Prejsť na navigáciu

zoznam 23.05.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0311/E

C50A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa schvaľuje norma kvality pre kávu.

13.08.2012

201201273.SK 2012/0311/E 2

2012/0312/E

S40E

Návrh vyhlášky o používaní kalov na poľnohospodárskej pôde v autonómnej oblasti Baskicko

13.08.2012

201201275.SK 2012/0312/E 2

2012/0313/DK

C00A

Nariadenie týkajúce sa obchodných noriem pre vajcia

16.08.2012

201201287.SK 2012/0313/DK 2

2012/0314/NL

B30

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o činnostiach na ochranu životného prostredia a vyhláška o zákone o životnom prostredí a niekoľko ďalších vyhlášok (nové činnosti, začlenenie vyhlášky o emisných požiadavkách pre stredne veľké spaľovacie zariadenia, ochrana životného prostredia, zjednodušenie a opravy vyhlášky o činnostiach na ochranu životného prostredia) (ďalej ako: novelizujúca vyhláška)

16.08.2012

201201289.SK 2012/0314/NL 2

2012/0315/A

S00S

Nariadenie spolkového ministra zdravotníctva, ktorým sa mení nariadenie o omamných látkach

16.08.2012

201201295.SK 2012/0315/A 2

2012/0316/A

S00S

Nariadenie spolkového ministra zdravotníctva, ktorým sa mení nariadenie o psychotropných látkach

16.08.2012

201201297.SK 2012/0316/A 2

2012/0317/PL

S20E

Návrh nariadenia ministra životného prostredia o mechanicko-biologickom procese spracovania zmiešaného komunálneho odpadu.

16.08.2012

201201309.SK 2012/0317/PL2

2012/0318/A

B00

Zmena dolnorakúskeho výťahového poriadku z roku 1995 a nové znenie ako dolnorakúsky výťahový poriadok z roku 2012 (NÖ AO 2012)

17.08.2012

201201314.SK 2012/0318/A 2

2012/0319/A

B00

Nové znenie dolnorakúskeho nariadenia o výťahovej technike z roku 2012 (NÖ ATV 2012)

17.08.2012

201201316.SK 2012/0319/A 2

2012/0320/D

B10

Smernica DAfStb Zosilnenie betónových dielov lepenou výstužou, návrh z marca 2012

17.08.2012

201201327.SK 2012/0320/D 2

Publikované: 1.6.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora