Prejsť na navigáciu

zoznam 04.03.2014

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2014/0071/S

B20

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (1992:1554) o kontrole narkotík

akceptovaná žiadosť ozrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

Oznam 2 (201400359.SK) odoslaný e-mailom 10/02/2014

2014/0081/F

X00M

Výnos týkajúci sa vlastností rakiev, nepriepustných obložení a nepriepustných vakov

15.05.2014

201400399.SK 2014/0081/F 2

2014/0082/UK

B00

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby, zväzok 1

Špecifikácie diaľničných stavieb, séria 1700 – stavebný betón

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby, zväzok 2

Usmernenia k špecifikácii diaľničných stavieb, séria NG 1700 – stavebný betón

Príručka k zmluvnej dokumentácii pre diaľničné stavby, zväzok 2

Usmernenia k špecifikácii diaľničných stavieb, séria NG 0100 tabuľka NG 1/1 (príslušné zmeny týkajúce sa špecifikácie diaľničných stavieb, séria 1700)

19.05.2014

201400403.SK 2014/0082/UK 2

2014/0083/NL

C00A

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o chovateľoch zvierat vo vzťahu k zrušeniu komoditných výborov a obchodných organizácií a prijatiu pravidiel o dobrých životných podmienkach chovných kurčiat a moriek chovaných na mäso, králikov a noriek

19.05.2014

201400413.SK 2014/0083/NL 2

2014/0084/GR

N40E

Oznámenie o rozhodnutí Najvyššej štátnej rady pre chemické látky č. 39/2014. Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/33/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES o obsahu síry v lodných palivách, do gréckeho právneho poriadku.

19.05.2014

201400418.SK 2014/0084/GR 2

2014/0085/B

C00C

Kráľovský výnos o uvádzaní látok vyrobených v stave nanočastíc na trh

20.05.2014

201400423.SK 2014/0085/B 2

2014/0086/B

C10P

Kráľovská vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o policajnej kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky, zosúladený 16. marca 1968, s ohľadom na analýzu slín a krvné testy pri jazde pod vplyvom určitých psychotropných látok a na akreditáciu laboratórií.

20.05.2014

201400429.SK 2014/0086/B 2

2014/0087/EE

B00

Zmena a doplnenie „noriem pre projektovanie cestných komunikácií“

21.05.2014

201400442.SK 2014/0087/EE 2

2014/0088/UK

V10T

Zmena a doplnenie IR 2030 – Požiadavky na rozhranie v Spojenom kráľovstve 2030 pre zariadenia s krátkym dosahom, na ktoré sa vzťahuje výnimka z udelenia licencie

27.05.2014

201400469.SK 2014/0088/UK 2

2014/0089/LT

V10T

Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1V-893 riaditeľa Regulačného úradu pre komunikácie Litovskej republiky z 9. septembra 2010 schvaľujúce zoznam rádiových frekvenčných kanálov oslobodených od udeľovania jednotlivých licencií

26.05.2014

201400486.SK 2014/0089/LT 2

2014/0090/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky o: Technických predpisoch o protipožiarnej ochrane v súvislosti s návrhom, výstavbou a prevádzkou podzemných železníc

26.05.2014

201400489.SK 2014/0090/I 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Publikované: 4.3.2014

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora