Prejsť na navigáciu

zoznam 09.04.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0142/P

C00C

Výnos, ktorým sa ustanovuje právny rámec pre prevenciu a ochranu proti reklame a obchodovaniu s novými psychoaktívnymi látkami uvedenými v prílohe I, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou [PDF, 38 kB]

26.03.2013

201300731.SK 2013/0142/P 2

2013/0150/FIN

C00C

Nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách považovaných za drogy; Príloha IV [PDF, 37 kB]

26.03.2013

201300766.SK 2013/0150/FIN2

2013/0160/CZ

C00A

Návrh vyhlášky, ktorým sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva č. 329/1997 Zb. zavádzajúca oddiel 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Zb. o potravinách a tabakových výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov, pre škrob a výrobky zo škrobu, strukoviny a olejnaté semená, v znení vyhlášky č. 418/2000 Zb. [PDF, 38 kB]

20.06.2013

201300822.SK 2013/0160/CZ2

2013/0161/I

C00A

Regionálny zákon č. 6 z 13. januára 2012 „Intervencie na podporu kvality a sledovateľnosti poľnohospodárskej výroby v regióne Abruzzo“. Schválenie nariadení týkajúcich sa používania kolektívnej ochrannej známky „Kontrola kvality regiónom Abruzzo“ a „Logo“. [PDF, 40 kB]

20.06.2013

201300824.SK 2013/0161/I 2

2013/0162/F

T40T

Výnos o podmienkach prístupnosti pozemných motorových vozidiel kategórií M1 a N1 pre osoby so zníženou pohyblivosťou [PDF, 38 kB]

21.06.2013

201300832.SK 2013/0162/F 2

2013/0163/GR

H10

Oznámenie návrhu nazvaného „Zmeny a doplnenia právneho rámca pre trh s hrami“ [PDF, 49 kB]

21.06.2013

201300835.SK 2013/0163/GR2

2013/0164/D

N20E

Nariadenia o minimálnych technických požiadavkách pre používanie inteligentných meracích systémov

(Nariadenie o meracích systémoch – MsysV) [PDF, 40 kB]

21.06.2013

201300839.SK 2013/0164/D 2

2013/0165/S

SERV

Nariadenia Švédskeho úradu pre hazardné hry (Lotteriinspektionen) týkajúce sa hodnotení vplyvov hazardných hier [PDF, 36 kB]

24.06.2013

201300854.SK 2013/0165/S 2

2013/0166/F

H00

Dekrét o informovaní nadobúdateľov záznamových nosičov, ktoré podliehajú poplatkom za súkromné kopírovanie. [PDF, 37 kB]

24.06.2013

201300860.SK 2013/0166/F 2

2013/0168/F

B00

Návrhy uznesení Regionálnej rady Martiniku o tepelných vlastnostiach a energetickej hospodárnosti stavieb

26.06.2013

201300864.SK 2013/0168/F 2

2013/0169/MT

SERV

Zmeny a doplnenia sieťových predpisov [PDF, 39 kB]

26.06.2013

201300872.SK 2013/0169/MT 2

2013/0170/A

B00

Nariadenie spolkovej ministerky pre dopravu, inovácie a technológie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o dopravných značkách (Nariadenie o dopravných značkách 1998 – (Straßenverkehrszeichenverordnung) - StVZVO 1998) (1. novela StVZVO 1998) [PDF, 36 kB]

28.06.2013

201300886.SK 2013/0170/A 2

Publikované: 9.4.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora