Prejsť na navigáciu

zoznam 09.01.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0711/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o minimálnej funkcionalite pre komunikačné a informačné systémy umožňujúcej implementáciu služieb spojených so správou čakacích listín na poskytnutie zdravotných benefitov zo strany poskytovateľov benefitov.

19.03.2013

201203233.SK 2012/0711/PL2

2012/0712/RO

B00

Nariadenie ministra regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorým sa schvaľuje technické nariadenie

„Príručka na navrhovanie štruktúr z vysokopevného betónu v seizmických zónach“, referenčný kód GP 124-2012.


201203283.SK 2012/0712/RO2

2012/0713/FIN

T40T

Vyhláška Štátnej rady, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o používaní vozidiel na cestách (1257/1992).

Vyhláška ministerstva dopravy a komunikácií, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 8 k vyhláške o štruktúre a príslušenstve pre vozidlá a prívesy.

21.03.2013

201203286.SK 2012/0713/FIN2

2012/0714/FIN

C00P

Fínska agentúra na hodnotenie liekov (Fimea) vyhotovila nové rozhodnutie týkajúce sa registra liekov a jeho prílohy. Fimea ratifikuje register liekov najmenej raz za tri roky podľa oddielu 83 zákona o liekoch (395/1987).

Nový návrh rozhodnutia vydaný Fínskom:

Rozhodnutie (2012/xx) Fínskej agentúry na hodnotenie liekov týkajúce sa registra liekov.

Oznámenie sa týka prílohy 1 A. Oznámenie o návrhu rozhodnutia, pokiaľ ide o iné aspekty, bolo predložené už skôr.

08-01-2013U

201203289.SK 2012/0714/FIN2

2012/0715/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 2: Základy, oddiel 1: Stavebné jamy

22.03.2013

201203297.SK 2012/0715/D 2

2012/0716/RO

C00A

Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 111/2008 prezidenta ANSVSA schvaľujúce normu pre veterinárne zdravie a bezpečnosť potravín, a vzťahujúce sa na bezpečnosť potravín vzhľadom na registračný postup v súvislosti s veterinárnym zdravím a bezpečnosť potravín v rámci činností týkajúcich sa priameho nadobudnutia a veľkoobchodného predaja a/alebo maloobchodného predaja potravinárskych výrobkov živočíšneho alebo neživočíšneho pôvodu, ako aj činností týkajúcich sa výroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja potravinových výrobkov neživočíšneho pôvodu.

22.03.2013

201203299.SK 2012/0716/RO 2

2012/0717/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 2: Základy, oddiel 2: Podložia

22.03.2013

201203301.SK 2012/0717/D 2

2012/0718/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 2: Základy, oddiel 3: Odčerpávanie vody

22.03.2013

201203303.SK 2012/0718/D 2

2012/0719/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 2: Základy, oddiel 4: Oporné konštrukcie

22.03.2013

201203305.SK 2012/0719/D 2

2012/0720/PL

X00M

Návrh nariadenia ministra hospodárstva o kritériách a technických podmienkach, ktoré musia spĺňať registračné pokladne.

22.03.2013

201203307.SK 2012/0720/PL 2

2012/0721/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 6: Stavebné konanie, oddiel 1: Nosné konštrukcie

22.03.2013

201203309.SK 2012/0721/D 2

2012/0722/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 8: Vybavenosť stavebného objektu, oddiel 4: Zabezpečovacie systémy proti pádu

22.03.2013

201203311.SK 2012/0722/D 2

2012/0723/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 8: Vybavenosť stavebného objektu, oddiel 6: Upevňovacie systémy

22.03.2013

201203313.SK 2012/0723/D 2

2012/0724/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING,

časť 9: Stavby, oddiel 4: Stavby z vlnitého plechu

22.03.2013

201203315.SK 2012/0724/D 2

 

U (URGENCY) - akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

Publikované: 9.1.2013

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora