Prejsť na navigáciu

zoznam 10.12.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0630/E

C00A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa kráľovská vyhláška 191/2011 z 18. februára o všeobecnom sanitárnom registri potravinárskych spoločností a potravín.

21.02.2014

*

201303011.SK 2013/0630/E 2

2013/0633/NL

C00A

- Návrh nariadenia štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti z , č. WJZ/13191695, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie zákona o hnojivách (zavedenie povinnosti spracovávať hnoj)

- Návrh vyhlášky z (…), ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacia vyhláška zákona o hnojivách (zavedenie povinnosti spracovávať hnoj)

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hnojivách (zavedenie povinnosti spracovávať hnoj) [článok 33a ods 2 písm. e)]

21.02.2014

*

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0643/NL

SERV20

Nariadenie vydané holandským ministrom hospodárstva, zo dňa , č. WJZ / 13193149, týkajúce sa špecifikácie poplatkov súvisiacich s kontrolou obchodného registra (finančné nariadenie o obchodnom registri z roku 2014)

26-11-2013F

201303088.SK 2013/0643/NL 2

2013/0644/CZ

X00M

Návrh vyhlášky o bezpečnostných a technických požiadavkách na zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami

27.02.2014

201303111.SK 2013/0644/CZ 2

2013/0645/A

B00

Smernica RVS 15.05.11 Mosty, ochrana proti korózii, ľahké konštrukcie, povrchová úprava oceľových konštrukcií práškovým náterom

28.02.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0646/B

C30A

Ministerský výnos, ktorým sa stanovujú analýzy, v prípade ktorých sú národné referenčné laboratóriá zodpovedné za kontrolu kvality diagnostických činidiel, a postup tejto kontroly

03.03.2014

201303131.SK 2013/0646/B 2

2013/0647/A

B00

RVS 08.16.03 Technické zmluvné podmienky; živičné podklady a krycie vrstvy; požiadavky na polotuhé krycie vrstvy (HSD)

03.03.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0648/A

B00

RVS 09.02.22 Tunel, vybavenie tunela, prevádzka a bezpečnosť, vybavenie tunela

03.03.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0650/EE

B00

Komunikácie a kvalitatívne požiadavky na práce na cestách

03.03.2014

201303179.SK 2013/0650/EE 2

2013/0651/S

I00

Predpisy Švédskeho daňového orgánu o kontrolných systémoch registračných pokladníc, SKVFS 2013:X

03.03.2014

201303183.SK 2013/0651/S 2

 

* neakceptovaná žiadosť o naliehavosť

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 


Publikované: 10.12.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora