Prejsť na navigáciu

zoznam 26.11.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0635/A

S20E

Nariadenie spolkového ministra poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva a spolkového ministra hospodárstva, rodiny a mládeže, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o spaľovaní odpadov (AVV - novela z roku 2012)

15.02.2013

201202899.SK 2012/0635/A 2

2012/0636/SI

B00

Zákon o stavebných výrobkoch

18.02.2013

201202901.SK 2012/0636/SI 2

2012/0637/PL

C50A

Zákon o zmene a doplnení zákona o bezpečnosti potravín a výživy

18.02.2013

201202905.SK 2012/0637/PL 2

2012/0639/DK

B00

Návrh na konzultáciu o vykonávacom nariadení o navigácii na mori pre inžinierske stavby a iné

činnosti atď. v dánskych vodách

18.02.2013

201202913.SK 2012/0639/DK2

2012/0640/E

B00

POKYNY NA PROJEKTOVANIE A VÝSTAVBU ŽELEZNIČNÝCH PROJEKTOV IF–3. ŠTRKOVÁ KOĽAJ. VÝPOČET HRÚBKY VRSTIEV V PRIEREZE.

18.02.2013

201202915.SK 2012/0640/E 2

2012/0641/E

C10A

Návrh zákona o morskom rybolove, zbere mäkkýšov a akvakultúre na Baleárskych ostrovoch

18.02.2013

201202917.SK 2012/0641/E 2

2012/0642/E

C00A

Návrh kráľovského dekrétu, ktorým sa mení a dopĺňa kráľovský dekrét 1615/2010 zo 7. decembra o schválení nariadenia o kvalite pšenice.

18.02.2013

201202919.SK 2012/0642/E 2

2012/0643/E

C50A

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa stanovujú dodatočné normy na výrobu, popis, prezentáciu a označovanie určitých liehovín

18.02.2013

201202921.SK 2012/0643/E 2

2012/0644/UK

B00

Normy štátneho tajomníka pre projektovanie a výstavbu nových spádových odpadových stôk a zberných drénov

20.02.2013

201202925.SK 2012/0644/UK 2

2012/0646/I

B10

Nariadenie o opatreniach týkajúcich sa ihrísk s umelým trávnikom

21.02.2013

201202949.SK 2012/0646/I 2


SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 26.11.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora