Prejsť na navigáciu

zoznam 16.05.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0228/F

I20

Výnos, ktorým sa stanovuje bezpečnostný predpis pre potrubia určené na prepravu vodnej pary a prehriatej vody.

31.07.2013

201301157.SK 2013/0228/F 2

2013/0229/S

V00T

Nariadenia Švédskeho poštového a telekomunikačného orgánu (Post- och telestyrelsen – PTS) o výnimkách z licenčnej požiadavky na používanie osobitných rádiových vysielačov

05.08.2013

201301172.SK 2013/0229/S 2

2013/0230/F

C00A

Výnos č. z dňa o sanitárnych upozorneniach neodporúčajúcich používanie obalov obsahujúcich bisfenol A určených na to, aby prichádzali do priameho kontaktu s potravinami pre deti mladšie ako 3 roky a tehotné či dojčiace ženy

05.08.2013

201301176.SK 2013/0230/F 2

2013/0231/HU

X00M

Zmena a doplnenie vyhlášky ministerstva národného hospodárstva [NGM] č. 78/2003. (XI. 27.) NGM o bezpečnosti vybavenia detských ihrísk.

07.08.2013

201301182.SK 2013/0231/HU 2

2013/0232/SI

I10

Pravidlá o metrologických požiadavkách pre dôkazné analyzátory dychu

07.08.2013

201301186.SK 2013/0232/SI 2

2013/0233/S

T20T

Predpisy o zmenách a doplneniach predpisov Švédskeho dopravného úradu a všeobecné poučenie o konštrukcii trupu, stabilite a voľnom boku plavidla (TSFS 2009:114)

07.08.2013

201301188.SK 2013/0233/S 2

2013/0234/A

B00

RVS 08.06.01 Technické zmluvné podmienky, betonárske, železobetonárske a murárske práce, betón a železobetón

08.08.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0235/A

B00

RVS 11.06.59 Zabezpečenie kvality stavby, testovanie, asfalt, stanovenie obsahu hydroxidu vápenatého v zmiešanom plnive, extrahovanom plnive a hasenom vápne

08.08.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0237/BG

B00

Vyhláška Rady ministrov, ktorou sa schvaľujú pokyny na bezpečnú prevádzku lanových dráh a technický dozor nad nimi

08.08.2013

201301199.SK 2013/0237/BG 2

2013/0239/E

SERV

ZMENY A DOPLNENIA ZÁKONA 34/2002 z 11. JÚLA 2002 O INFORMAČNÝCH SLUŽBÁCH A ELEKTRONICKOM OBCHODE

09.08.2013

201301205.SK 2013/0239/E 2

Publikované: 20.5.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora