Prejsť na navigáciu

zoznam 18.02.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0075/BG

B00

Nariadenie o návrhu, konštrukcii a prevádzke drénových a stokových systémov

07.05.2013

201300393.SK 2013/0075/BG2

2013/0077/DK

B20

Výkonné nariadenie o oznámeniach B Dánskeho námorného úradu, stavba a vybavenie plavidiel atď.

07.05.2013

201300401.SK 2013/0077/DK2

2013/0078/S

B00

Nariadenia Švédskej národnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie(Boverket), ktorými sa menia a dopĺňajú stavebné nariadenia Rady (2011:6) - nariadenia a všeobecné odporúčania

07.05.2013

201300403.SK 2013/0078/S 2

2013/0079/A

B00

Zákon, ktorý stanovuje zákonné požiadavky pre sprístupňovanie stavebných produktov na trhu, ich použitie a trhový dohľad (štajerský zákon o stavebných produktoch a trhovom dohľade 2013 - StBauMüG) a ktorým sa mení štajerský stavebný zákon

08.05.2013

201300409.SK 2013/0079/A 2

2013/0080/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o štatistickom systéme na ochranu zdravia

08.05.2013

201300420.SK 2013/0080/PL 2

2013/0081/I

S10E

Návrh nariadenia, ktorým sa aktualizuje vyhláška vydaná ministrom zdravotníctva z 21. marca 1973 týkajúca sa: „Hygienických noriem vzťahujúcich sa na balenie, nádoby a nástroje, ktoré prichádzajú do styku s potravinami alebo produktmi osobnej potreby“ obmedzujúcich sa na fľaše a nádoby vyrobené z recyklovaného polyetylén tereftalátu (PET).

13.05.2013

201300423.SK 2013/0081/I 2

2013/0082/IRL

H30

Obmedzenia týkajúce sa dovozu, výroby a predaja napodobenín skutočných strelných zbraní.

13.05.2013

201300430.SK 2013/0082/IRL2

2013/0083/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva v súvislosti so systémom sledovania nákladov na zdravotnú starostlivosť a hospodárskej a finančnej situácie zdravotníckych subjektov

13.05.2013

201300433.SK 2013/0083/PL 2

2013/0084/PL

SERV

Návrh rozhodnutia ministra zdravotníctva o systéme registrácie zdrojov ochrany zdravia

13.05.2013

201300435.SK 2013/0084/PL 2

2013/0085/HU

SERV60

Zákon ... z .... , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. XXXIV z roku 1991 o organizovaní hazardných hier a iné zákony týkajúce sa hazardných hier na diaľku (ďalej len „návrh“)

13.05.2013

201300438.SK 2013/0085/HU 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 20.2.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora