Prejsť na navigáciu

zoznam 28.01.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0032/L

V10T

Oznámenie o rádiových rozhraniach podľa článku 4.1 smernice 1999/5/ES

17.04.2013

201300161.SK 2013/0032/L 2

2013/0033/BG

C00A

Nariadenie na zmenu a doplnenie nariadenia č. 26 zo 14. októbra 2010 o špecifických požiadavkách na priamu dodávku malých množstiev surovín a potravín živočíšneho pôvodu

17.04.2013

201300167.SK 2013/0033/BG 2

2013/0034/DK

N40E

L 108 - Navrhovaný zákon na zmenu a doplnenie zákona o dani z elektrickej energie, zákona o dani zo zemného plynu a svietiplynu, zákona o dani z čierneho uhlia, hnedého uhlia a kosu atď. a zákona o energetickej dani z výrobkov z minerálnych olejov.

(Zabezpečenie zdanenia dodávky fosílnych palív a výnimka zo zdaňovania energie procesu)

17-01-2013F

201300169.SK 2013/0034/DK 2

2013/0035/S

C00A

Nariadenia, ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia Švédskej rady pre poľnohospodárstvo SJVFS (2007:13) o označovaní a evidencii ošípaných

17.04.2013

201300176.SK 2013/0035/S 2

2013/0036/NL

B20

Oznámenie o zmene typov plynu a súvisiacich tlakov plynu v Holandsku.

18.04.2013

201300210.SK 2013/0036/NL 2

2013/0037/I

C00A

Uznesenie regionálnej rady regiónu Benátsko č. 2493 zo 4. decembra 2012, ktoré sa týka: „smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) 98/34 z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, článok 5. Schválenie návrhu technických noriem a predpisov v článku 4, odsek 2 regionálneho zákona č. 12 z 31. mája 2001.“

18.04.2013

201300213.SK 2013/0037/I 2

2013/0038/F

SERV

Výnos týkajúci sa zabezpečenia potvrdení o pobyte

19.04.2013

201300218.SK 2013/0038/F 2

2013/0039/A

B00

RVS 12.02.21, Zabezpečenie kvality pre prevádzku, vozidlá a zariadenia, vozidlá, motorové vozidlá A - hydraulické zariadenia vo vozidlách zimnej služby

22.04.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0040/A

B00

RVS 12.02.22 Zabezpečenie kvality pri prevádzke, vozidlá a zariadenia, vozidlá, motorové vozidlá typu B – čelne montované dosky pre vozidlá zimnej údržby

22.04.2013 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0041/A

B00

RVS 08.17.04, Technické zmluvné podmienky, betónové povrchy, škáry v betónových povrchoch vozoviek

23.04.2013 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

 

 

 

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová

2012/0595/CY

I30

Nariadenia o bezpečnosti a zdraví pri práci (prevádzka, údržba a kontrola výťahov) z roka 2012

24.01.2013

24-04-2013

2012/0598/D

B10

Vzorový stavebný poriadok (MBO) – znenie z 15.6.2012

25.01.2013

25-04-2013

2012/0629/I

C60A

Nariadenie o metódach na určovanie pôvodu trvanlivého mlieka, mlieka UHT, mikrofiltrovaného pasterizovaného mlieka a výrobkov z mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote.

11.02.2013

13-05-2013

2012/0650/I

C60A

Návrh zákona o „Nariadeniach o kvalite a transparentnosti dodávateľského reťazca panenského olivového oleja (A.C. 5565 predtým A.S 3211)

22.02.2013

22-11-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah sa pripravuje...

Publikované: 31.1.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora