Prejsť na navigáciu

zoznam 16.05.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0228/F

I20

Výnos, ktorým sa stanovuje bezpečnostný predpis pre potrubia určené na prepravu vodnej pary a prehriatej vody.

31.07.2013

201301157.SK 2013/0228/F 2

2013/0229/S

V00T

Nariadenia Švédskeho poštového a telekomunikačného orgánu (Post- och telestyrelsen – PTS) o výnimkách z licenčnej požiadavky na používanie osobitných rádiových vysielačov

05.08.2013

201301172.SK 2013/0229/S 2

2013/0230/F

C00A

Výnos č. z dňa o sanitárnych upozorneniach neodporúčajúcich používanie obalov obsahujúcich bisfenol A určených na to, aby prichádzali do priameho kontaktu s potravinami pre deti mladšie ako 3 roky a tehotné či dojčiace ženy

05.08.2013

201301176.SK 2013/0230/F 2

2013/0231/HU

X00M

Zmena a doplnenie vyhlášky ministerstva národného hospodárstva [NGM] č. 78/2003. (XI. 27.) NGM o bezpečnosti vybavenia detských ihrísk.

07.08.2013

201301182.SK 2013/0231/HU 2

2013/0232/SI

I10

Pravidlá o metrologických požiadavkách pre dôkazné analyzátory dychu

07.08.2013

201301186.SK 2013/0232/SI 2

2013/0233/S

T20T

Predpisy o zmenách a doplneniach predpisov Švédskeho dopravného úradu a všeobecné poučenie o konštrukcii trupu, stabilite a voľnom boku plavidla (TSFS 2009:114)

07.08.2013

201301188.SK 2013/0233/S 2

2013/0234/A

B00

RVS 08.06.01 Technické zmluvné podmienky, betonárske, železobetonárske a murárske práce, betón a železobetón

08.08.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0235/A

B00

RVS 11.06.59 Zabezpečenie kvality stavby, testovanie, asfalt, stanovenie obsahu hydroxidu vápenatého v zmiešanom plnive, extrahovanom plnive a hasenom vápne

08.08.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0237/BG

B00

Vyhláška Rady ministrov, ktorou sa schvaľujú pokyny na bezpečnú prevádzku lanových dráh a technický dozor nad nimi

08.08.2013

201301199.SK 2013/0237/BG 2

2013/0239/E

SERV

ZMENY A DOPLNENIA ZÁKONA 34/2002 z 11. JÚLA 2002 O INFORMAČNÝCH SLUŽBÁCH A ELEKTRONICKOM OBCHODE

09.08.2013

201301205.SK 2013/0239/E 2

Publikované: 20.5.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora