Prejsť na navigáciu

zoznam 28.01.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0032/L

V10T

Oznámenie o rádiových rozhraniach podľa článku 4.1 smernice 1999/5/ES

17.04.2013

201300161.SK 2013/0032/L 2

2013/0033/BG

C00A

Nariadenie na zmenu a doplnenie nariadenia č. 26 zo 14. októbra 2010 o špecifických požiadavkách na priamu dodávku malých množstiev surovín a potravín živočíšneho pôvodu

17.04.2013

201300167.SK 2013/0033/BG 2

2013/0034/DK

N40E

L 108 - Navrhovaný zákon na zmenu a doplnenie zákona o dani z elektrickej energie, zákona o dani zo zemného plynu a svietiplynu, zákona o dani z čierneho uhlia, hnedého uhlia a kosu atď. a zákona o energetickej dani z výrobkov z minerálnych olejov.

(Zabezpečenie zdanenia dodávky fosílnych palív a výnimka zo zdaňovania energie procesu)

17-01-2013F

201300169.SK 2013/0034/DK 2

2013/0035/S

C00A

Nariadenia, ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia Švédskej rady pre poľnohospodárstvo SJVFS (2007:13) o označovaní a evidencii ošípaných

17.04.2013

201300176.SK 2013/0035/S 2

2013/0036/NL

B20

Oznámenie o zmene typov plynu a súvisiacich tlakov plynu v Holandsku.

18.04.2013

201300210.SK 2013/0036/NL 2

2013/0037/I

C00A

Uznesenie regionálnej rady regiónu Benátsko č. 2493 zo 4. decembra 2012, ktoré sa týka: „smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) 98/34 z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, článok 5. Schválenie návrhu technických noriem a predpisov v článku 4, odsek 2 regionálneho zákona č. 12 z 31. mája 2001.“

18.04.2013

201300213.SK 2013/0037/I 2

2013/0038/F

SERV

Výnos týkajúci sa zabezpečenia potvrdení o pobyte

19.04.2013

201300218.SK 2013/0038/F 2

2013/0039/A

B00

RVS 12.02.21, Zabezpečenie kvality pre prevádzku, vozidlá a zariadenia, vozidlá, motorové vozidlá A - hydraulické zariadenia vo vozidlách zimnej služby

22.04.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0040/A

B00

RVS 12.02.22 Zabezpečenie kvality pri prevádzke, vozidlá a zariadenia, vozidlá, motorové vozidlá typu B – čelne montované dosky pre vozidlá zimnej údržby

22.04.2013 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0041/A

B00

RVS 08.17.04, Technické zmluvné podmienky, betónové povrchy, škáry v betónových povrchoch vozoviek

23.04.2013 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

 

 

 

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová

2012/0595/CY

I30

Nariadenia o bezpečnosti a zdraví pri práci (prevádzka, údržba a kontrola výťahov) z roka 2012

24.01.2013

24-04-2013

2012/0598/D

B10

Vzorový stavebný poriadok (MBO) – znenie z 15.6.2012

25.01.2013

25-04-2013

2012/0629/I

C60A

Nariadenie o metódach na určovanie pôvodu trvanlivého mlieka, mlieka UHT, mikrofiltrovaného pasterizovaného mlieka a výrobkov z mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote.

11.02.2013

13-05-2013

2012/0650/I

C60A

Návrh zákona o „Nariadeniach o kvalite a transparentnosti dodávateľského reťazca panenského olivového oleja (A.C. 5565 predtým A.S 3211)

22.02.2013

22-11-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah sa pripravuje...

Publikované: 31.1.2013

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora