Prejsť na navigáciu

zoznam 09.09.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0489/CZ

X00M

Návrh zákona o vojenskom letectve a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o vojenskom letectve)

29.11.2013

201302207.SK 2013/0489/CZ 2

2013/0490/IRL

H00

Návrh zákona o verejnom zdraví (o soláriách) 2013

02.12.2013

201302211.SK 2013/0490/IRL2

2013/0491//EE

I20

Zmena a doplnenie nariadenia ministerstva hospodárskych záležitostí a komunikácií č. 129 zo 7. mája 2004 „Požiadavky na tlakové zariadenia a postup hodnotenia a osvedčovania ich súladu s požiadavkami“

02.12.2013

201302213.SK 2013/0491/EE 2

2013/0492/BG

X00M

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o tabaku a tabakových výrobkoch

02.12.2013

201302216.SK 2013/0492/BG 2

2013/0493/CZ

X00M

Český obranný štandard „Požiadavky na organizácie oprávnené na výcvik údržby“

02.12.2013

201302218.SK 2013/0493/CZ 2

2013/0494/CZ

X00M

Česká obranná norma „Požiadavky na organizácie oprávnené na údržbu“

02.12.2013

201302225.SK 2013/0494/CZ 2

2013/0495/UK

B00

Systém zabezpečenia kvality BD35/14 pre farby a podobné ochranné nátery

03.12.2013

201302227.SK 2013/0495/UK 2

2013/0496/I

SERV60

Uznesenie Garančného úradu pre komunikácie (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) č. 452/13/CONS z 25. júla 2013), ktoré ustanovuje: „Informačné oznámenie - Verejné pripomienkovanie návrhu nariadenia týkajúceho sa ochrany autorského práva v rámci elektronických komunikačných sietí a realizácie postupov v súlade so zákonnou vyhláškou č. 70 z 9. apríla 2003“

03.12.2013

201302230.SK 2013/0496/I 2

2013/0497/RO

N30

TECHNICKÉ NORMY PRE PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIU POTRUBIA NA PREPRAVU ZEMNÉHO PLYNU

04.12.2013

201302232.SK 2013/0497/RO2

2013/0498/D

V10T

SSB OR 012 - Popis rozhrania pre radarové zariadenia na monitorovanie lodnej dopravy, vydanie júl 2013

04.12.2013

201302234.SK 2013/0498/D 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.Publikované: 10.9.2013

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora