Prejsť na navigáciu

zoznam 20.11.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0623/RO

I20

Technický predpis – Fľaše na skvapalnený ropný plyn s kapacitou do 26 litrov – PT C 3-2012

08.02.2013

201202842.SK 2012/0623/RO2

2012/0624/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na schválenie technického nariadenia

„Normatívny dokument týkajúci sa projektovania, výstavby a prevádzky vodovodných a kanalizačných systémov v lokalitách. Kód NP 133 – 2011“:

Čl. 1 písm. a) „Časť I: Vodovodné systémy v lokalitách. Kód 133/1 – 2011“,

A – Všeobecné ustanovenia týkajúce sa návrhu vodovodných systémov

1.2.-Plánovanie postupov na úpravu vody.

11.02.2013

201202848.SK 2012/0624/RO2

2012/0626/LV

C00A

Návrh nariadenia kabinetu ministrov Požiadavky pre bitúnky, z ktorých sa dodáva mäso na predaj v malých množstvách na miestny trh

11.02.2013

201202856.SK 2012/0626/LV 2

2012/0627/B

C50A

Návrh kráľovského výnosu o hygiene potravín živočíšneho pôvodu

11.02.2013

201202858.SK 2012/0627/B 2

2012/0628/A

T00T

Nariadenie krajinského hajtmana Štajerska zo dňa….. o živnosti poskytovania taxislužieb, služieb požičovne osobných motorových vozidiel a služieb odvozu hostí realizovaný osobnými motorovými vozidlami (Štajerský predpis pre taxislužby, požičovne áut a odvoz hotelových hostí 2012)

11.02.2013

201202860.SK 2012/0628/A 2

2012/0629/I

C60A

Nariadenie o metódach na určovanie pôvodu trvanlivého mlieka, mlieka UHT, mikrofiltrovaného pasterizovaného mlieka a výrobkov z mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote.

11.02.2013

201202865.SK 2012/0629/I 2

2012/0630/RO

B00

Nariadenie ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu týkajúce sa schválenia technického predpisu

„Normatívny dokument týkajúci sa projektovania, výstavby a prevádzky vodovodných a kanalizačných systémov v lokalitách. Kód NP 133 – 2011“:

Čl. 1 písm. a) „Časť I: Vodovodné systémy v lokalitách. Kód NP 133/1 – 2011“,

A – Všeobecné ustanovenia týkajúce sa návrhu vodovodných systémov

1.1 - všeobecné údaje, zachytávanie vody, stanice na úpravu vody

13.02.2013

201202872.SK 2012/0630/RO2

2012/0631/FIN

V10T

Návrh nariadenia o rádiových frekvenciách 4P/2012 M fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie a súvisiaci plán využitia rádiových frekvencií (tabuľka rozdelenia frekvencií) pre frekvenčný rozsah 9 kHz – 400 GHz, vrátane definícií rádiového rozhrania podľa článku 4 ods. 1 smernice o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach (1999/5/ES) a návrh nariadenia 15AE/2012 M fínskeho Regulačného úradu pre komunikácie o udeľovaní licencií pre spoločné frekvencie a využívaní voľných rádiových vysielačov

13.02.2013

201202874.SK 2012/0631/FIN2

2012/0632/DK

S00E

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona o dani zo síry (základný príspevok na daň zo síry) (L51)

14-11-2012F

201202880.SK 2012/0632/DK 2

2012/0633/D

T00T

Požiadavky na doklad o spôsobilosti betónových ochranných stien pri monolitickej konštrukciách

15.02.2013

201202891.SK 2012/0633/D 2

2012/0634/HU

X20M

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. XXIV z roku 2004 o strelných zbraniach a strelive (ďalej len návrh).

15.02.2013

201202893.SK 2012/0634/HU 2


F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 21.11.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora