Prejsť na navigáciu

zoznam 18.02.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0075/BG

B00

Nariadenie o návrhu, konštrukcii a prevádzke drénových a stokových systémov

07.05.2013

201300393.SK 2013/0075/BG2

2013/0077/DK

B20

Výkonné nariadenie o oznámeniach B Dánskeho námorného úradu, stavba a vybavenie plavidiel atď.

07.05.2013

201300401.SK 2013/0077/DK2

2013/0078/S

B00

Nariadenia Švédskej národnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie(Boverket), ktorými sa menia a dopĺňajú stavebné nariadenia Rady (2011:6) - nariadenia a všeobecné odporúčania

07.05.2013

201300403.SK 2013/0078/S 2

2013/0079/A

B00

Zákon, ktorý stanovuje zákonné požiadavky pre sprístupňovanie stavebných produktov na trhu, ich použitie a trhový dohľad (štajerský zákon o stavebných produktoch a trhovom dohľade 2013 - StBauMüG) a ktorým sa mení štajerský stavebný zákon

08.05.2013

201300409.SK 2013/0079/A 2

2013/0080/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o štatistickom systéme na ochranu zdravia

08.05.2013

201300420.SK 2013/0080/PL 2

2013/0081/I

S10E

Návrh nariadenia, ktorým sa aktualizuje vyhláška vydaná ministrom zdravotníctva z 21. marca 1973 týkajúca sa: „Hygienických noriem vzťahujúcich sa na balenie, nádoby a nástroje, ktoré prichádzajú do styku s potravinami alebo produktmi osobnej potreby“ obmedzujúcich sa na fľaše a nádoby vyrobené z recyklovaného polyetylén tereftalátu (PET).

13.05.2013

201300423.SK 2013/0081/I 2

2013/0082/IRL

H30

Obmedzenia týkajúce sa dovozu, výroby a predaja napodobenín skutočných strelných zbraní.

13.05.2013

201300430.SK 2013/0082/IRL2

2013/0083/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva v súvislosti so systémom sledovania nákladov na zdravotnú starostlivosť a hospodárskej a finančnej situácie zdravotníckych subjektov

13.05.2013

201300433.SK 2013/0083/PL 2

2013/0084/PL

SERV

Návrh rozhodnutia ministra zdravotníctva o systéme registrácie zdrojov ochrany zdravia

13.05.2013

201300435.SK 2013/0084/PL 2

2013/0085/HU

SERV60

Zákon ... z .... , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. XXXIV z roku 1991 o organizovaní hazardných hier a iné zákony týkajúce sa hazardných hier na diaľku (ďalej len „návrh“)

13.05.2013

201300438.SK 2013/0085/HU 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 20.2.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

06.11.2019
Integrované mosty na cestách a diaľniciach
Rozborová úloha

Rozborová úloha

05.11.2019
Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora