Prejsť na navigáciu

zoznam 20.08.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0449/B

B00

Návrh vyhlášky flámskej vlády o zmene a doplnení vyhlášky o energetike z 19. novembra 2010 s ohľadom na energetickú hospodárnosť budov.

12.11.2013

201302056.SK 2013/0449/B 2

2013/0450/UK

C30P

Britský liekopis na rok 2014

11.11.2013

201302061.SK 2013/0450/UK2

2013/0451/UK

C30P

Britský liekopis (veterinárny) z roku 2014

11.11.2013

201302063.SK 2013/0451/UK2

2013/0452/HU

C30P

Vyhláška ministra rozvoja vidieka o liečivých rastlinách (bylinkách), ktoré môžu byť predávané ako potravina alebo potravinová prísada

11.11.2013

201302072.SK 2013/0452/HU2

2013/0453/PL

B20

Nariadenie Rady ministrov o typoch technických zariadení podliehajúcich technickému dozoru v jadrových elektrárňach

12.11.2013

201302074.SK 2013/0453/PL2

2013/0455/HU

N40E

Zmeny zákona CXXVII z roku 2003 o spotrebnej dani a osobitných pravidlách pre predaj výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

13.11.2013

201302079.SK 2013/0455/HU2

2013/0456/HU

S20E

Vyhláška ministerstva rozvoja vidieka č. …/2013 (…..) VM v kontexte zákona o odpadoch, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 2/2002 (II.22) ministerstva ochrany životného prostredia o technických požiadavkách a prevádzkových podmienkach na spaľovanie odpadu a o emisných limitoch pre technológiu spaľovania odpadu

13.11.2013

201302081.SK 2013/0456/HU2

2013/0457/A

B00

RVS 09.02.31 Tunely, výbava tunelov, vetranie, podklady

13.11.2013

201302084.SK 2013/0457/A 2

2013/0458/RO

B00

Nariadenie podpredsedu vlády a ministra regionálneho rozvoja a verejnej správy, ktorým sa schvaľuje technický predpis „Normatívny dokument o návrhu, montáži a použití strešných krytín šikmých striech pre budovy, kód NP 069 – 2013“

14.11.2013

201302086.SK 2013/0458/RO 2

2013/0459/I

SERV10

Návrh nariadenia predsedu Rady ministrov, ktorým sa stanovuje: "Technické pravidlá týkajúce sa prípravy, odosielania, skladovania, kopírovania, duplikácie, reprodukcie a časového overovania elektronických dokumentov a prípravy a ukladania elektronických dokumentov inštitúcií verejnej správy v súlade s článkami 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40 a odsekmi 1, 41 a 71 zákona o digitálnej správe podľa talianskeho legislatívneho nariadenia č. 82 z roku 2005."

14.11.2013

201302088.SK 2013/0459/I 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 20.8.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora