Prejsť na navigáciu

zoznam 12.07.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

Dôvernosť

/naliehavosť

2013/0338/HU

C00P

Zmena a doplnenie prílohy 1 k vládnej vyhláške č. 66/2012 (IV. 2.) o činnostiach, ktoré sa môžu vykonávať v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami a novými psychoaktívnymi látkami, ako aj začlenení týchto látok do registrov a zmene a doplnení týchto registrov


201301657.SK 2013/0338/HU2

žiadosť o naliehavosť

2013/0339/DK

I40

Nariadenie o povoleniach týkajúcich sa odpadových vôd atď., v súlade s kapitolami 3 a 4 dánskeho zákona o ochrane životného prostredia

27.09.2013

201301659.SK 2013/0339/DK2


2013/0340/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky - Vodné stavby (ZTV-W) pre ochranu a údržbu betónových konštrukčných dielov vodných stavieb (rozsah výkonov 219)

27.09.2013

201301666.SK 2013/0340/D 2


2013/0341/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky - Vodné stavby (ZTV-W) pre elektrické vybavenie oceľových konštrukcií vodných stavieb (rozsah výkonov 216-2)

27.09.2013

201301668.SK 2013/0341/D 2


2013/0342/B

T10T

Kráľovská vyhláška, ktorou sa stanovujú špeciálne požiadavky zavedené na schvaľovanie motorových padákových klzákov pre leteckú dopravu.

27.09.2013

201301671.SK 2013/0342/B 2


2013/0343/A

B00

RVS 08.22.01 Technické zmluvné podmienky, vŕtacie, kotviace a injekčné práce, injektované kotvy, a predpäté kotvy, ťahom namáhané injektované pilóty a klince

30.09.2013

201301673.SK 2013/0343/A 2


2013/0344/DK

T20T

Nariadenie k oznámeniu F Dánskeho námorného úradu (technické nariadenie o stavbe, vybavení atď. malých komerčných plavidiel)

30.09.2013

201301677.SK 2013/0344/DK2


2013/0346/HU

CA0A

Zákon (...) z roku 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon LII z roku 2003 o oficiálnom uznávaní rastlinných druhov a o výrobe a obchodovaní s množiteľským materiálom

30.09.2013

201301682.SK 2013/0346/HU2


2013/0347/A

B00

RVS 11.06.74, zabezpečenie kvality stavby, testovanie, technické požiadavky pri meraní drsnosti

30.09.2013

201301685.SK 2013/0347/A 2

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0348/EE

C20C

Návrh nariadenia Ministerstva životného prostredia „Povolené limity únikov pre výrobky, zariadenia a systémy obsahujúce fluórované skleníkové plyny“

30.09.2013

201301687.SK 2013/0348/EE2


2013/0349/FIN

C00P

Technické požiadavky na operácie zavedenia tkaniva - administratívne nariadenie Fínskej liekovej agentúry

30.09.2013

201301689.SK 2013/0349/FIN2


 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 12.7.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora