Prejsť na navigáciu

zoznam 26.01.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0023/FIN

B00

Vstrekovacie a tesniace zmesi pre škáry v betóne – testy SILKO 2011

16.04.2012

201200050.SK 2012/0023/FIN2

2012/0024/FIN

B00

Vytvrdzovacie činidlá pre betón tvoriace tekutú membránu – Testy SILKO 2011

16.04.2012

201200052.SK 2012/0024/FIN 2

2012/0025/EE

V00T

Zmena nariadenia č. 118 ministerstva hospodárstva a komunikácií z 1. decembra 2009 „Technické požiadavky pre rádiové zariadenia používané na základe oprávnenia na frekvenciu“

16.04.2012

201200054.SK 2012/0025/EE 2

2012/0026/CZ

N40E

Návrh nariadenia z ……….2011, ktorým sa mení nariadenie č. 61/2007 Zb., ktorým sa stanovia podrobnosti označovania a farbenia vybraných minerálnych olejov a označovania niektorých ďalších minerálnych olejov

16.04.2012

201200065.SK 2012/0026/CZ 2

2012/0027/PL

B20

Nariadenie rady ministrov o pravidelnom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení

16.04.2012

201200068.SK 2012/0027/PL 2

2012/0028/I

C50A

Vyhláška, ktorou sa schvaľuje metóda analýzy na úradnú kontrolu obsahu vitamínu D3 v krmivách pre zvieratá

17.04.2012

201200079.SK 2012/0028/I 2

2012/0029/I

SERV60

Vykonávacia vyhláška, ktorá stanovuje pravidlá týkajúce sa „Stávkovania na diaľku, ktoré zahŕňa priamu interakciu medzi jednotlivými hráčmi".

17.04.2012

201200081.SK 2012/0029/I 2

2012/0030/I

SERV60

Vykonávacia vyhláška zavádzajúca pravidlá súvisiace so „Stávkovaním na simulované udalosti poskytované prostredníctvom fyzických sietí držiteľov licencií oprávnených preberať stávky na športové podujatia a konské dostihy alebo na diaľku držiteľmi licencií oprávnených na základe článku 24.13 zákona č. 88/2009“

17.04.2012

201200083.SK 2012/0030/I 2

2012/0035/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky – Vodné stavby (ZTV-W) pre katodickú ochranu oceľových konštrukcií vodných stavieb proti korózii (oblasť výkonov 220)

18.04.2012

201200105.SK 2012/0035/D 2

2012/0036/HU

SERV60

Zákon č. CXCIII z roku 2011 o správcoch investičných fondov a systémoch kolektívneho investovania

19-01-2012*

201200108.SK 2012/0036/HU2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 26.1.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora