Prejsť na navigáciu

zoznam 23.05.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0311/E

C50A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa schvaľuje norma kvality pre kávu.

13.08.2012

201201273.SK 2012/0311/E 2

2012/0312/E

S40E

Návrh vyhlášky o používaní kalov na poľnohospodárskej pôde v autonómnej oblasti Baskicko

13.08.2012

201201275.SK 2012/0312/E 2

2012/0313/DK

C00A

Nariadenie týkajúce sa obchodných noriem pre vajcia

16.08.2012

201201287.SK 2012/0313/DK 2

2012/0314/NL

B30

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o činnostiach na ochranu životného prostredia a vyhláška o zákone o životnom prostredí a niekoľko ďalších vyhlášok (nové činnosti, začlenenie vyhlášky o emisných požiadavkách pre stredne veľké spaľovacie zariadenia, ochrana životného prostredia, zjednodušenie a opravy vyhlášky o činnostiach na ochranu životného prostredia) (ďalej ako: novelizujúca vyhláška)

16.08.2012

201201289.SK 2012/0314/NL 2

2012/0315/A

S00S

Nariadenie spolkového ministra zdravotníctva, ktorým sa mení nariadenie o omamných látkach

16.08.2012

201201295.SK 2012/0315/A 2

2012/0316/A

S00S

Nariadenie spolkového ministra zdravotníctva, ktorým sa mení nariadenie o psychotropných látkach

16.08.2012

201201297.SK 2012/0316/A 2

2012/0317/PL

S20E

Návrh nariadenia ministra životného prostredia o mechanicko-biologickom procese spracovania zmiešaného komunálneho odpadu.

16.08.2012

201201309.SK 2012/0317/PL2

2012/0318/A

B00

Zmena dolnorakúskeho výťahového poriadku z roku 1995 a nové znenie ako dolnorakúsky výťahový poriadok z roku 2012 (NÖ AO 2012)

17.08.2012

201201314.SK 2012/0318/A 2

2012/0319/A

B00

Nové znenie dolnorakúskeho nariadenia o výťahovej technike z roku 2012 (NÖ ATV 2012)

17.08.2012

201201316.SK 2012/0319/A 2

2012/0320/D

B10

Smernica DAfStb Zosilnenie betónových dielov lepenou výstužou, návrh z marca 2012

17.08.2012

201201327.SK 2012/0320/D 2

Publikované: 1.6.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora