Prejsť na navigáciu

zoznam 26.06.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/9505/CH

V20T

NT3002 - Technical Standard concerning PMR Repeaters to be operated inside tunnels, galleries, buildings and underground car parks.

19.09.2012

201201628.EN 2012/9505/CH 901

 

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová

2012/0169/NL

C20A

Vyhláška o živočíšnych produktoch [Besluit dierlijke producten]

18.06.2012

17-09-2012

2012/0175/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTOROU SA SCHVAĽUJÚ NARIADENIA O LICENCIÁCH NA PREVÁDZKU HIER PREVÁDZKOVANÝCH NA ĎIAĽKU A ICH UVÁDZANIE NA TRH V RÁMCI JURISDIKCIE AUTONÓMNEJ OBLASTI CASTÍLIA A LEÓN.

18.06.2012

17-09-2012

2012/0185/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A časti 1 až 3, zoznamu stavebných noriem B časť 1 a časť 2, ako aj zoznamu C pre vydanie 2012/1

25.06.2012

24-09-2012

 

zo strany Komisie alebo niektorého členského štátu EU - bolo predlžené obdobie pripomienkovania o ďalšie 3 mesiace, teda z troch na šesť mesiacov:

Publikované: 27.6.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora