovský výnos, ktorým sa stanovujú ustanovenia s ohľadom na podávanie hlásení o určitých látkach alebo určitých produktoch, ktoré vyvolávajú alergie alebo intoleranciu, v prípade nebalených potravín

30.06.2014

201400934.SK 2014/0154/B 2

2014/0155/I

S40E

Ministerská vyhláška, ktorou sa upravujú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 o reorganizácii a revízii nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009.

01.07.2014

201400937.SK 2014/0155/I 2

2014/0156/D

C30P

Homeopatický úradný zoznam liečiv - HAB 2014

01.07.2014

201400940.SK 2014/0156/D 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Publikované: 8.4.2014

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora