Prejsť na navigáciu

zoznam 22.10.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0509/P

H00

Nariadenie ustanovujúce bezpečnostné požiadavky, ktoré majú byť dodržané pri umiestňovaní, realizácii, navrhovaní a funkčnej organizácii ihrísk a rekreačných areálov, súvisiaceho vybavenia a dopadových plôch.

03.12.2012

201202301.SK 2012/0509/P 2

2012/0560/HU

H10

Zmena zákona XXXIV z roku 1991 o prevádzkovaní hazardných hier

02.10.2012

201202559.SK 2012/0560/HU 2

2012/0561/S

C00P

Vyhláška o zmenách a doplneniach nariadenia (1992:1554) o kontrole omamných látok

09.01.2013

201202565.SK 2012/0561/S 2

2012/0563/UK

B00

Dokument T967: Zmeny a doplnenia k BCAR T – Vydanie 4

Tento dokument mení a dopĺňa vyhlášku CAP 643 civilného letectva CAA - britské požiadavky na civilnú letovú spôsobilosť, časť T – ľahké gyroplány.


201202586.SK 2012/0563/UK 2

2012/0564/I

S40

Ministerská vyhláška, ktorou sa upravujú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 o „Reorganizácii a revízii nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009.“

09.01.2013

201202595.SK 2012/0564/I 2

2012/0565/I

I30

Ministerská vyhláška o: „Normách týkajúcich sa prevádzky verejných výťahov určených na prepravu cestujúcich"

09.01.2013

201202597.SK 2012/0565/I 2

2012/0566/I

SERV60

Vykonávacia vyhláška o: „Technickej charakteristike pre všetky postupy výberu pre lotériové hry s diaľkovou účasťou“

09.01.2013

201202599.SK 2012/0566/I 2

2012/0568/B

B10

Návrh Kráľovského výnosu stanovuje úrovne prahových hodnôt pre emisie vo vnútornom prostredí zo stavebných výrobkov pre určité plánované použitia

11.01.2013

201202617.SK 2012/0568/B 2

2012/0569/F

X00M

Dekrét týkajúci sa prevencie osobitných rizík, ktorým sú vystavení pracovníci pri pyrotechnických činnostiach

11.01.2013

201202619.SK 2012/0569/F 2

2012/0570/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, Zmeny zo septembra 2012

14.01.2013

201202624.SK 2012/0570/D 2

2012/0571/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov - Časť II, Zmeny zo septembra 2012

14.01.2013

201202626.SK 2012/0571/D 2

2012/0572/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov - Časť III , Zmeny zo septembra 2012

14.01.2013

201202628.SK 2012/0572/D 2

Publikované: 23.10.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora