Prejsť na navigáciu

zoznam 20.08.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0449/B

B00

Návrh vyhlášky flámskej vlády o zmene a doplnení vyhlášky o energetike z 19. novembra 2010 s ohľadom na energetickú hospodárnosť budov.

12.11.2013

201302056.SK 2013/0449/B 2

2013/0450/UK

C30P

Britský liekopis na rok 2014

11.11.2013

201302061.SK 2013/0450/UK2

2013/0451/UK

C30P

Britský liekopis (veterinárny) z roku 2014

11.11.2013

201302063.SK 2013/0451/UK2

2013/0452/HU

C30P

Vyhláška ministra rozvoja vidieka o liečivých rastlinách (bylinkách), ktoré môžu byť predávané ako potravina alebo potravinová prísada

11.11.2013

201302072.SK 2013/0452/HU2

2013/0453/PL

B20

Nariadenie Rady ministrov o typoch technických zariadení podliehajúcich technickému dozoru v jadrových elektrárňach

12.11.2013

201302074.SK 2013/0453/PL2

2013/0455/HU

N40E

Zmeny zákona CXXVII z roku 2003 o spotrebnej dani a osobitných pravidlách pre predaj výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

13.11.2013

201302079.SK 2013/0455/HU2

2013/0456/HU

S20E

Vyhláška ministerstva rozvoja vidieka č. …/2013 (…..) VM v kontexte zákona o odpadoch, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 2/2002 (II.22) ministerstva ochrany životného prostredia o technických požiadavkách a prevádzkových podmienkach na spaľovanie odpadu a o emisných limitoch pre technológiu spaľovania odpadu

13.11.2013

201302081.SK 2013/0456/HU2

2013/0457/A

B00

RVS 09.02.31 Tunely, výbava tunelov, vetranie, podklady

13.11.2013

201302084.SK 2013/0457/A 2

2013/0458/RO

B00

Nariadenie podpredsedu vlády a ministra regionálneho rozvoja a verejnej správy, ktorým sa schvaľuje technický predpis „Normatívny dokument o návrhu, montáži a použití strešných krytín šikmých striech pre budovy, kód NP 069 – 2013“

14.11.2013

201302086.SK 2013/0458/RO 2

2013/0459/I

SERV10

Návrh nariadenia predsedu Rady ministrov, ktorým sa stanovuje: "Technické pravidlá týkajúce sa prípravy, odosielania, skladovania, kopírovania, duplikácie, reprodukcie a časového overovania elektronických dokumentov a prípravy a ukladania elektronických dokumentov inštitúcií verejnej správy v súlade s článkami 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40 a odsekmi 1, 41 a 71 zákona o digitálnej správe podľa talianskeho legislatívneho nariadenia č. 82 z roku 2005."

14.11.2013

201302088.SK 2013/0459/I 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 20.8.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora