Prejsť na navigáciu

zoznam 26.06.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/9505/CH

V20T

NT3002 - Technical Standard concerning PMR Repeaters to be operated inside tunnels, galleries, buildings and underground car parks.

19.09.2012

201201628.EN 2012/9505/CH 901

 

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová

2012/0169/NL

C20A

Vyhláška o živočíšnych produktoch [Besluit dierlijke producten]

18.06.2012

17-09-2012

2012/0175/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTOROU SA SCHVAĽUJÚ NARIADENIA O LICENCIÁCH NA PREVÁDZKU HIER PREVÁDZKOVANÝCH NA ĎIAĽKU A ICH UVÁDZANIE NA TRH V RÁMCI JURISDIKCIE AUTONÓMNEJ OBLASTI CASTÍLIA A LEÓN.

18.06.2012

17-09-2012

2012/0185/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A časti 1 až 3, zoznamu stavebných noriem B časť 1 a časť 2, ako aj zoznamu C pre vydanie 2012/1

25.06.2012

24-09-2012

 

zo strany Komisie alebo niektorého členského štátu EU - bolo predlžené obdobie pripomienkovania o ďalšie 3 mesiace, teda z troch na šesť mesiacov:

Publikované: 27.6.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora