Prejsť na navigáciu

zoznam 26.01.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0023/FIN

B00

Vstrekovacie a tesniace zmesi pre škáry v betóne – testy SILKO 2011

16.04.2012

201200050.SK 2012/0023/FIN2

2012/0024/FIN

B00

Vytvrdzovacie činidlá pre betón tvoriace tekutú membránu – Testy SILKO 2011

16.04.2012

201200052.SK 2012/0024/FIN 2

2012/0025/EE

V00T

Zmena nariadenia č. 118 ministerstva hospodárstva a komunikácií z 1. decembra 2009 „Technické požiadavky pre rádiové zariadenia používané na základe oprávnenia na frekvenciu“

16.04.2012

201200054.SK 2012/0025/EE 2

2012/0026/CZ

N40E

Návrh nariadenia z ……….2011, ktorým sa mení nariadenie č. 61/2007 Zb., ktorým sa stanovia podrobnosti označovania a farbenia vybraných minerálnych olejov a označovania niektorých ďalších minerálnych olejov

16.04.2012

201200065.SK 2012/0026/CZ 2

2012/0027/PL

B20

Nariadenie rady ministrov o pravidelnom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení

16.04.2012

201200068.SK 2012/0027/PL 2

2012/0028/I

C50A

Vyhláška, ktorou sa schvaľuje metóda analýzy na úradnú kontrolu obsahu vitamínu D3 v krmivách pre zvieratá

17.04.2012

201200079.SK 2012/0028/I 2

2012/0029/I

SERV60

Vykonávacia vyhláška, ktorá stanovuje pravidlá týkajúce sa „Stávkovania na diaľku, ktoré zahŕňa priamu interakciu medzi jednotlivými hráčmi".

17.04.2012

201200081.SK 2012/0029/I 2

2012/0030/I

SERV60

Vykonávacia vyhláška zavádzajúca pravidlá súvisiace so „Stávkovaním na simulované udalosti poskytované prostredníctvom fyzických sietí držiteľov licencií oprávnených preberať stávky na športové podujatia a konské dostihy alebo na diaľku držiteľmi licencií oprávnených na základe článku 24.13 zákona č. 88/2009“

17.04.2012

201200083.SK 2012/0030/I 2

2012/0035/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky – Vodné stavby (ZTV-W) pre katodickú ochranu oceľových konštrukcií vodných stavieb proti korózii (oblasť výkonov 220)

18.04.2012

201200105.SK 2012/0035/D 2

2012/0036/HU

SERV60

Zákon č. CXCIII z roku 2011 o správcoch investičných fondov a systémoch kolektívneho investovania

19-01-2012*

201200108.SK 2012/0036/HU2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 26.1.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora