Prejsť na navigáciu

zoznam 18.09.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0454/CZ

C60A

Návrh vyhlášky o uplatnení niektorých ustanovení zákona o povinnom označovaní liehovín

12.09.2013U

201302077.SK 2013/0454/CZ2

2013/0499/D

V10T

SSB OR 014 – Popis rozhrania pre radarové zariadenia na monitorovanie počasia; vydanie z júna 2013

04.12.2013

201302242.SK 2013/0499/D 2

2013/0500/PL

X00M

Návrh nariadenia ministra hospodárstva o požiadavkách na zariadenia na meranie rýchlosti cestných vozidiel a o podrobnom rozsahu skúšok a kontrol, ktoré majú byť realizované v rámci zákonom stanovenej metrologickej kontroly týchto meracích zariadení.

04.12.2013

201302244.SK 2013/0500/PL 2

2013/0501/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A časť 1 a zoznamu stavebných noriem B časť 1, vždy pre vydanie z roku 2014/1

04.12.2013

201302252.SK 2013/0501/D 2

2013/0502/A

T00T

Nariadenie Spolkového ministerstva pre dopravu, inovácie a technológie, ktorým sa mení Nariadenie Spolkového ministerstva pre dopravu, inovácie a technológie o stavbe a prevádzke železníc (Nariadenie o výstavbe a prevádzke železníc - EisbBBV), Spolk. zák. II č. 398/2008

04.12.2013

201302254.SK 2013/0502/A 2

2013/0506/CZ

X00M

Návrh vyhlášky o vojenskej leteckej technike, vojenských leteckých službách a vojenských letiskách

05.12.2013

201302273.SK 2013/0506/CZ 2

2013/0507/S

SERV

Nariadenia Švédskeho úradu pre hazardné hry o požiadavkách na zariadenia využívajúce elektromagnetické vlny, ktoré používajú prevádzkovatelia lotérií

09.12.2013

201302293.SK 2013/0507/S 2

2013/0508/NL

C60A

Vyhláška ustanovujúca pravidlá vykonávania smernice 76/211/EHS o spotrebiteľských baleniach, ktoré môžu niesť označenie „℮“ [Vyhláška (Komoditný zákon) o baleniach s označením „℮“]

11.12.2013

201302312.SK 2013/0508/NL 2

2013/0509/PL

C00A

Zmena a doplnenie Zákona o bezpečnosti potravín a výživy

11.12.2013

201302315.SK 2013/0509/PL 2

2013/0510/UK

H00

Zákon o hazardných hrách (udeľovanie licencií a reklama)

11.12.2013

201302317.SK 2013/0510/UK 2

 

U (URGENCY) - akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 18.9.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora