Prejsť na navigáciu

zoznam 20.11.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0623/RO

I20

Technický predpis – Fľaše na skvapalnený ropný plyn s kapacitou do 26 litrov – PT C 3-2012

08.02.2013

201202842.SK 2012/0623/RO2

2012/0624/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na schválenie technického nariadenia

„Normatívny dokument týkajúci sa projektovania, výstavby a prevádzky vodovodných a kanalizačných systémov v lokalitách. Kód NP 133 – 2011“:

Čl. 1 písm. a) „Časť I: Vodovodné systémy v lokalitách. Kód 133/1 – 2011“,

A – Všeobecné ustanovenia týkajúce sa návrhu vodovodných systémov

1.2.-Plánovanie postupov na úpravu vody.

11.02.2013

201202848.SK 2012/0624/RO2

2012/0626/LV

C00A

Návrh nariadenia kabinetu ministrov Požiadavky pre bitúnky, z ktorých sa dodáva mäso na predaj v malých množstvách na miestny trh

11.02.2013

201202856.SK 2012/0626/LV 2

2012/0627/B

C50A

Návrh kráľovského výnosu o hygiene potravín živočíšneho pôvodu

11.02.2013

201202858.SK 2012/0627/B 2

2012/0628/A

T00T

Nariadenie krajinského hajtmana Štajerska zo dňa….. o živnosti poskytovania taxislužieb, služieb požičovne osobných motorových vozidiel a služieb odvozu hostí realizovaný osobnými motorovými vozidlami (Štajerský predpis pre taxislužby, požičovne áut a odvoz hotelových hostí 2012)

11.02.2013

201202860.SK 2012/0628/A 2

2012/0629/I

C60A

Nariadenie o metódach na určovanie pôvodu trvanlivého mlieka, mlieka UHT, mikrofiltrovaného pasterizovaného mlieka a výrobkov z mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote.

11.02.2013

201202865.SK 2012/0629/I 2

2012/0630/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu týkajúce sa schválenia technického predpisu

„Normatívny dokument týkajúci sa projektovania, výstavby a prevádzky vodovodných a kanalizačných systémov v lokalitách. Kód NP 133 – 2011“:

Čl. 1 písm. a) „Časť I: Vodovodné systémy v lokalitách. Kód NP 133/1 – 2011“,

A – Všeobecné ustanovenia týkajúce sa návrhu vodovodných systémov

1.1 - všeobecné údaje, zachytávanie vody, stanice na úpravu vody

13.02.2013

201202872.SK 2012/0630/RO2

2012/0631/FIN

V10T

Návrh nariadenia o rádiových frekvenciách 4P/2012 M fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie a súvisiaci plán využitia rádiových frekvencií (tabuľka rozdelenia frekvencií) pre frekvenčný rozsah 9 kHz – 400 GHz, vrátane definícií rádiového rozhrania podľa článku 4 ods. 1 smernice o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach (1999/5/ES) a návrh nariadenia 15AE/2012 M fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie o udeľovaní licencií pre spoločné frekvencie a využívaní voľných rádiových vysielačov

13.02.2013

201202874.SK 2012/0631/FIN2

2012/0632/DK

S00E

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona o dani zo síry (základný príspevok na daň zo síry) (L51)

14-11-2012F

201202880.SK 2012/0632/DK 2

2012/0633/D

T00T

Požiadavky na doklad o spôsobilosti betónových ochranných stien pri monolitickej konštrukciách

15.02.2013

201202891.SK 2012/0633/D 2

2012/0634/HU

X20M

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. XXIV z roku 2004 o strelných zbraniach a strelive (ďalej len návrh).

15.02.2013

201202893.SK 2012/0634/HU 2


F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 21.11.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora