Prejsť na navigáciu

zoznam 10.12.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0630/E

C00A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa kráľovská vyhláška 191/2011 z 18. februára o všeobecnom sanitárnom registri potravinárskych spoločností a potravín.

21.02.2014

*

201303011.SK 2013/0630/E 2

2013/0633/NL

C00A

- Návrh nariadenia štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti z , č. WJZ/13191695, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie zákona o hnojivách (zavedenie povinnosti spracovávať hnoj)

- Návrh vyhlášky z (…), ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacia vyhláška zákona o hnojivách (zavedenie povinnosti spracovávať hnoj)

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hnojivách (zavedenie povinnosti spracovávať hnoj) [článok 33a ods 2 písm. e)]

21.02.2014

*

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0643/NL

SERV20

Nariadenie vydané holandským ministrom hospodárstva, zo dňa , č. WJZ / 13193149, týkajúce sa špecifikácie poplatkov súvisiacich s kontrolou obchodného registra (finančné nariadenie o obchodnom registri z roku 2014)

26-11-2013F

201303088.SK 2013/0643/NL 2

2013/0644/CZ

X00M

Návrh vyhlášky o bezpečnostných a technických požiadavkách na zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami

27.02.2014

201303111.SK 2013/0644/CZ 2

2013/0645/A

B00

Smernica RVS 15.05.11 Mosty, ochrana proti korózii, ľahké konštrukcie, povrchová úprava oceľových konštrukcií práškovým náterom

28.02.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0646/B

C30A

Ministerský výnos, ktorým sa stanovujú analýzy, v prípade ktorých sú národné referenčné laboratóriá zodpovedné za kontrolu kvality diagnostických činidiel, a postup tejto kontroly

03.03.2014

201303131.SK 2013/0646/B 2

2013/0647/A

B00

RVS 08.16.03 Technické zmluvné podmienky; živičné podklady a krycie vrstvy; požiadavky na polotuhé krycie vrstvy (HSD)

03.03.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0648/A

B00

RVS 09.02.22 Tunel, vybavenie tunela, prevádzka a bezpečnosť, vybavenie tunela

03.03.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0650/EE

B00

Komunikácie a kvalitatívne požiadavky na práce na cestách

03.03.2014

201303179.SK 2013/0650/EE 2

2013/0651/S

I00

Predpisy Švédskeho daňového orgánu o kontrolných systémoch registračných pokladníc, SKVFS 2013:X

03.03.2014

201303183.SK 2013/0651/S 2

 

* neakceptovaná žiadosť o naliehavosť

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 


Publikované: 10.12.2013

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora