Prejsť na navigáciu

zoznam 04.08.2014

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová

2014/0063/LT

H10

Prevádzkovanie hazardných hier na diaľku.

07.05.2014

07-08-2014

2014/0194/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny z marca 2014

25.07.2014

27-10-2014

2014/0195/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny z marca 2014

25.07.2014 27-10-2014

2014/0198/CZ

H10

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 202/1990 Zb., o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov.

25.07.2014 27-10-2014

2014/0200/DK

I10

Nariadenie o metrologickom monitorovaní meradiel používaných na meranie spotreby chladiacej energie v diaľkových systémoch chladenia.

28.07.2014

27-10-2014

2014/0209/F

C10P

Dekrét o uvádzaní klinického prínosu lieku (SMR) na vonkajšom obale a v písomnej informácii farmaceutických špecialít

06.08.2014

06-11-2014

2014/0210/F

C10P

Výnos týkajúci sa piktogramu podľa bodu 19° článku R. 5121-138 zákona o verejnom zdraví

06.08.2014

06-11-2014

2014/0277/IRL

X40

Návrh zákona o verejnom zdraví (štandardizované balenie tabaku) z roku 2014

18.09.2014

18-12-2014

 


Publikované: 4.8.2014

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora