Prejsť na navigáciu

zoznam 19.08.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0429/D

V10T

SSB SE 015 - Opis rozhrania pre rádiokomunikačné zariadenia núdzovej dopravy pre koordináciu pátracích a záchranných služieb

04.11.2013

201301978.SK 2013/0429/D 2

2013/0430/D

V10T

SSB SE 016 – Popis rozhrania pre pevne inštalované vysielacie a prijímacie rádiostanice pre dlhé a krátke vlny na lodiach

04.11.2013

201301980.SK 2013/0430/D 2

2013/0431/NL

B00

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o kvalite pôdy (aktualizácia odkazov na normatívne dokumenty 2014.1)

04.11.2013

201301985.SK 2013/0431/NL 2

2013/0432/D

T00T

Dodatočné technické podmienky zmluvy a smernice pre zadržiavacie systémy vozidiel - ZTV FRS

04.11.2013

201301988.SK 2013/0432/D 2

2013/0433/UK

S20E

Protokol o kvalite

Anaeróbny digestát

Kritériá týkajúce sa odpadu, ktorý prestáva byť odpadom, pre výrobu a používanie kvalitných produktov anaeróbnej digescie biologicky rozložiteľného odpadu triedeného v mieste jeho vzniku.

04.11.2013

201301990.SK 2013/0433/UK2

2013/0434/NL

B00

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o energetickej hospodárnosti budov

04.11.2013

201301994.SK 2013/0434/NL 2

2013/0435/UK

B00

BD 51/13 Portálové a konzolové označenie/signalizačné portály

04.11.2013

201301996.SK 2013/0435/UK 2

2013/0436/D

V10T

SSB LA-NOE 022 - Popis rozhrania pre rádiostanice pre rádiodeterminačné aplikácie

04.11.2013

201302002.SK 2013/0436/D 2

2013/0437/D

V10T

SSB OR-NN 013 - Popis rozhrania pre rádiostanice pre aplikácie radarového sondovania zeme a stien

04.11.2013

201302004.SK 2013/0437/D 2

2013/0438/D

T20T

Druhé nariadenie k zmene poriadku na inšpekciu lodí vnútrozemskej dopravy a ostatných právnych predpisov lodnej dopravy

04.11.2013

201302010.SK 2013/0438/D 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 


Publikované: 19.8.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora