Prejsť na navigáciu

zoznam 01.07.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0328/A

V10T

Popisy rádiových rozhraní „Súkromné mobilné rádiové vysielanie“

Rozhranie č.: FSB-LS015, FSB-LS017, FSB-LS018, FSB-LS019, FSB-LS020, FSB-LS021, FSB-LS022, FSB-LS023, FSB-LS024, FSB-LS025, FSB-LS026, FSB-LS027, FSB-LS028, FSB-LS031, FSB-LS033, FSB-LS034, FSB-LS036, FSB-LS037, FSB-LS038

23.09.2013

201301612.SK 2013/0328/A 2

2013/0329/A

V10T

Popisy rádiových rozhraní „Prenos zvuku a obrazu“

Rozhranie č.: FSB-LT001, FSB-LT002, FSB-LT003, FSB-LT004, FSB-LT005, FSB-LT009, FSB-LT011, FSB-LT012, FSB-LT013, FSB-LT016, FSB-LT017, FSB-LT018

23.09.2013

201301614.SK 2013/0329/A 2

2013/0330/A

V10T

Popis rádiových rozhraní „Smerové vysielanie“

Rozhranie č.: FSB-RR030; FSB-RR042; FSB-RR064; FSB-RR067; FSB-RR078

23.09.2013

201301616.SK 2013/0330/A 2

2013/0331/PL

N30E

Nariadenie ministra hospodárstva, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre štruktúrovanie a výpočet taríf pre plynné palivá a zúčtovanie v rámci obchodovania s plynnými palivami.

22.06.2013

201301623.SK 2013/0331/PL 2

2013/0332/B

C50A

Návrh kráľovského výnosu o hygiene potravín

23.09.2013

201301626.SK 2013/0332/B 2

2013/0333/FIN

C00A

Vládny návrh zákona pre parlament týkajúci sa zákona o krmivách (zmena a doplnenie zákona o krmivách)

25.09.2013 201301633.SK 2013/0333/FIN 2

2013/0334/D

S10S

Nariadenie o poskytovaní zdravotníckych pomôcok a o zmene právnych predpisov týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok

25.09.2013 201301640.SK 2013/0334/D 2

2013/0335/A

B00

Zákon o uvádzaní stavebných výrobkov na trh, ich používaní a o dohľade nad trhom (viedenský zákon o stavebných výrobkoch 2013 – WBPG 2013)

25.09.2013 201301644.SK 2013/0335/A 2

2013/0336/D

B00

Údajový list o striekanej malte/striekanom betóne podľa normy ZTV-W LB 219, odsek 5 (MSM)

25.09.2013 201301648.SK 2013/0336/D 2

2013/0337/DK

S00E

Navrhovaný zákon na zmenu a doplnenie zákona o dani z elektrickej energie, zákona o nájme, zákona o nájme sociálnych bytov atď. a zákona o dodávke elektrickej energie (možnosť čistého účtovania pre nájomcov vrátane oslobodenia od dane za elektrickú energiu vyrobenú elektrárňami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie) (návrh zákona č. L221).

26-06-2013F

201301651.SK 2013/0337/DK 2

 

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 1.7.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora