Prejsť na navigáciu

zoznam 02.12.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0604/CZ

C00C

Návrh vyhlášky, ktorou sa stanovia tlačivá formulárov podľa zákona č. 167/1998 Zb., o návykových látkach a o zmene niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov.

06/02/2014*

201302826.SK 2013/0604/CZ2

2013/0611/CZ

C00C

Návrh vyhlášky, ktorou sa stanovia vzory formulárov podľa zákona o prekurzoroch drog, vzor preukazov inšpektora a limitované množstvá vybraných uvedených látok kategórie 1 a 2

10/02/2014*

201302856.SK 2013/0611/CZ 2

2013/0615/CZ

C00C

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 123/2006 Zb., o evidencii a dokumentácii návykových látok a prípravkov

13/02/2014*

201302885.SK 2013/0615/CZ 2

2013/0616/CZ

C00C

Návrh vyhlášky o obsahu, forme a náležitostiach vedenia záznamov o činnosti s uvedenými látkami kategórie 1

13/02/2014*

201302886.SK 2013/0616/CZ 2

2013/0637/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, zmeny z februára 2013

24/02/2014

201303046.SK 2013/0637/D 2

2013/0638/D

B20

Časť II zoznamu technických stavebných predpisov - Zmeny zo septembra 2013

24/02/2014

201303048.SK 2013/0638/D 2

2013/0639/D

B10

Smernica Nemeckého výboru pre železobetónové konštrukcie (Deutscher Auschuss für Stahlbeton – DafStb) „Preventívne opatrenia proti škodlivej alkalickej reakcii v betóne“

24/02/2014

201303059.SK 2013/0639/D 2

2013/0640/CZ

X00M

Návrh vyhlášky o technických požiadavkách na zabezpečenie bezpečnostného materiálu

24/02/2014

201303062.SK 2013/0640/CZ 2

2013/0641/PL

S20E

Zákon o zmene a doplnení atómového zákona a niektorých ďalších zákonov.

26/02/2014

201303071.SK 2013/0641/PL 2

2013/0642/I

B20

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorou sa prijímajú technické predpisy o požiarnej bezpečnosti pri plánovaní, výstavbe a vykonávaní činností zošrotovania vozidiel (a podobné) so súvisiacimi skladovacími priestormi väčšími ako 3000 m2.

26/02/2014

201303081.SK 2013/0642/I 2

 

* neakceptovaná žiadosť o naliehavosť

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 

 


Publikované: 3.12.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora