Prejsť na navigáciu

zoznam 30.05.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0264/LT

B20

Nariadenie riaditeľa Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra o schválení Predpisov o návrhu a montáži systémov na kontrolu dymu a tepla

22.08.2013

201301305.SK 2013/0264/LT 2

2013/0265/CZ

C00A

Zmena a doplnenie nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 77/2003 Zb. stanovujúce požiadavky na mlieko a mliečne výrobky, mrazené krémy a jedlé tuky a oleje, v znení neskorších zmien a doplnení

23.08.2013

201301316.SK 2013/0265/CZ 2

2013/0266/D

B20

Vzorové zoznamy technických stavebných predpisov, zmeny z februára 2013

23.08.2013

201301318.SK 2013/0266/D 2

2013/0267/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov – Časť II, zmeny september 2013

23.08.2013

201301320.SK 2013/0267/D 2

2013/0268/I

C50A

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú kritériá na hodnotenie vlastností prírodných minerálnych vôd

23.08.2013

201301322.SK 2013/0268/I 2

2013/0270/DK

T20T

Nariadenie o zmene a doplnení nariadenia o osobných plavidlách, ktoré sa využívajú výlučne v prístavných oblastiach alebo na jazerách atď.

26.08.2013

201301327.SK 2013/0270/DK 2

2013/0272/B

CA0A

Predbežný návrh vyhlášky o spoločnej existencii geneticky modifikovaných, tradičných a ekologických plodín

26.08.2013

201301333.SK 2013/0272/B 2

2013/0273/A

B00

RVS 06.02.31 schémy výkonov, plánovanie - stav, tunel, opis cieľov a úloh

26.08.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0274/A

B00

RVS 06.02.32, Rozsah prác, plánovanie - stav, tunel, odhad nákladov a výdavkov

26.08.2013 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0275/A

B00

RVS 09.02.41 Tunel, vybavenie tunelov, svetelná technika, osvetlenie

26.08.2013 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Publikované: 30.5.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora