Prejsť na navigáciu

zoznam 26.06.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/9505/CH

V20T

NT3002 - Technical Standard concerning PMR Repeaters to be operated inside tunnels, galleries, buildings and underground car parks.

19.09.2012

201201628.EN 2012/9505/CH 901

 

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová

2012/0169/NL

C20A

Vyhláška o živočíšnych produktoch [Besluit dierlijke producten]

18.06.2012

17-09-2012

2012/0175/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTOROU SA SCHVAĽUJÚ NARIADENIA O LICENCIÁCH NA PREVÁDZKU HIER PREVÁDZKOVANÝCH NA ĎIAĽKU A ICH UVÁDZANIE NA TRH V RÁMCI JURISDIKCIE AUTONÓMNEJ OBLASTI CASTÍLIA A LEÓN.

18.06.2012

17-09-2012

2012/0185/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A časti 1 až 3, zoznamu stavebných noriem B časť 1 a časť 2, ako aj zoznamu C pre vydanie 2012/1

25.06.2012

24-09-2012

 

zo strany Komisie alebo niektorého členského štátu EU - bolo predlžené obdobie pripomienkovania o ďalšie 3 mesiace, teda z troch na šesť mesiacov:

Publikované: 27.6.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora