Prejsť na navigáciu

zoznam 18.03.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0137/S

C00P

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (1992:1554) o kontrole narkotík

10.06.2013

201300716.SK 2013/0137/S 2

2013/0138/GR

C00C

Oznámenie návrhu rozhodnutia č. 349/2012 Najvyššej štátnej rady pre chemikálie o „Špecifikáciách pre chladiace kvapaliny do spaľovacích motorov (ICE) v hotovej zriedenej a koncentrovanej forme – požiadavky a testovacie metódy“

10.06.2013

201300719.SK 2013/0138/GR 2

2013/0139/GR

C00C

Oznámenie návrhu rozhodnutia č. 350/2012 Najvyššej štátnej rady pre chemikálie o „špecifikáciách, požiadavkách, podmienkach predaja a spôsoboch kontroly v prípade lubrikantov pre dvojtaktné motory“

10.06.2013

201300721.SK 2013/0139/GR 2

2013/0140/GR

C00C

Oznámenie návrhu rozhodnutia č. 430/2012 Najvyššej štátnej rady pre chemikálie o „Špecifikáciách pre brzdovú kvapalinu v brzdových systémoch vozidiel – požiadavky a testovacie metódy“

10.06.2013

201300723.SK 2013/0140/GR 2

2013/0141/F

X00M

Výnos týkajúci sa podmienok, ktorým podliehajú elektrické zdroje oplotenia

10.06.2013

201300729.SK 2013/0141/F 2

2013/0143/UK

I10

Stanovenie prijateľného tepla a dotácií pri použití meracích prístrojov a iných metód v rámci systému na podporu zavádzania výroby tepla z obnoviteľných zdrojov (RHI) v nebytových priestoroch

10.06.2013

201300735.SK 2013/0143/UK 2

2013/0144/S

B00

Nariadenia Národnej rady pre bytovú výstavbu, stavebníctvo a plánovanie o zmene a doplnení jej nariadení a všeobecných odporúčaní (2011:10) na uplatňovanie európskych stavebných noriem (Eurocodes)

10.06.2013

201300737.SK 2013/0144/S 2

2013/0145/F

SERV

Výnos, ktorým sa mení výnos z 18. januára 2012 o referencovaní bezpečnostných produktov alebo ponúk poskytovateľov dôverných služieb

10.06.2013

201300742.SK 2013/0145/F 2

2013/0146/DK

S00E

Nariadenie zakazujúce dovoz, predaj, vývoz a používanie ortuti a zmesí a produktov obsahujúcich ortuť

12.06.2013

201300747.SK 2013/0146/DK 2

2013/0147/IRL

B00

1. Návrh nariadení Európskej únie (Stavebné výrobky) z roku 2013

2. Analýza regulačného dopadu – Stavebné výrobky

12.06.2013

201300760.SK 2013/0147/IRL2

Publikované: 18.3.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora