Prejsť na navigáciu

zoznam 04.08.2014

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová

2014/0063/LT

H10

Prevádzkovanie hazardných hier na diaľku.

07.05.2014

07-08-2014

2014/0194/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny z marca 2014

25.07.2014

27-10-2014

2014/0195/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny z marca 2014

25.07.2014 27-10-2014

2014/0198/CZ

H10

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 202/1990 Zb., o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov.

25.07.2014 27-10-2014

2014/0200/DK

I10

Nariadenie o metrologickom monitorovaní meradiel používaných na meranie spotreby chladiacej energie v diaľkových systémoch chladenia.

28.07.2014

27-10-2014

2014/0209/F

C10P

Dekrét o uvádzaní klinického prínosu lieku (SMR) na vonkajšom obale a v písomnej informácii farmaceutických špecialít

06.08.2014

06-11-2014

2014/0210/F

C10P

Výnos týkajúci sa piktogramu podľa bodu 19° článku R. 5121-138 zákona o verejnom zdraví

06.08.2014

06-11-2014

2014/0277/IRL

X40

Návrh zákona o verejnom zdraví (štandardizované balenie tabaku) z roku 2014

18.09.2014

18-12-2014

 


Publikované: 4.8.2014

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora