Prejsť na navigáciu

zoznam 31.10.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0576/CZ

I10

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schválenie typu a overovanie stanovených meradiel: „snímače prietoku plynu s centrickou clonou“

14.01.2012

201202646.SK 2012/0576/CZ2

2012/0593/A

C20A

1. Nariadenie krajinského predstavenstva Korutánskeho poľovníckeho zväzu zo 6.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa skúšobný poriadok krajinského predstavenstva Korutánskeho poľovníckeho zväzu zo 4.11.2004 pre skúšku na preukázanie spôsobilosti na vykonávanie poľovnej činnosti (poľovnícka skúška), ako aj formuláre žiadosti o povolenie na skúšku, skúšobný protokol a osvedčenie o skúške (prílohy 1 až 5).

24.01.2013

201202713.SK 2012/0593/A 2

2012/0594/UK

SERV

Nariadenia o knižniciach vykonávajúcich zákonnú archiváciu (netlačených materiálov) z roku 2013

24.01.2013

201202715.SK 2012/0594/UK 2

2012/0595/CY

I30

Nariadenia o bezpečnosti a zdraví pri práci (prevádzka, údržba a kontrola výťahov) z roka 2012

24.01.2013

201202717.SK 2012/0595/CY 2

2012/0596/NL

SERV20

Elektronický obchod

24.10.2012

201202719.SK 2012/0596/NL 2

2012/0597/EE

T00T

Podpora pre elektrické vozidlá

25-10-2012F

201202729.SK 2012/0597/EE 2

2012/0598/D

B10

Vzorový stavebný poriadok (MBO) – znenie z 15.6.2012

25.01.2013

201202731.SK 2012/0598/D 2

2012/0599/UK

V10T

Pozemné systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby vo frekvenčných pásmach1920 – 1980 MHz a 2110 – 2170 MHz

25.01.2013

201202740.SK 2012/0599/UK 2

2012/0600/UK

V10T

Požiadavka na rozhranie 2072 v Spojenom kráľovstve pre terestriálne systémy schopné poskytovať služby elektronickej komunikácie v pásme 2500 až 2690 MHz

25.01.2013

201202742.SK 2012/0600/UK 2

2012/0601/A

B00

Zákon, ktorý stanovuje zákonné požiadavky pre prípravu stavebných produktov na trhu, ich použitie a trhový dohľad (Korutánsky zákon o stavebných produktoch – K-BPG) ako aj mení Korutánsky stavebný poriadok 1996

28.01.2013

201202751.SK 2012/0601/A 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie

Publikované: 5.11.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora