Prejsť na navigáciu

zoznam 09.01.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0711/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o minimálnej funkcionalite pre komunikačné a informačné systémy umožňujúcej implementáciu služieb spojených so správou čakacích listín na poskytnutie zdravotných benefitov zo strany poskytovateľov benefitov.

19.03.2013

201203233.SK 2012/0711/PL2

2012/0712/RO

B00

Nariadenie ministra regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorým sa schvaľuje technické nariadenie

„Príručka na navrhovanie štruktúr z vysokopevného betónu v seizmických zónach“, referenčný kód GP 124-2012.


201203283.SK 2012/0712/RO2

2012/0713/FIN

T40T

Vyhláška Štátnej rady, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o používaní vozidiel na cestách (1257/1992).

Vyhláška ministerstva dopravy a komunikácií, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 8 k vyhláške o štruktúre a príslušenstve pre vozidlá a prívesy.

21.03.2013

201203286.SK 2012/0713/FIN2

2012/0714/FIN

C00P

Fínska agentúra na hodnotenie liekov (Fimea) vyhotovila nové rozhodnutie týkajúce sa registra liekov a jeho prílohy. Fimea ratifikuje register liekov najmenej raz za tri roky podľa oddielu 83 zákona o liekoch (395/1987).

Nový návrh rozhodnutia vydaný Fínskom:

Rozhodnutie (2012/xx) Fínskej agentúry na hodnotenie liekov týkajúce sa registra liekov.

Oznámenie sa týka prílohy 1 A. Oznámenie o návrhu rozhodnutia, pokiaľ ide o iné aspekty, bolo predložené už skôr.

08-01-2013U

201203289.SK 2012/0714/FIN2

2012/0715/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 2: Základy, oddiel 1: Stavebné jamy

22.03.2013

201203297.SK 2012/0715/D 2

2012/0716/RO

C00A

Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 111/2008 prezidenta ANSVSA schvaľujúce normu pre veterinárne zdravie a bezpečnosť potravín, a vzťahujúce sa na bezpečnosť potravín vzhľadom na registračný postup v súvislosti s veterinárnym zdravím a bezpečnosť potravín v rámci činností týkajúcich sa priameho nadobudnutia a veľkoobchodného predaja a/alebo maloobchodného predaja potravinárskych výrobkov živočíšneho alebo neživočíšneho pôvodu, ako aj činností týkajúcich sa výroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja potravinových výrobkov neživočíšneho pôvodu.

22.03.2013

201203299.SK 2012/0716/RO 2

2012/0717/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 2: Základy, oddiel 2: Podložia

22.03.2013

201203301.SK 2012/0717/D 2

2012/0718/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 2: Základy, oddiel 3: Odčerpávanie vody

22.03.2013

201203303.SK 2012/0718/D 2

2012/0719/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 2: Základy, oddiel 4: Oporné konštrukcie

22.03.2013

201203305.SK 2012/0719/D 2

2012/0720/PL

X00M

Návrh nariadenia ministra hospodárstva o kritériách a technických podmienkach, ktoré musia spĺňať registračné pokladne.

22.03.2013

201203307.SK 2012/0720/PL 2

2012/0721/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 6: Stavebné konanie, oddiel 1: Nosné konštrukcie

22.03.2013

201203309.SK 2012/0721/D 2

2012/0722/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 8: Vybavenosť stavebného objektu, oddiel 4: Zabezpečovacie systémy proti pádu

22.03.2013

201203311.SK 2012/0722/D 2

2012/0723/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING

časť 8: Vybavenosť stavebného objektu, oddiel 6: Upevňovacie systémy

22.03.2013

201203313.SK 2012/0723/D 2

2012/0724/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby ZTV-ING,

časť 9: Stavby, oddiel 4: Stavby z vlnitého plechu

22.03.2013

201203315.SK 2012/0724/D 2

 

U (URGENCY) - akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

Publikované: 9.1.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora