Prejsť na navigáciu

zoznam 23.05.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0311/E

C50A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa schvaľuje norma kvality pre kávu.

13.08.2012

201201273.SK 2012/0311/E 2

2012/0312/E

S40E

Návrh vyhlášky o používaní kalov na poľnohospodárskej pôde v autonómnej oblasti Baskicko

13.08.2012

201201275.SK 2012/0312/E 2

2012/0313/DK

C00A

Nariadenie týkajúce sa obchodných noriem pre vajcia

16.08.2012

201201287.SK 2012/0313/DK 2

2012/0314/NL

B30

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o činnostiach na ochranu životného prostredia a vyhláška o zákone o životnom prostredí a niekoľko ďalších vyhlášok (nové činnosti, začlenenie vyhlášky o emisných požiadavkách pre stredne veľké spaľovacie zariadenia, ochrana životného prostredia, zjednodušenie a opravy vyhlášky o činnostiach na ochranu životného prostredia) (ďalej ako: novelizujúca vyhláška)

16.08.2012

201201289.SK 2012/0314/NL 2

2012/0315/A

S00S

Nariadenie spolkového ministra zdravotníctva, ktorým sa mení nariadenie o omamných látkach

16.08.2012

201201295.SK 2012/0315/A 2

2012/0316/A

S00S

Nariadenie spolkového ministra zdravotníctva, ktorým sa mení nariadenie o psychotropných látkach

16.08.2012

201201297.SK 2012/0316/A 2

2012/0317/PL

S20E

Návrh nariadenia ministra životného prostredia o mechanicko-biologickom procese spracovania zmiešaného komunálneho odpadu.

16.08.2012

201201309.SK 2012/0317/PL2

2012/0318/A

B00

Zmena dolnorakúskeho výťahového poriadku z roku 1995 a nové znenie ako dolnorakúsky výťahový poriadok z roku 2012 (NÖ AO 2012)

17.08.2012

201201314.SK 2012/0318/A 2

2012/0319/A

B00

Nové znenie dolnorakúskeho nariadenia o výťahovej technike z roku 2012 (NÖ ATV 2012)

17.08.2012

201201316.SK 2012/0319/A 2

2012/0320/D

B10

Smernica DAfStb Zosilnenie betónových dielov lepenou výstužou, návrh z marca 2012

17.08.2012

201201327.SK 2012/0320/D 2

Publikované: 1.6.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora