Prejsť na navigáciu

zoznam 22.10.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0509/P

H00

Nariadenie ustanovujúce bezpečnostné požiadavky, ktoré majú byť dodržané pri umiestňovaní, realizácii, navrhovaní a funkčnej organizácii ihrísk a rekreačných areálov, súvisiaceho vybavenia a dopadových plôch.

03.12.2012

201202301.SK 2012/0509/P 2

2012/0560/HU

H10

Zmena zákona XXXIV z roku 1991 o prevádzkovaní hazardných hier

02.10.2012

201202559.SK 2012/0560/HU 2

2012/0561/S

C00P

Vyhláška o zmenách a doplneniach nariadenia (1992:1554) o kontrole omamných látok

09.01.2013

201202565.SK 2012/0561/S 2

2012/0563/UK

B00

Dokument T967: Zmeny a doplnenia k BCAR T – Vydanie 4

Tento dokument mení a dopĺňa vyhlášku CAP 643 civilného letectva CAA - britské požiadavky na civilnú letovú spôsobilosť, časť T – ľahké gyroplány.


201202586.SK 2012/0563/UK 2

2012/0564/I

S40

Ministerská vyhláška, ktorou sa upravujú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 o „Reorganizácii a revízii nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009.“

09.01.2013

201202595.SK 2012/0564/I 2

2012/0565/I

I30

Ministerská vyhláška o: „Normách týkajúcich sa prevádzky verejných výťahov určených na prepravu cestujúcich"

09.01.2013

201202597.SK 2012/0565/I 2

2012/0566/I

SERV60

Vykonávacia vyhláška o: „Technickej charakteristike pre všetky postupy výberu pre lotériové hry s diaľkovou účasťou“

09.01.2013

201202599.SK 2012/0566/I 2

2012/0568/B

B10

Návrh Kráľovského výnosu stanovuje úrovne prahových hodnôt pre emisie vo vnútornom prostredí zo stavebných výrobkov pre určité plánované použitia

11.01.2013

201202617.SK 2012/0568/B 2

2012/0569/F

X00M

Dekrét týkajúci sa prevencie osobitných rizík, ktorým sú vystavení pracovníci pri pyrotechnických činnostiach

11.01.2013

201202619.SK 2012/0569/F 2

2012/0570/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, Zmeny zo septembra 2012

14.01.2013

201202624.SK 2012/0570/D 2

2012/0571/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov - Časť II, Zmeny zo septembra 2012

14.01.2013

201202626.SK 2012/0571/D 2

2012/0572/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov - Časť III , Zmeny zo septembra 2012

14.01.2013

201202628.SK 2012/0572/D 2

Publikované: 23.10.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora