Prejsť na navigáciu

zoznam 09.09.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0489/CZ

X00M

Návrh zákona o vojenskom letectve a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o vojenskom letectve)

29.11.2013

201302207.SK 2013/0489/CZ 2

2013/0490/IRL

H00

Návrh zákona o verejnom zdraví (o soláriách) 2013

02.12.2013

201302211.SK 2013/0490/IRL2

2013/0491//EE

I20

Zmena a doplnenie nariadenia ministerstva hospodárskych záležitostí a komunikácií č. 129 zo 7. mája 2004 „Požiadavky na tlakové zariadenia a postup hodnotenia a osvedčovania ich súladu s požiadavkami“

02.12.2013

201302213.SK 2013/0491/EE 2

2013/0492/BG

X00M

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o tabaku a tabakových výrobkoch

02.12.2013

201302216.SK 2013/0492/BG 2

2013/0493/CZ

X00M

Český obranný štandard „Požiadavky na organizácie oprávnené na výcvik údržby“

02.12.2013

201302218.SK 2013/0493/CZ 2

2013/0494/CZ

X00M

Česká obranná norma „Požiadavky na organizácie oprávnené na údržbu“

02.12.2013

201302225.SK 2013/0494/CZ 2

2013/0495/UK

B00

Systém zabezpečenia kvality BD35/14 pre farby a podobné ochranné nátery

03.12.2013

201302227.SK 2013/0495/UK 2

2013/0496/I

SERV60

Uznesenie Garančného úradu pre komunikácie (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) č. 452/13/CONS z 25. júla 2013), ktoré ustanovuje: „Informačné oznámenie - Verejné pripomienkovanie návrhu nariadenia týkajúceho sa ochrany autorského práva v rámci elektronických komunikačných sietí a realizácie postupov v súlade so zákonnou vyhláškou č. 70 z 9. apríla 2003“

03.12.2013

201302230.SK 2013/0496/I 2

2013/0497/RO

N30

TECHNICKÉ NORMY PRE PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIU POTRUBIA NA PREPRAVU ZEMNÉHO PLYNU

04.12.2013

201302232.SK 2013/0497/RO2

2013/0498/D

V10T

SSB OR 012 - Popis rozhrania pre radarové zariadenia na monitorovanie lodnej dopravy, vydanie júl 2013

04.12.2013

201302234.SK 2013/0498/D 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.Publikované: 10.9.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora