Prejsť na navigáciu

zoznam 18.03.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0137/S

C00P

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (1992:1554) o kontrole narkotík

10.06.2013

201300716.SK 2013/0137/S 2

2013/0138/GR

C00C

Oznámenie návrhu rozhodnutia č. 349/2012 Najvyššej štátnej rady pre chemikálie o „Špecifikáciách pre chladiace kvapaliny do spaľovacích motorov (ICE) v hotovej zriedenej a koncentrovanej forme – požiadavky a testovacie metódy“

10.06.2013

201300719.SK 2013/0138/GR 2

2013/0139/GR

C00C

Oznámenie návrhu rozhodnutia č. 350/2012 Najvyššej štátnej rady pre chemikálie o „špecifikáciách, požiadavkách, podmienkach predaja a spôsoboch kontroly v prípade lubrikantov pre dvojtaktné motory“

10.06.2013

201300721.SK 2013/0139/GR 2

2013/0140/GR

C00C

Oznámenie návrhu rozhodnutia č. 430/2012 Najvyššej štátnej rady pre chemikálie o „Špecifikáciách pre brzdovú kvapalinu v brzdových systémoch vozidiel – požiadavky a testovacie metódy“

10.06.2013

201300723.SK 2013/0140/GR 2

2013/0141/F

X00M

Výnos týkajúci sa podmienok, ktorým podliehajú elektrické zdroje oplotenia

10.06.2013

201300729.SK 2013/0141/F 2

2013/0143/UK

I10

Stanovenie prijateľného tepla a dotácií pri použití meracích prístrojov a iných metód v rámci systému na podporu zavádzania výroby tepla z obnoviteľných zdrojov (RHI) v nebytových priestoroch

10.06.2013

201300735.SK 2013/0143/UK 2

2013/0144/S

B00

Nariadenia Národnej rady pre bytovú výstavbu, stavebníctvo a plánovanie o zmene a doplnení jej nariadení a všeobecných odporúčaní (2011:10) na uplatňovanie európskych stavebných noriem (Eurocodes)

10.06.2013

201300737.SK 2013/0144/S 2

2013/0145/F

SERV

Výnos, ktorým sa mení výnos z 18. januára 2012 o referencovaní bezpečnostných produktov alebo ponúk poskytovateľov dôverných služieb

10.06.2013

201300742.SK 2013/0145/F 2

2013/0146/DK

S00E

Nariadenie zakazujúce dovoz, predaj, vývoz a používanie ortuti a zmesí a produktov obsahujúcich ortuť

12.06.2013

201300747.SK 2013/0146/DK 2

2013/0147/IRL

B00

1. Návrh nariadení Európskej únie (Stavebné výrobky) z roku 2013

2. Analýza regulačného dopadu – Stavebné výrobky

12.06.2013

201300760.SK 2013/0147/IRL2

Publikované: 18.3.2013

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora