Prejsť na navigáciu

zoznam 22.07.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0379/NL

C00A

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o živočíšnych výrobkoch v súvislosti so zmenami a doplneniami požiadaviek týkajúcich sa syra

10.10.2013

201301799.SK 2013/0379/NL 2

2013/0380/NL

B00

Vyhláška, ktorou sa mení stavebná vyhláška z roku 2012 o vykonávaní nariadenia o stavebných výrobkoch

10.10.2013

201301801.SK 2013/0380/NL 2

2013/0381/NL

V10T

Nariadenie ministra pre ekonomické záležitosti ..... 2013, č. AT-EZ/xxxxxx, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o využívaní frekvencií bez licencie v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov týkajúcich sa využívania frekvencií zariadeniami krátkeho dosahu a mobilných elektronických komunikácií s nízkym výkonom a využívaní snímacích radarov na primyselnej úrovni bez licencie.

10.10.2013

201301803.SK 2013/0381/NL 2

2013/0382/NL

S00E

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o činnostiach v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s aktualizáciou Série vydaní o nebezpečných látkach (PSG 15, 25, 28 a 30)

11.10.2013

201301808.SK 2013/0382/NL 2

2013/0383/DK

I10

Nariadenie o meračoch distribúcie tepla, ktoré sa používajú ako základ pre rozloženie nákladov za teplo.

16.10.2013

201301826.SK 2013/0383/DK2

2013/0384/S

T40T

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu a všeobecné odporúčania o dopravných signáloch

16.10.2013

201301828.SK 2013/0384/S 2

2013/0385/CZ

B20

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 165/2002 o separátnom vetraní pri banskej činnosti v plynujúcich baniach, v znení vyhlášky č. 56/2007 a vyhlášky č. 176/2011.

16.10.2013

201301831.SK 2013/0385/CZ 2

2013/0386/I

S40E

Ministerská vyhláška, ktorou sa upravujú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 o reorganizácii a revízii nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009.

16.10.2013

201301840.SK 2013/0386/I 2

2013/0387/NL

X00M

Legislatívny návrh, ktorým sa objasňujú zákazy fajčenia uvedené v tabakovom zákone vrátane všeobecného zákazu fajčenia v sektore ubytovacích a stravovacích služieb.

17.10.2013

201301842.SK 2013/0387/NL 2

2013/0388/FIN

S20E

Návrh vyhlášky Štátnej rady o obaloch a odpade z obalov

17.10.2013

201301845.SK 2013/0388/FIN2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová

2013/0177/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných pravidiel A, časti 1 až 3, zoznamu stavebných pravidiel B, časti 1 a zoznamu C pre príslušné vydanie 2013/2

03.07.2013

03-10-2013

2013/0180/EE

C00P

Vývoz liečiv

08.07.2013

07-10-2013

2013/0190/BG

C00A

Nariadenie o osobitných požiadavkách týkajúcich sa výroby surovín a potravín živočíšneho pôvodu na bitúnkoch, ich prevoze a umiestnení na trhu

11.07.2013

11-10-2013

2013/0192/DK

B00

Vykonávací predpis o zverejnení dánskych stavebných prepisov z roku 2010 (Bygningsreglement 2010 — BR10)

12.07.2013

14-10-2013

2013/0193/RO

B00

Nariadenie tajomníka predsedu vlády a ministra regionálneho rozvoja a verejnej správy, ktorým sa schvaľuje technický predpis „Normatívny dokument o požiarnej bezpečnosti stavieb, časť IV Systémy detekcie, signalizácie a výstražné systémy“, kód P118/3-2013.

15.07.2013

14-10-2013

2013/0197/GR

N00E

Oznámenie o návrhu rozhodnutia Najvyššej štátnej chemickej rady č. 94/2013 „Pevné palivá z biomasy na nepriemyselné použitie – požiadavky a skúšobné metódy“.

16.07.2013

16-10-2013

2013/0207/UK

B10

Kritériá pre určenie toho, kedy odpad prestáva byť odpadom, týkajúce sa výroby a používania recyklovanej sadry z odpadových sadrokartónových dosiek (prvá revízia)

19.07.2013

21-10-2013

2013/0214/LV

CA0A

Predpisy o koexistencii geneticky modifikovaných plodín

23.07.2013

23-10-2013

2013/0230/F

C00A

Výnos č. z dňa o sanitárnych upozorneniach neodporúčajúcich používanie obalov obsahujúcich bisfenol A určených na to, aby prichádzali do priameho kontaktu s potravinami pre deti mladšie ako 3 roky a tehotné či dojčiace ženy

05.08.2013

04-11-2013

 


Publikované: 24.7.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora