Prejsť na navigáciu

zoznam 22.10.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0509/P

H00

Nariadenie ustanovujúce bezpečnostné požiadavky, ktoré majú byť dodržané pri umiestňovaní, realizácii, navrhovaní a funkčnej organizácii ihrísk a rekreačných areálov, súvisiaceho vybavenia a dopadových plôch.

03.12.2012

201202301.SK 2012/0509/P 2

2012/0560/HU

H10

Zmena zákona XXXIV z roku 1991 o prevádzkovaní hazardných hier

02.10.2012

201202559.SK 2012/0560/HU 2

2012/0561/S

C00P

Vyhláška o zmenách a doplneniach nariadenia (1992:1554) o kontrole omamných látok

09.01.2013

201202565.SK 2012/0561/S 2

2012/0563/UK

B00

Dokument T967: Zmeny a doplnenia k BCAR T – Vydanie 4

Tento dokument mení a dopĺňa vyhlášku CAP 643 civilného letectva CAA - britské požiadavky na civilnú letovú spôsobilosť, časť T – ľahké gyroplány.


201202586.SK 2012/0563/UK 2

2012/0564/I

S40

Ministerská vyhláška, ktorou sa upravujú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 o „Reorganizácii a revízii nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009.“

09.01.2013

201202595.SK 2012/0564/I 2

2012/0565/I

I30

Ministerská vyhláška o: „Normách týkajúcich sa prevádzky verejných výťahov určených na prepravu cestujúcich"

09.01.2013

201202597.SK 2012/0565/I 2

2012/0566/I

SERV60

Vykonávacia vyhláška o: „Technickej charakteristike pre všetky postupy výberu pre lotériové hry s diaľkovou účasťou“

09.01.2013

201202599.SK 2012/0566/I 2

2012/0568/B

B10

Návrh Kráľovského výnosu stanovuje úrovne prahových hodnôt pre emisie vo vnútornom prostredí zo stavebných výrobkov pre určité plánované použitia

11.01.2013

201202617.SK 2012/0568/B 2

2012/0569/F

X00M

Dekrét týkajúci sa prevencie osobitných rizík, ktorým sú vystavení pracovníci pri pyrotechnických činnostiach

11.01.2013

201202619.SK 2012/0569/F 2

2012/0570/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov, Zmeny zo septembra 2012

14.01.2013

201202624.SK 2012/0570/D 2

2012/0571/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov - Časť II, Zmeny zo septembra 2012

14.01.2013

201202626.SK 2012/0571/D 2

2012/0572/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov - Časť III , Zmeny zo septembra 2012

14.01.2013

201202628.SK 2012/0572/D 2

Publikované: 23.10.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora