Prejsť na navigáciu

zoznam 04.12.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0542/D

C20A

Organické a minerálne hnojivá, prísady do pôdy, pestovateľské substráty a pomocné rastlinné prípravky

11.02.2015

201403273.SK 2014/0542/D 2

2014/0549/EE

X40M

Novela zákona o reklame

16.02.2015

201403313.SK 2014/0549/EE 2

2014/0550/A

H10

Krajinský zákon o uzatváraní a sprostredkovaní stávok a o stávkaroch.

(Hornorakúsky zákon o stávkovaní)

16.02.2015

201403317.SK 2014/0550/A 2

2014/0551/HU

S20E

Novela zákona LXXXV z roku 2011 o poplatkoch za výrobky na ochranu životného prostredia

18-11-2014F

201403335.SK 2014/0551/HU 2

2014/0552/NL

B30

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o osobných vozidlách (relatívna úspora paliva), vo vzťahu k referenčnej norme pre druhy vozidiel s veľmi nízkymi emisiami uhlíka.

19.02.2015

201403343.SK 2014/0552/NL 2

2014/0553/F

B00

Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška z 30. septembra 2011 o výkonnostných vlastností trvalého zvislého dopravného značenia a predpisov na jeho uvedenie do prevádzky

20.02.2015

201403352.SK 2014/0553/F 2

2014/0554/HU

C50A

Vyhláška ministerstva poľnohospodárstva týkajúca sa podrobných predpisov prevádzky bitúnkových zariadení

20.02.2015

201403356.SK 2014/0554/HU 2

2014/0555/A

I20

Návrh nariadenia krajinskej vlády o uvedení do obehu a prevádzkovaní vykurovacích zariadení (Korutánske nariadenie o vykurovacích zariadeniach - K-HeizVO)

20.02.2015

201403360.SK 2014/0555/A 2

2014/0556/D

S00E

Zákon k novej úprave práva o uvedení do obehu, spätnom prevzatí a ekologicky prijateľnej likvidácii elektrických a elektronických prístrojov

23.02.2015

201403365.SK 2014/0556/D 2

2014/0557/D

C20A

Guľová munícia s olovnatým strelivom a olovnaté puškové strelivo

23.02.2015

201403369.SK 2014/0557/D 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0558/A

B00

RVS 08.16.02, Technické zmluvné podmienky; živičné podklady a krycie vrstvy; používanie geotextílií v asfalte

23.02.2015

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2014/0559/EE

C50A

Návrh ministra poľnohospodárstva s názvom „Požiadavky na poskytovanie informácií o potravinách na nebalených potravinách“

23.02.2015

201403381.SK 2014/0559/EE2

2014/0560/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTOROU SA MENÍ VYHLÁŠKA 17/2003 ZO 6. FEBRUÁRA, O VYTVORENÍ A REGULOVANÍ REGISTROV MODELOV A SPOLOČNOSTÍ V OBLASTI HERNÍ A HERNÝCH AUTOMATOV V AUTONÓMNOM SPOLOČENSTVE KASTÍLIA-LEÓN A O PRAVIDLÁCH UPRAVUJÚCICH HERNÉ AUTOMATY A HERNE V AUTONÓMNOM SPOLOČENSTVE KASTÍLIA-LEÓN, SCHVÁLENÝ NA ZÁKLADE VYHLÁŠKY 12/2005 Z 3. FEBRUÁRA.

23.02.2015

201403385.SK 2014/0560/E 2

2014/0561/HU

C00P

Zmena vládnej vyhlášky č. 66/2012 z 2. apríla 2012 o činnostiach, ktoré sa môžu vykonávať v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami a novými psychoaktívnymi látkami, ako aj o začlenení týchto látok do súpisov a o zmene týchto súpisov (ďalej len: vyhláška)

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201403389.SK 2014/0561/HU2

2014/0562/S

C10C

Navrhovaný predpis na zmenu nariadenia týkajúceho sa zákazu určitých tovarov nebezpečných pre zdravie (SFS 1999:58)

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201403393.SK 2014/0562/S 2

2014/0563/S

C10C

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (1992:1554) o kontrole omamných látok

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201403395.SK 2014/0563/S 2

2014/0564/A

B00

Nariadenie spolkového ministra poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, životného prostredia a vodného hospodárstva o povinnostiach pri stavebných a demolačných činnostiach, o separovaní a manipulácii s odpadmi vznikajúcimi pri stavebných a demolačných činnostiach, výrobe a výrobkoch z recyklovaného materiálu, ktoré strácajú status odpadu a stávajú sa druhotnou surovinou (nariadenie o recyklovaných stavebných materiáloch - orig. Recycling-Baustoffverordnung)

25.02.2015

201403400.SK 2014/0564/A 2

2014/0565/SI

V10T

Všeobecný zákon, ktorým sa mení všeobecný zákon o pláne využívania rádiových frekvencií (NURF-3a)

25.02.2015

201403403.SK 2014/0565/SI 2

2014/0566/UK

S00E

Certifikačná schéma mikrovýroby: MCS 007

Požiadavky na systém certifikácie výrobkov:

Tepelné čerpadlá

Vydanie 3.0

25/11/2014F

201403409.SK 2014/0566/UK 2

2014/0567/EE

C00C

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ministra sociálnych vecí č. 73 z 18. mája 2005 o podmienkach a postupoch zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami na lekárske a vedecké účely a podmienkach a postupoch uchovávania záznamov a správ v tejto oblasti a zoznamov omamných a psychotropných látok

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201403412.SK 2014/0567/EE 2

  

Notifikácie, ktorých oznamy 2 už boli odoslané, a u ktorých bola akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0543/EE

C00C

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ministra sociálnych vecí č. 73 z 18. mája 2005 o podmienkach a postupoch zaobchádzania s narkotikami a psychotropnými látkami na lekárske a vedecké účely a podmienkach a postupoch uchovávania záznamov a správ v tejto oblasti a zoznamov narkotík a psychotropných látok

25-11-2014

oznam 2 (201403277.SK) odoslaný mailom 24/11/2014

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0409/CY

H10

Zákon o stávkovaní (zmena) (č. 2) z roku 2014

21.11.2014

22-12-2014

2014/0417/UK

B00

TR2180 - Ochranné povrchové nátery pre komunikačné zariadenie, rámy a kryty vyrobené z hliníka alebo ocele, určené na použitie na hlavných cestách

02.12.2014

02-03-2015

2014/0418/UK

B00

TR2130 Skúšky prostredia pre diaľničné komunikačné zariadenia a prenosné a permanentné zariadenia na riadenie diaľničnej dopravy na použitie na hlavných cestách

02.12.2014

02-03-2015

2014/0419/RO

N20E

TECHNICKÁ ENERGETICKÁ NORMA V OBLASTI NÁVRHU ZARIADENÍ JEDNOSMERNÉHO PRÚDU V ELEKTRÁRŇACH A ROZVODNIACH

02.12.2014

02-03-2015

2014/0423/UK

B00

TR1100 - Všeobecné technické požiadavky na diaľničné komunikačné zariadenie

02.12.2014

02-03-2015

2014/0430/DK

B00

Nariadenie o jednotkách na zaznamenávanie údajov vo vozidlách električkovej železnice, metra a rýchlodráhy (prímestská železničná sieť)

05.12.2014

05-03-2015

2014/0451/DK

T40T

Návrh nariadenia o zariadeniach na blokovanie zapaľovania, ktoré sa budú používať v súvislosti s vodičskými preukazmi s podmienkou týkajúcou sa zariadenia na blokovanie zapaľovania.

16.12.2014

16-03-2015

 

 

 

 

 

 

 

 


Publikované: 4.12.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora