Prejsť na navigáciu

zoznam 07.10.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0534/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre výstavbu odvodňovacích zariadení v cestnom staviteľstve, vydanie z roku 2013 (ZTV Fug-Ew 13)

23.12.2013

201302426.SK 2013/0534/D 2

2013/0535/E

H10

Návrh vyhlášky schvaľujúci reguláciu stávkovania

23.12.2013

201302428.SK 2013/0535/E 2

2013/0536/I

I20

Návrh ministerského nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa prezidentské nariadenie č. 340 z 24. októbra 2003 o „Predpisoch obsahujúcich bezpečnostné smernice týkajúce sa cestných zariadení na distribúciu LPG pre motorové vozidlá“ v zmysle článku 17 ods. 10 zákonného nariadenia č. 1 z 24. januára 2012, ktoré sa v znení zmien a doplnení zmenilo zákonom č. 27 z 24. marca 2012.

23.12.2013

201302436.SK 2013/0536/I 2

2013/0537/I

I20

Návrh ministerského nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra vnútra z 24. mája 2002 o „Protipožiarnych predpisoch v súvislosti s projektovaním, výstavbou a prevádzkou cestných zariadení na distribúciu zemného plynu pre motorové vozidlá“.

23.12.2013

201302438.SK 2013/0537/I 2

2013/0538/NL

S00E

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o činnostiach (Environmentálne riadenie), nariadenie o zákone o životnom prostredí a nariadenie o vode (nové činnosti a oprava chýb, ktoré sa podriaďujú z právno-technického a hmotného hľadiska)

27.12.2013

201302447.SK 2013/0538/NL2

2013/0539/FIN

V20T

Návrh nariadenia fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie 15AF/2013 M o spoločne využívaných frekvenciách a používaní rádiových vysielačov, pre ktoré sa nevyžaduje licencia.

27.12.2013

201302452.SK 2013/0539/FIN2

2013/0540/CZ

X00M

Návrh nariadenia vlády zo dňa ... 2013 o zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami

27.12.2013

201302463.SK 2013/0540/CZ 2

2013/0541/D

S00S

Podklad pre hodnotenie kovových materiálov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou

(Hodnotenie kovových materiálov, orig. Metall-Bewertungsgrundlage)

27.12.2013

201302469.SK 2013/0541/D 2

2013/0542/SI

SERV

Zákon o hazardných hrách

30.12.2013

201302486.SK 2013/0542/SI 2

2013/0543/DK

T40T

Nariadenia, ktorým sa zakazuje zvyšovanie výkonu mopedov atď.

03.01.2014

201302498.SK 2013/0543/DK 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 


Publikované: 7.10.2013

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora