Prejsť na navigáciu

zoznam 24.10.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku Názov predpisu Pripomienkovacia doba do Oznam

2013/0544/NL

B30

Dočasné nariadenie podľa článku 1.1.1 ods. 3 vyhlášky o zábavnej pyrotechnike

21.10.2013U

201302500.SK 2013/0544/NL 2

2013/0545/S

C10C

Navrhovaný predpis na zmenu a doplnenie nariadenia týkajúceho sa zákazu určitých tovarov nebezpečných pre zdravie (SFS 1999:58).

22.10.2013 U

201302501.SK 2013/0545/S 2

2013/0567/A

B30

Nariadenie o obaloch 2014

13.01.2014

201302635.SK 2013/0567/A 2

2013/0568/A

B00

RVS 15.03.15, mosty, stavebné vyhotovenie, izolácia a vozovka na mostoch a iných dopravných plochách z betónu, konštrukcia vozovky

15.01.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0569/A

B00

RVS 08.07.05, technické zmluvné podmienky, povrchová ochrana a izolácia betónu, vyhotovenie

15.01.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0570/A

B00

RVS 11.06.81, zabezpečenie kvality stavby, testovanie, utesnenie a vozovky na mostoch a iné dopravné plochy z betónu, preberacie skúšky

15.01.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0571/A

I10

Návrh nariadenia Spolkového úradu pre metrológiu a zememeračstvo z xxx, v ktorom sú stanovené predpisy pre kalibráciu meracích zariadení pre zisťovanie smerodajných vlastností drevenej guľatiny.

16.01.2014

201302657.SK 2013/0571/A 2

2013/0572/FIN

B00

Nariadenie ministerstva životného prostredia o nosných konštrukciách

16.01.2014

201302660.SK 2013/0572/FIN 2

2013/0573/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia o základových konštrukciách

16.01.2014

201302662.SK 2013/0573/FIN 2

2013/0574/D

S10E

Šieste nariadenie k zmene nariadenia o obaloch

20.01.2014

201302678.SK 2013/0574/D 2

U (URGENCY) - akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

  

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 24.10.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora