Prejsť na navigáciu

zoznam 20.11.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0623/RO

I20

Technický predpis – Fľaše na skvapalnený ropný plyn s kapacitou do 26 litrov – PT C 3-2012

08.02.2013

201202842.SK 2012/0623/RO2

2012/0624/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na schválenie technického nariadenia

„Normatívny dokument týkajúci sa projektovania, výstavby a prevádzky vodovodných a kanalizačných systémov v lokalitách. Kód NP 133 – 2011“:

Čl. 1 písm. a) „Časť I: Vodovodné systémy v lokalitách. Kód 133/1 – 2011“,

A – Všeobecné ustanovenia týkajúce sa návrhu vodovodných systémov

1.2.-Plánovanie postupov na úpravu vody.

11.02.2013

201202848.SK 2012/0624/RO2

2012/0626/LV

C00A

Návrh nariadenia kabinetu ministrov Požiadavky pre bitúnky, z ktorých sa dodáva mäso na predaj v malých množstvách na miestny trh

11.02.2013

201202856.SK 2012/0626/LV 2

2012/0627/B

C50A

Návrh kráľovského výnosu o hygiene potravín živočíšneho pôvodu

11.02.2013

201202858.SK 2012/0627/B 2

2012/0628/A

T00T

Nariadenie krajinského hajtmana Štajerska zo dňa….. o živnosti poskytovania taxislužieb, služieb požičovne osobných motorových vozidiel a služieb odvozu hostí realizovaný osobnými motorovými vozidlami (Štajerský predpis pre taxislužby, požičovne áut a odvoz hotelových hostí 2012)

11.02.2013

201202860.SK 2012/0628/A 2

2012/0629/I

C60A

Nariadenie o metódach na určovanie pôvodu trvanlivého mlieka, mlieka UHT, mikrofiltrovaného pasterizovaného mlieka a výrobkov z mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote.

11.02.2013

201202865.SK 2012/0629/I 2

2012/0630/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu týkajúce sa schválenia technického predpisu

„Normatívny dokument týkajúci sa projektovania, výstavby a prevádzky vodovodných a kanalizačných systémov v lokalitách. Kód NP 133 – 2011“:

Čl. 1 písm. a) „Časť I: Vodovodné systémy v lokalitách. Kód NP 133/1 – 2011“,

A – Všeobecné ustanovenia týkajúce sa návrhu vodovodných systémov

1.1 - všeobecné údaje, zachytávanie vody, stanice na úpravu vody

13.02.2013

201202872.SK 2012/0630/RO2

2012/0631/FIN

V10T

Návrh nariadenia o rádiových frekvenciách 4P/2012 M fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie a súvisiaci plán využitia rádiových frekvencií (tabuľka rozdelenia frekvencií) pre frekvenčný rozsah 9 kHz – 400 GHz, vrátane definícií rádiového rozhrania podľa článku 4 ods. 1 smernice o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach (1999/5/ES) a návrh nariadenia 15AE/2012 M fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie o udeľovaní licencií pre spoločné frekvencie a využívaní voľných rádiových vysielačov

13.02.2013

201202874.SK 2012/0631/FIN2

2012/0632/DK

S00E

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona o dani zo síry (základný príspevok na daň zo síry) (L51)

14-11-2012F

201202880.SK 2012/0632/DK 2

2012/0633/D

T00T

Požiadavky na doklad o spôsobilosti betónových ochranných stien pri monolitickej konštrukciách

15.02.2013

201202891.SK 2012/0633/D 2

2012/0634/HU

X20M

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. XXIV z roku 2004 o strelných zbraniach a strelive (ďalej len návrh).

15.02.2013

201202893.SK 2012/0634/HU 2


F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 21.11.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora