Prejsť na navigáciu

zoznam 26.11.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0635/A

S20E

Nariadenie spolkového ministra poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva a spolkového ministra hospodárstva, rodiny a mládeže, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o spaľovaní odpadov (AVV - novela z roku 2012)

15.02.2013

201202899.SK 2012/0635/A 2

2012/0636/SI

B00

Zákon o stavebných výrobkoch

18.02.2013

201202901.SK 2012/0636/SI 2

2012/0637/PL

C50A

Zákon o zmene a doplnení zákona o bezpečnosti potravín a výživy

18.02.2013

201202905.SK 2012/0637/PL 2

2012/0639/DK

B00

Návrh na konzultáciu o vykonávacom nariadení o navigácii na mori pre inžinierske stavby a iné

činnosti atď. v dánskych vodách

18.02.2013

201202913.SK 2012/0639/DK2

2012/0640/E

B00

POKYNY NA PROJEKTOVANIE A VÝSTAVBU ŽELEZNIČNÝCH PROJEKTOV IF–3. ŠTRKOVÁ KOĽAJ. VÝPOČET HRÚBKY VRSTIEV V PRIEREZE.

18.02.2013

201202915.SK 2012/0640/E 2

2012/0641/E

C10A

Návrh zákona o morskom rybolove, zbere mäkkýšov a akvakultúre na Baleárskych ostrovoch

18.02.2013

201202917.SK 2012/0641/E 2

2012/0642/E

C00A

Návrh kráľovského dekrétu, ktorým sa mení a dopĺňa kráľovský dekrét 1615/2010 zo 7. decembra o schválení nariadenia o kvalite pšenice.

18.02.2013

201202919.SK 2012/0642/E 2

2012/0643/E

C50A

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa stanovujú dodatočné normy na výrobu, popis, prezentáciu a označovanie určitých liehovín

18.02.2013

201202921.SK 2012/0643/E 2

2012/0644/UK

B00

Normy štátneho tajomníka pre projektovanie a výstavbu nových spádových odpadových stôk a zberných drénov

20.02.2013

201202925.SK 2012/0644/UK 2

2012/0646/I

B10

Nariadenie o opatreniach týkajúcich sa ihrísk s umelým trávnikom

21.02.2013

201202949.SK 2012/0646/I 2


SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 26.11.2012

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora