Prejsť na navigáciu

zoznam 09.04.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0142/P

C00C

Výnos, ktorým sa ustanovuje právny rámec pre prevenciu a ochranu proti reklame a obchodovaniu s novými psychoaktívnymi látkami uvedenými v prílohe I, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou [PDF, 38 kB]

26.03.2013

201300731.SK 2013/0142/P 2

2013/0150/FIN

C00C

Nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády o látkach, prípravkoch a rastlinách považovaných za drogy; Príloha IV [PDF, 37 kB]

26.03.2013

201300766.SK 2013/0150/FIN2

2013/0160/CZ

C00A

Návrh vyhlášky, ktorým sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva č. 329/1997 Zb. zavádzajúca oddiel 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Zb. o potravinách a tabakových výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov, pre škrob a výrobky zo škrobu, strukoviny a olejnaté semená, v znení vyhlášky č. 418/2000 Zb. [PDF, 38 kB]

20.06.2013

201300822.SK 2013/0160/CZ2

2013/0161/I

C00A

Regionálny zákon č. 6 z 13. januára 2012 „Intervencie na podporu kvality a sledovateľnosti poľnohospodárskej výroby v regióne Abruzzo“. Schválenie nariadení týkajúcich sa používania kolektívnej ochrannej známky „Kontrola kvality regiónom Abruzzo“ a „Logo“. [PDF, 40 kB]

20.06.2013

201300824.SK 2013/0161/I 2

2013/0162/F

T40T

Výnos o podmienkach prístupnosti pozemných motorových vozidiel kategórií M1 a N1 pre osoby so zníženou pohyblivosťou [PDF, 38 kB]

21.06.2013

201300832.SK 2013/0162/F 2

2013/0163/GR

H10

Oznámenie návrhu nazvaného „Zmeny a doplnenia právneho rámca pre trh s hrami“ [PDF, 49 kB]

21.06.2013

201300835.SK 2013/0163/GR2

2013/0164/D

N20E

Nariadenia o minimálnych technických požiadavkách pre používanie inteligentných meracích systémov

(Nariadenie o meracích systémoch – MsysV) [PDF, 40 kB]

21.06.2013

201300839.SK 2013/0164/D 2

2013/0165/S

SERV

Nariadenia Švédskeho úradu pre hazardné hry (Lotteriinspektionen) týkajúce sa hodnotení vplyvov hazardných hier [PDF, 36 kB]

24.06.2013

201300854.SK 2013/0165/S 2

2013/0166/F

H00

Dekrét o informovaní nadobúdateľov záznamových nosičov, ktoré podliehajú poplatkom za súkromné kopírovanie. [PDF, 37 kB]

24.06.2013

201300860.SK 2013/0166/F 2

2013/0168/F

B00

Návrhy uznesení Regionálnej rady Martiniku o tepelných vlastnostiach a energetickej hospodárnosti stavieb

26.06.2013

201300864.SK 2013/0168/F 2

2013/0169/MT

SERV

Zmeny a doplnenia sieťových predpisov [PDF, 39 kB]

26.06.2013

201300872.SK 2013/0169/MT 2

2013/0170/A

B00

Nariadenie spolkovej ministerky pre dopravu, inovácie a technológie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o dopravných značkách (Nariadenie o dopravných značkách 1998 – (Straßenverkehrszeichenverordnung) - StVZVO 1998) (1. novela StVZVO 1998) [PDF, 36 kB]

28.06.2013

201300886.SK 2013/0170/A 2

Publikované: 9.4.2013

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora