Prejsť na navigáciu

zoznam 09.01.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0711/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o minimálnej funkcionalite pre komunikačné a informačné systémy umožňujúcej implementáciu služieb spojených so správou čakacích listín na poskytnutie zdravotných benefitov zo strany poskytovateľov benefitov.

19.03.2013

201203233.SK 2012/0711/PL2

2012/0712/RO

B00

Nariadenie ministra regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorým sa schvaľuje technické nariadenie

„Príručka na navrhovanie štruktúr z vysokopevného betónu v seizmických zónach“, referenčný kód GP 124-2012.


201203283.SK 2012/0712/RO2

2012/0713/FIN

T40T

Vyhláška Štátnej rady, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o používaní vozidiel na cestách (1257/1992).

Vyhláška ministerstva dopravy a komunikácií, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 8 k vyhláške o štruktúre a príslušenstve pre vozidlá a prívesy.

21.03.2013

201203286.SK 2012/0713/FIN2

2012/0714/FIN

C00P

Fínska agentúra na hodnotenie liekov (Fimea) vyhotovila nové rozhodnutie týkajúce sa registra liekov a jeho prílohy. Fimea ratifikuje register liekov najmenej raz za tri roky podľa oddielu 83 zákona o liekoch (395/1987).

Nový návrh rozhodnutia vydaný Fínskom:

Rozhodnutie (2012/xx) Fínskej agentúry na hodnotenie liekov týkajúce sa registra liekov.

Oznámenie sa týka prílohy 1 A. Oznámenie o návrhu rozhodnutia, pokiaľ ide o iné aspekty, bolo predložené už skôr.

08-01-2013U

201203289.SK 2012/0714/FIN2

2012/0715/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 2: Základy, oddiel 1: Stavebné jamy

22.03.2013

201203297.SK 2012/0715/D 2

2012/0716/RO

C00A

Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 111/2008 prezidenta ANSVSA schvaľujúce normu pre veterinárne zdravie a bezpečnosť potravín, a vzťahujúce sa na bezpečnosť potravín vzhľadom na registračný postup v súvislosti s veterinárnym zdravím a bezpečnosť potravín v rámci činností týkajúcich sa priameho nadobudnutia a veľkoobchodného predaja a/alebo maloobchodného predaja potravinárskych výrobkov živočíšneho alebo neživočíšneho pôvodu, ako aj činností týkajúcich sa výroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja potravinových výrobkov neživočíšneho pôvodu.

22.03.2013

201203299.SK 2012/0716/RO 2

2012/0717/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 2: Základy, oddiel 2: Podložia

22.03.2013

201203301.SK 2012/0717/D 2

2012/0718/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 2: Základy, oddiel 3: Odčerpávanie vody

22.03.2013

201203303.SK 2012/0718/D 2

2012/0719/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 2: Základy, oddiel 4: Oporné konštrukcie

22.03.2013

201203305.SK 2012/0719/D 2

2012/0720/PL

X00M

Návrh nariadenia ministra hospodárstva o kritériách a technických podmienkach, ktoré musia spĺňať registračné pokladne.

22.03.2013

201203307.SK 2012/0720/PL 2

2012/0721/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 6: Stavebné konanie, oddiel 1: Nosné konštrukcie

22.03.2013

201203309.SK 2012/0721/D 2

2012/0722/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 8: Vybavenosť stavebného objektu, oddiel 4: Zabezpečovacie systémy proti pádu

22.03.2013

201203311.SK 2012/0722/D 2

2012/0723/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 8: Vybavenosť stavebného objektu, oddiel 6: Upevňovacie systémy

22.03.2013

201203313.SK 2012/0723/D 2

2012/0724/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING,

časť 9: Stavby, oddiel 4: Stavby z vlnitého plechu

22.03.2013

201203315.SK 2012/0724/D 2

 

U (URGENCY) - akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

Publikované: 9.1.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora