Prejsť na navigáciu

zoznam 30.05.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0264/LT

B20

Nariadenie riaditeľa Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra o schválení Predpisov o návrhu a montáži systémov na kontrolu dymu a tepla

22.08.2013

201301305.SK 2013/0264/LT 2

2013/0265/CZ

C00A

Zmena a doplnenie nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 77/2003 Zb. stanovujúce požiadavky na mlieko a mliečne výrobky, mrazené krémy a jedlé tuky a oleje, v znení neskorších zmien a doplnení

23.08.2013

201301316.SK 2013/0265/CZ 2

2013/0266/D

B20

Vzorové zoznamy technických stavebných predpisov, zmeny z februára 2013

23.08.2013

201301318.SK 2013/0266/D 2

2013/0267/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov – Časť II, zmeny september 2013

23.08.2013

201301320.SK 2013/0267/D 2

2013/0268/I

C50A

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú kritériá na hodnotenie vlastností prírodných minerálnych vôd

23.08.2013

201301322.SK 2013/0268/I 2

2013/0270/DK

T20T

Nariadenie o zmene a doplnení nariadenia o osobných plavidlách, ktoré sa využívajú výlučne v prístavných oblastiach alebo na jazerách atď.

26.08.2013

201301327.SK 2013/0270/DK 2

2013/0272/B

CA0A

Predbežný návrh vyhlášky o spoločnej existencii geneticky modifikovaných, tradičných a ekologických plodín

26.08.2013

201301333.SK 2013/0272/B 2

2013/0273/A

B00

RVS 06.02.31 schémy výkonov, plánovanie - stav, tunel, opis cieľov a úloh

26.08.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0274/A

B00

RVS 06.02.32, Rozsah prác, plánovanie - stav, tunel, odhad nákladov a výdavkov

26.08.2013 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0275/A

B00

RVS 09.02.41 Tunel, vybavenie tunelov, svetelná technika, osvetlenie

26.08.2013 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Publikované: 30.5.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora