Prejsť na navigáciu

zoznam 09.09.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0489/CZ

X00M

Návrh zákona o vojenskom letectve a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o vojenskom letectve)

29.11.2013

201302207.SK 2013/0489/CZ 2

2013/0490/IRL

H00

Návrh zákona o verejnom zdraví (o soláriách) 2013

02.12.2013

201302211.SK 2013/0490/IRL2

2013/0491//EE

I20

Zmena a doplnenie nariadenia ministerstva hospodárskych záležitostí a komunikácií č. 129 zo 7. mája 2004 „Požiadavky na tlakové zariadenia a postup hodnotenia a osvedčovania ich súladu s požiadavkami“

02.12.2013

201302213.SK 2013/0491/EE 2

2013/0492/BG

X00M

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o tabaku a tabakových výrobkoch

02.12.2013

201302216.SK 2013/0492/BG 2

2013/0493/CZ

X00M

Český obranný štandard „Požiadavky na organizácie oprávnené na výcvik údržby“

02.12.2013

201302218.SK 2013/0493/CZ 2

2013/0494/CZ

X00M

Česká obranná norma „Požiadavky na organizácie oprávnené na údržbu“

02.12.2013

201302225.SK 2013/0494/CZ 2

2013/0495/UK

B00

Systém zabezpečenia kvality BD35/14 pre farby a podobné ochranné nátery

03.12.2013

201302227.SK 2013/0495/UK 2

2013/0496/I

SERV60

Uznesenie Garančného úradu pre komunikácie (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) č. 452/13/CONS z 25. júla 2013), ktoré ustanovuje: „Informačné oznámenie - Verejné pripomienkovanie návrhu nariadenia týkajúceho sa ochrany autorského práva v rámci elektronických komunikačných sietí a realizácie postupov v súlade so zákonnou vyhláškou č. 70 z 9. apríla 2003“

03.12.2013

201302230.SK 2013/0496/I 2

2013/0497/RO

N30

TECHNICKÉ NORMY PRE PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIU POTRUBIA NA PREPRAVU ZEMNÉHO PLYNU

04.12.2013

201302232.SK 2013/0497/RO2

2013/0498/D

V10T

SSB OR 012 - Popis rozhrania pre radarové zariadenia na monitorovanie lodnej dopravy, vydanie júl 2013

04.12.2013

201302234.SK 2013/0498/D 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.Publikované: 10.9.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora