Prejsť na navigáciu

zoznam 11.12.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0652/D

V10T

SSB LA 145 - Popis rozhraní pre automobilové radarové zariadenia krátkeho dosahu (Short Range Radar, SRR); vydanie zo septembra 2013

04.03.2014

201303187.SK 2013/0652/D 2

2013/0653/D

V10T

SSB LA-NOE 027 - Popis rozhraní pre zariadenia na monitorovanie dieťaťa; vydanie zo septembra 2013

04.03.2014

201303189.SK 2013/0653/D 2

2013/0654/D

V10T

SSB LA-NOE 028 - Popis rozhraní pre rádiokomunikačné zariadenia pre diaľkové meranie a zber dát; vydanie zo septembra 2013

04.03.2014

201303191.SK 2013/0654/D 2

2013/0655/D

V10T

SSB OR-NN 016 - Popis rozhrania pre rádiové zariadenia na geodetické účely; vydanie zo septembra 2013,

04.03.2014

201303193.SK 2013/0655/D 2

2013/0656/S

I00

Nariadenia Národného daňového orgánu o požiadavkách na registračné pokladnice, SKVFS 2013:Y

04.03.2014

201303195.SK 2013/0656/S 2

2013/0657/D

V10T

SSB OR 015 - Popis rozhraní pre radarový odpovedač na vyhľadávanie a záchranu na mori - SART - (nie AIS SART); vydanie zo septembra 2013

04.03.2014

201303197.SK 2013/0657/D 2

2013/0658/GR

T40T

Návrh technických predpisov, ktorými sa stanovujú vnútroštátne požiadavky na dopravnú signalizáciu usmerňujúce pohyb vozidiel a chodcov.

04.03.2014

201303203.SK 2013/0658/GR 2

2013/0659/S

I00

Nariadenia Švédskeho daňového orgánu o používaní registračných pokladníc, SKVFS 2013:Z

04.03.2014

201303205.SK 2013/0659/S 2

2013/0660/PL

X00M

Návrh nariadenia ministra správy a digitalizácie o poštových schránkach určených na prijímanie poštových položiek.

Poštové schránky určené na prijímanie poštových položiek

04.03.2014

201303214.SK 2013/0660/PL 2

2013/0661/PL

X00M

Návrh nariadenia ministra správy a digitalizácie o poštových schránkach určených na doručovanie poštových položiek.

poštové schránky určené na doručovanie poštových položiek

04.03.2014

201303216.SK 2013/0661/PL 2


SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 11.12.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora