Prejsť na navigáciu

zoznam 31.10.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0576/CZ

I10

Návrh opatrenia všeobecnej povahy, ktorým sa stanovujú metrologické a technické požiadavky na stanovené meradlá vrátane metód skúšania na schválenie typu a overovanie stanovených meradiel: „snímače prietoku plynu s centrickou clonou“

14.01.2012

201202646.SK 2012/0576/CZ2

2012/0593/A

C20A

1. Nariadenie krajinského predstavenstva Korutánskeho poľovníckeho zväzu zo 6.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa skúšobný poriadok krajinského predstavenstva Korutánskeho poľovníckeho zväzu zo 4.11.2004 pre skúšku na preukázanie spôsobilosti na vykonávanie poľovnej činnosti (poľovnícka skúška), ako aj formuláre žiadosti o povolenie na skúšku, skúšobný protokol a osvedčenie o skúške (prílohy 1 až 5).

24.01.2013

201202713.SK 2012/0593/A 2

2012/0594/UK

SERV

Nariadenia o knižniciach vykonávajúcich zákonnú archiváciu (netlačených materiálov) z roku 2013

24.01.2013

201202715.SK 2012/0594/UK 2

2012/0595/CY

I30

Nariadenia o bezpečnosti a zdraví pri práci (prevádzka, údržba a kontrola výťahov) z roka 2012

24.01.2013

201202717.SK 2012/0595/CY 2

2012/0596/NL

SERV20

Elektronický obchod

24.10.2012

201202719.SK 2012/0596/NL 2

2012/0597/EE

T00T

Podpora pre elektrické vozidlá

25-10-2012F

201202729.SK 2012/0597/EE 2

2012/0598/D

B10

Vzorový stavebný poriadok (MBO) – znenie z 15.6.2012

25.01.2013

201202731.SK 2012/0598/D 2

2012/0599/UK

V10T

Pozemné systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby vo frekvenčných pásmach1920 – 1980 MHz a 2110 – 2170 MHz

25.01.2013

201202740.SK 2012/0599/UK 2

2012/0600/UK

V10T

Požiadavka na rozhranie 2072 v Spojenom kráľovstve pre terestriálne systémy schopné poskytovať služby elektronickej komunikácie v pásme 2500 až 2690 MHz

25.01.2013

201202742.SK 2012/0600/UK 2

2012/0601/A

B00

Zákon, ktorý stanovuje zákonné požiadavky pre prípravu stavebných produktov na trhu, ich použitie a trhový dohľad (Korutánsky zákon o stavebných produktoch – K-BPG) ako aj mení Korutánsky stavebný poriadok 1996

28.01.2013

201202751.SK 2012/0601/A 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie

Publikované: 5.11.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora