Prejsť na navigáciu

zoznam 19.11.2012

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová
2012/0462/LT B20 Schválenie povinných bezpečnostných požiadaviek na protipožiarne a záchranné zariadenie, protipožiarne inštalácie, prostriedky protipožiarnej prevencie a automatické protipožiarne zariadenie 05.11.2012 04.02.2013
2012/0467/GR N40E Oznámenie o návrhu technických nariadení s názvom Technické nariadenia o uskladnení a preprave biopalív v rafinériách a zariadeniach na uskladnenie a prepravu ropných výrobkov 05.11.2012 05.02.2013
2012/0482/D B10 Zmena zoznamu stavebných noriem A časti 1 a 2, zoznamu stavebných noriem B časť 1, vždy pre vydanie z roku 2013/1 15.11.2012

15-02-2013

2012/0501/HU C30A Návrh MV o potlačení reproduktívnej dysfunkcie a respiračných symptómov v chovoch ošípaných 26.11.2012

25-02-2013

2012/0504/I C60A Vyhláška, ktorá obsahuje vnútroštátne opatrenia o normách pre uvedenie olivového oleja na trh 28.11.2012

28.08.2013*

 

* predĺženie obdobia pozastavenia na 12 mesiacov od prijatia notifikovaného návrhu podľa článku 9 ods. 3 smernice 98/34/ES (zámer Komisie navrhnúť komunitárny akt)

Publikované: 19.11.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora