Prejsť na navigáciu

zoznam 07.02.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0054/A

B00

Popis výkonov dopravnej infraštruktúry verzia 3 - FSV-VI 003

30.04.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2013/0056/F

X00M

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 97-617 z 30. mája 1997 o predaji a sprístupnení určitých solárií používajúcich umelé ultrafialové žiarenie verejnosti.

30.04.2013

201300318.SK 2013/0056/F 2

2013/0057/PL

C50A

Návrh nariadenia ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka o druhoch fermentovaných vínnych nápojov a osobitných organoleptických, fyzikálnych a chemických požiadavkách, ktoré tieto nápoje musia spĺňať

02.05.2013

201300330.SK 2013/0057/PL 2

2013/0058/F

C30P

Technická poznámka Pro Pharmacopoea predložená k verejnému šetreniu

02.05.2013

201300342.SK 2013/0058/F 2

2013/0059/E

B00

Nariadenie FOM/…./2012, z … …, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie VIV/561/2010 z 1. februára a na základe ktorého sa pripravuje technický dokument o základných podmienkach prístupnosti a nediskriminácie pri vstupe do a využívaní zveľadených verejných priestorov.

02.05.2013

201300345.SK 2013/0059/E 2

2013/0060/E

H00

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorým sa zavádzajú technické a hygienické kritériá pre bazény

02.05.2013

201300347.SK 2013/0060/E 2

2013/0061/E

V10T

Návrh uznesenia štátneho tajomníka pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, ktorým sa zverejňujú technické požiadavky na regulované rádiové rozhranie IR-24 týkajúce sa európskeho systému digitálnej bezšnúrovej telekomunikácie krátkeho dosahu (DECT).

02.05.2013

201300349.SK 2013/0061/E 2

2013/0062/E

V10T

Návrh uznesenia štátneho tajomníka pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, ktorým sa zverejňujú technické požiadavky na regulované rádiové rozhranie IR-55 pre amatérske rádiové zariadenia využívajúce frekvenčné pásmo 50 MHz.

02.05.2013

201300351.SK 2013/0062/E 2

2013/0063/E

V10T

Návrh uznesenia štátneho tajomníka pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, ktorým sa zverejňujú technické požiadavky na regulované rádiové rozhrania IR-107 až IR -111 a IR 113 až IR-117 pre rádiové zariadenia krátkeho dosahu s indukčnou slučkou.

02.05.2013

201300353.SK 2013/0063/E 2

2013/0064/E

V10T

Návrh uznesenia štátneho tajomníka pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, ktorým sa zverejňujú technické požiadavky na regulované rádiové rozhrania IR-205 až IR -208 pre telematické systémy v cestnej doprave a preprave (RTTT).

02.05.2013

201300356.SK 2013/0064/E 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 11.2.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

06.11.2019
Integrované mosty na cestách a diaľniciach
Rozborová úloha

Rozborová úloha

05.11.2019
Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora