Prejsť na navigáciu

zoznam 18.03.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0137/S

C00P

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (1992:1554) o kontrole narkotík

10.06.2013

201300716.SK 2013/0137/S 2

2013/0138/GR

C00C

Oznámenie návrhu rozhodnutia č. 349/2012 Najvyššej štátnej rady pre chemikálie o „Špecifikáciách pre chladiace kvapaliny do spaľovacích motorov (ICE) v hotovej zriedenej a koncentrovanej forme – požiadavky a testovacie metódy“

10.06.2013

201300719.SK 2013/0138/GR 2

2013/0139/GR

C00C

Oznámenie návrhu rozhodnutia č. 350/2012 Najvyššej štátnej rady pre chemikálie o „špecifikáciách, požiadavkách, podmienkach predaja a spôsoboch kontroly v prípade lubrikantov pre dvojtaktné motory“

10.06.2013

201300721.SK 2013/0139/GR 2

2013/0140/GR

C00C

Oznámenie návrhu rozhodnutia č. 430/2012 Najvyššej štátnej rady pre chemikálie o „Špecifikáciách pre brzdovú kvapalinu v brzdových systémoch vozidiel – požiadavky a testovacie metódy“

10.06.2013

201300723.SK 2013/0140/GR 2

2013/0141/F

X00M

Výnos týkajúci sa podmienok, ktorým podliehajú elektrické zdroje oplotenia

10.06.2013

201300729.SK 2013/0141/F 2

2013/0143/UK

I10

Stanovenie prijateľného tepla a dotácií pri použití meracích prístrojov a iných metód v rámci systému na podporu zavádzania výroby tepla z obnoviteľných zdrojov (RHI) v nebytových priestoroch

10.06.2013

201300735.SK 2013/0143/UK 2

2013/0144/S

B00

Nariadenia Národnej rady pre bytovú výstavbu, stavebníctvo a plánovanie o zmene a doplnení jej nariadení a všeobecných odporúčaní (2011:10) na uplatňovanie európskych stavebných noriem (Eurocodes)

10.06.2013

201300737.SK 2013/0144/S 2

2013/0145/F

SERV

Výnos, ktorým sa mení výnos z 18. januára 2012 o referencovaní bezpečnostných produktov alebo ponúk poskytovateľov dôverných služieb

10.06.2013

201300742.SK 2013/0145/F 2

2013/0146/DK

S00E

Nariadenie zakazujúce dovoz, predaj, vývoz a používanie ortuti a zmesí a produktov obsahujúcich ortuť

12.06.2013

201300747.SK 2013/0146/DK 2

2013/0147/IRL

B00

1. Návrh nariadení Európskej únie (Stavebné výrobky) z roku 2013

2. Analýza regulačného dopadu – Stavebné výrobky

12.06.2013

201300760.SK 2013/0147/IRL2

Publikované: 18.3.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora