Prejsť na navigáciu

zoznam 02.12.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0604/CZ

C00C

Návrh vyhlášky, ktorou sa stanovia tlačivá formulárov podľa zákona č. 167/1998 Zb., o návykových látkach a o zmene niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov.

06/02/2014*

201302826.SK 2013/0604/CZ2

2013/0611/CZ

C00C

Návrh vyhlášky, ktorou sa stanovia vzory formulárov podľa zákona o prekurzoroch drog, vzor preukazov inšpektora a limitované množstvá vybraných uvedených látok kategórie 1 a 2

10/02/2014*

201302856.SK 2013/0611/CZ 2

2013/0615/CZ

C00C

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 123/2006 Zb., o evidencii a dokumentácii návykových látok a prípravkov

13/02/2014*

201302885.SK 2013/0615/CZ 2

2013/0616/CZ

C00C

Návrh vyhlášky o obsahu, forme a náležitostiach vedenia záznamov o činnosti s uvedenými látkami kategórie 1

13/02/2014*

201302886.SK 2013/0616/CZ 2

2013/0637/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny z februára 2013

24/02/2014

201303046.SK 2013/0637/D 2

2013/0638/D

B20

Časť II zoznamu technických stavebných predpisov - Zmeny zo septembra 2013

24/02/2014

201303048.SK 2013/0638/D 2

2013/0639/D

B10

Smernica Nemeckého výboru pre železobetónové konštrukcie (Deutscher Auschuss für Stahlbeton – DafStb) „Preventívne opatrenia proti škodlivej alkalickej reakcii v betóne“

24/02/2014

201303059.SK 2013/0639/D 2

2013/0640/CZ

X00M

Návrh vyhlášky o technických požiadavkách na zabezpečenie bezpečnostného materiálu

24/02/2014

201303062.SK 2013/0640/CZ 2

2013/0641/PL

S20E

Zákon o zmene a doplnení atómového zákona a niektorých ďalších zákonov.

26/02/2014

201303071.SK 2013/0641/PL 2

2013/0642/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorou sa prijímajú technické predpisy o požiarnej bezpečnosti pri plánovaní, výstavbe a vykonávaní činností zošrotovania vozidiel (a podobné) so súvisiacimi skladovacími priestormi väčšími ako 3000 m2.

26/02/2014

201303081.SK 2013/0642/I 2

 

* neakceptovaná žiadosť o naliehavosť

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 

 


Publikované: 3.12.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora