Prejsť na navigáciu

zoznam 04.08.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0361/B

X20M

Kráľovský výnos, ktorým sa stanovujú skúšky povinné pre rôzne zbrane

a ktorým sa mení kráľovský výnos z 30. júna 1924 schvaľujúci nové všeobecné nariadenie

o skúšobnom úrade pre strelné zbrane so sídlom v Liège

24.10.2014

201402162.SK 2014/0361/B 2

2014/0362/A

B00

Dolnorakúske nariadenie o stavebnej technike z roku 2014 (NÖ BTV 2014)

27.10.2014

201402166.SK 2014/0362/A 2

2014/0363/NL

C00A

Nariadenie ministra hospodárstva č. WJZ/14081304 o zmene vykonávacieho nariadenia týkajúceho sa zákona o hnojivách v súvislosti s povinnosťou neoddeliteľne spájať prístroje ADR/GPS s dopravným prostriedkom na prepravu tuhých hnojív a pridávanie granúl hnojív spracovaním živočíšnych hnojív

27.10.2014

201402176.SK 2014/0363/NL 2

2014/0364/GR

T40T

Návrh technického predpisu s názvom „Ministerské rozhodnutie – Špecifikácie pre bezpečnostné pásy, sedadlá a ukotvenia bezpečnostných pásov a sedadiel pre školské autobusy a vozidlá na prepravu žiakov“

27.10.2014

201402187.SK 2014/0364/GR 2

2014/0365/CY

S60E

Vyhláška vydaná v súlade s článkom 59 zákonov o ochrane a správe voľne žijúcich vtákov a lovnej zveri

(zákony 152(I) z roku 2003

256(I) z roku 2004

81(I) z roku 2005

151(I) z roku 2006

15(I) z roku 2008

5(I) z roku 2009

129(I) z roku 2012)

27.10.2014

201402190.SK 2014/0365/CY 2

2014/0366/HR

I20

Nariadenia týkajúce sa kontroly a testovania tlakového zariadenia

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

201402193.SK 2014/0366/HR2

2014/0367/I

SERV

Návrh medzirezortnej vyhlášky o: „Technické postupy na vydávanie elektronickej identifikačnej karty a jednotného digitálneho dokumentu (DDU),. ako aj rozvrhnutie plánu na ich postupné vydávanie v súlade s realizáciou článku 10 ods. 2 a 3 zákonnej vyhlášky č. 70/2011 zmenenou novelou na zákon č. 106 z 12 júla 2011, v znení zmien“

27.10.2014

201402195.SK 2014/0367/I 2

2014/0368/I

C00A

Integrované výrobné špecifikácie – plodiny, regionálny zákon č. 12/2001, článok 4, odsek 2.

27.10.2014

201402198.SK 2014/0368/I 2

2014/0369/A

T10T

Nariadenie Spolkovej ministerky pre dopravu, inovácie a technológie, ako aj Spolkového ministerstva pre obranu štátu a šport o regulácii leteckej dopravy z roku 2014 (Pravidlá pre leteckú dopravu 2014 – LVR 2014)

29.10.2014

201402202.SK 2014/0369/A 2

2014/0370/D

SERV

Nariadenie o postupe udeľovania bezpečnostných certifikátov a uznávania zo strany spolkového úradu pre bezpečnosť v oblasti informačných technológií (Nariadenie BSI o certifikácii a uznávaní - BSIZertV)

29.10.2014

201402206.SK 2014/0370/D 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 4.8.2014

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora