Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

zoznam 01.07.2013

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2013/0328/A

V10T

Popisy rádiových rozhraní „Súkromné mobilné rádiové vysielanie“

Rozhranie č.: FSB-LS015, FSB-LS017, FSB-LS018, FSB-LS019, FSB-LS020, FSB-LS021, FSB-LS022, FSB-LS023, FSB-LS024, FSB-LS025, FSB-LS026, FSB-LS027, FSB-LS028, FSB-LS031, FSB-LS033, FSB-LS034, FSB-LS036, FSB-LS037, FSB-LS038

23.09.2013

201301612.SK 2013/0328/A 2

2013/0329/A

V10T

Popisy rádiových rozhraní „Prenos zvuku a obrazu“

Rozhranie č.: FSB-LT001, FSB-LT002, FSB-LT003, FSB-LT004, FSB-LT005, FSB-LT009, FSB-LT011, FSB-LT012, FSB-LT013, FSB-LT016, FSB-LT017, FSB-LT018

23.09.2013

201301614.SK 2013/0329/A 2

2013/0330/A

V10T

Popis rádiových rozhraní „Smerové vysielanie“

Rozhranie č.: FSB-RR030; FSB-RR042; FSB-RR064; FSB-RR067; FSB-RR078

23.09.2013

201301616.SK 2013/0330/A 2

2013/0331/PL

N30E

Nariadenie ministra hospodárstva, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre štruktúrovanie a výpočet taríf pre plynné palivá a zúčtovanie v rámci obchodovania s plynnými palivami.

22.06.2013

201301623.SK 2013/0331/PL 2

2013/0332/B

C50A

Návrh kráľovského výnosu o hygiene potravín

23.09.2013

201301626.SK 2013/0332/B 2

2013/0333/FIN

C00A

Vládny návrh zákona pre parlament týkajúci sa zákona o krmivách (zmena a doplnenie zákona o krmivách)

25.09.2013 201301633.SK 2013/0333/FIN 2

2013/0334/D

S10S

Nariadenie o poskytovaní zdravotníckych pomôcok a o zmene právnych predpisov týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok

25.09.2013 201301640.SK 2013/0334/D 2

2013/0335/A

B00

Zákon o uvádzaní stavebných výrobkov na trh, ich používaní a o dohľade nad trhom (viedenský zákon o stavebných výrobkoch 2013 – WBPG 2013)

25.09.2013 201301644.SK 2013/0335/A 2

2013/0336/D

B00

Údajový list o striekanej malte/striekanom betóne podľa normy ZTV-W LB 219, odsek 5 (MSM)

25.09.2013 201301648.SK 2013/0336/D 2

2013/0337/DK

S00E

Navrhovaný zákon na zmenu a doplnenie zákona o dani z elektrickej energie, zákona o nájme, zákona o nájme sociálnych bytov atď. a zákona o dodávke elektrickej energie (možnosť čistého účtovania pre nájomcov vrátane oslobodenia od dane za elektrickú energiu vyrobenú elektrárňami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie) (návrh zákona č. L221).

26-06-2013F

201301651.SK 2013/0337/DK 2

 

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 1.7.2013

Aktuálne

Schválené dodatky k TP

Schválené dodatky k TP

01.03.2024
Dodatok č. 1/2024 k TKP 60
Dodatok č. 1/2024 ku
TKP 77
Účinnosť od: 01.03.2024
Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora