Prejsť na navigáciu

zoznam 17.07.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0369/B

C00C

Kráľovský výnos o uvedení látok vyrobených v stave nanočastíc na trh

07.10.2013

201301751.SK 2013/0369/B 2

2013/0370/B

C00A

Kráľovský výnos, ktorým sa mení kráľovský výnos z 13. marca 2011 o povinnej kontrole rozprašovačov, ktorým sa mení kráľovský výnos z 10. novembra 2005 o odmenách podľa článku 5 zákona z 9. decembra 2004 o financovaní Fed0erálnej agentúry pre bezpečnosť potravinového reťazca

07.10.2013

201301759.SK 2013/0370/B 2

2013/0371/HU

C50A

Návrh vyhlášky Ministerstva ľudských zdrojov (Emberi Erőforrások Minisztériuma – EMMI) o najvyšších povolených množstvách transmastných kyselín v potravinárskych výrobkoch, o podmienkach a kontrolách distribúcie potravinárskych výrobkov obsahujúcich transmastné kyseliny správnymi orgánmi a o pravidlách sledovania konzumácie transmastných kyselín obyvateľstva.

07.10.2013

201301761.SK 2013/0371/HU 2

2013/0372/A

B10

Dolnorakúsky zákon o stavebných výrobkoch a o dohľade nad trhom z roku 2013

09.10.2013

201301763.SK 2013/0372/A 2

2013/0373/A

B00

Zmena dolnorakúskeho nariadenia o energetickej hospodárnosti budov z roku 2008

09.10.2013

201301765.SK 2013/0373/A 2

2013/0374/A

B00

Zmena dolnorakúskeho nariadenia o stavebnej technike z roku 1997

09.10.2013

201301767.SK 2013/0374/A 2

2013/0375/DK

C00P

Výnos o tetovacích farbách

09.10.2013

201301772.SK 2013/0375/DK2

2013/0376/LT

B20

Nariadenie týkajúce sa schválenia pravidiel požiarnej bezpečnosti pre vykurovacie systémy na pevné palivo, ktoré vydal riaditeľ požiarneho a záchranného odboru ministerstva vnútra

09.10.2013

201301779.SK 2013/0376/LT 2

2013/0377/F

C00A

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 19. októbra 2006 týkajúci sa použitia pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín.

09.10.2013

201301786.SK 2013/0377/F 2

2013/0378/NL

B00

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o výrobkoch na ochranu rastlín a o pesticídoch (aktualizujúce požiadavky na odbornú spôsobilosť)

10.10.2013

201301797.SK 2013/0378/NL2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Publikované: 18.7.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora