Prejsť na navigáciu

zoznam 16.05.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0228/F

I20

Výnos, ktorým sa stanovuje bezpečnostný predpis pre potrubia určené na prepravu vodnej pary a prehriatej vody.

31.07.2013

201301157.SK 2013/0228/F 2

2013/0229/S

V00T

Nariadenia Švédskeho poštového a telekomunikačného orgánu (Post- och telestyrelsen – PTS) o výnimkách z licenčnej požiadavky na používanie osobitných rádiových vysielačov

05.08.2013

201301172.SK 2013/0229/S 2

2013/0230/F

C00A

Výnos č. z dňa o sanitárnych upozorneniach neodporúčajúcich používanie obalov obsahujúcich bisfenol A určených na to, aby prichádzali do priameho kontaktu s potravinami pre deti mladšie ako 3 roky a tehotné či dojčiace ženy

05.08.2013

201301176.SK 2013/0230/F 2

2013/0231/HU

X00M

Zmena a doplnenie vyhlášky ministerstva národného hospodárstva [NGM] č. 78/2003. (XI. 27.) NGM o bezpečnosti vybavenia detských ihrísk.

07.08.2013

201301182.SK 2013/0231/HU 2

2013/0232/SI

I10

Pravidlá o metrologických požiadavkách pre dôkazné analyzátory dychu

07.08.2013

201301186.SK 2013/0232/SI 2

2013/0233/S

T20T

Predpisy o zmenách a doplneniach predpisov Švédskeho dopravného úradu a všeobecné poučenie o konštrukcii trupu, stabilite a voľnom boku plavidla (TSFS 2009:114)

07.08.2013

201301188.SK 2013/0233/S 2

2013/0234/A

B00

RVS 08.06.01 Technické zmluvné podmienky, betonárske, železobetonárske a murárske práce, betón a železobetón

08.08.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0235/A

B00

RVS 11.06.59 Zabezpečenie kvality stavby, testovanie, asfalt, stanovenie obsahu hydroxidu vápenatého v zmiešanom plnive, extrahovanom plnive a hasenom vápne

08.08.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0237/BG

B00

Vyhláška Rady ministrov, ktorou sa schvaľujú pokyny na bezpečnú prevádzku lanových dráh a technický dozor nad nimi

08.08.2013

201301199.SK 2013/0237/BG 2

2013/0239/E

SERV

ZMENY A DOPLNENIA ZÁKONA 34/2002 z 11. JÚLA 2002 O INFORMAČNÝCH SLUŽBÁCH A ELEKTRONICKOM OBCHODE

09.08.2013

201301205.SK 2013/0239/E 2

Publikované: 20.5.2013

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora