Prejsť na navigáciu

zoznam 10.12.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0630/E

C00A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa kráľovská vyhláška 191/2011 z 18. februára o všeobecnom sanitárnom registri potravinárskych spoločností a potravín.

21.02.2014

*

201303011.SK 2013/0630/E 2

2013/0633/NL

C00A

- Návrh nariadenia štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti z , č. WJZ/13191695, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie zákona o hnojivách (zavedenie povinnosti spracovávať hnoj)

- Návrh vyhlášky z (…), ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacia vyhláška zákona o hnojivách (zavedenie povinnosti spracovávať hnoj)

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hnojivách (zavedenie povinnosti spracovávať hnoj) [článok 33a ods 2 písm. e)]

21.02.2014

*

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0643/NL

SERV20

Nariadenie vydané holandským ministrom hospodárstva, zo dňa , č. WJZ / 13193149, týkajúce sa špecifikácie poplatkov súvisiacich s kontrolou obchodného registra (finančné nariadenie o obchodnom registri z roku 2014)

26-11-2013F

201303088.SK 2013/0643/NL 2

2013/0644/CZ

X00M

Návrh vyhlášky o bezpečnostných a technických požiadavkách na zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami

27.02.2014

201303111.SK 2013/0644/CZ 2

2013/0645/A

B00

Smernica RVS 15.05.11 Mosty, ochrana proti korózii, ľahké konštrukcie, povrchová úprava oceľových konštrukcií práškovým náterom

28.02.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0646/B

C30A

Ministerský výnos, ktorým sa stanovujú analýzy, v prípade ktorých sú národné referenčné laboratóriá zodpovedné za kontrolu kvality diagnostických činidiel, a postup tejto kontroly

03.03.2014

201303131.SK 2013/0646/B 2

2013/0647/A

B00

RVS 08.16.03 Technické zmluvné podmienky; živičné podklady a krycie vrstvy; požiadavky na polotuhé krycie vrstvy (HSD)

03.03.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0648/A

B00

RVS 09.02.22 Tunel, vybavenie tunela, prevádzka a bezpečnosť, vybavenie tunela

03.03.2014

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0650/EE

B00

Komunikácie a kvalitatívne požiadavky na práce na cestách

03.03.2014

201303179.SK 2013/0650/EE 2

2013/0651/S

I00

Predpisy Švédskeho daňového orgánu o kontrolných systémoch registračných pokladníc, SKVFS 2013:X

03.03.2014

201303183.SK 2013/0651/S 2

 

* neakceptovaná žiadosť o naliehavosť

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 


Publikované: 10.12.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora