Prejsť na navigáciu

zoznam 19.11.2012

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová
2012/0462/LT B20 Schválenie povinných bezpečnostných požiadaviek na protipožiarne a záchranné zariadenie, protipožiarne inštalácie, prostriedky protipožiarnej prevencie a automatické protipožiarne zariadenie 05.11.2012 04.02.2013
2012/0467/GR N40E Oznámenie o návrhu technických nariadení s názvom Technické nariadenia o uskladnení a preprave biopalív v rafinériách a zariadeniach na uskladnenie a prepravu ropných výrobkov 05.11.2012 05.02.2013
2012/0482/D B10 Zmena zoznamu stavebných noriem A časti 1 a 2, zoznamu stavebných noriem B časť 1, vždy pre vydanie z roku 2013/1 15.11.2012

15-02-2013

2012/0501/HU C30A Návrh MV o potlačení reproduktívnej dysfunkcie a respiračných symptómov v chovoch ošípaných 26.11.2012

25-02-2013

2012/0504/I C60A Vyhláška, ktorá obsahuje vnútroštátne opatrenia o normách pre uvedenie olivového oleja na trh 28.11.2012

28.08.2013*

 

* predĺženie obdobia pozastavenia na 12 mesiacov od prijatia notifikovaného návrhu podľa článku 9 ods. 3 smernice 98/34/ES (zámer Komisie navrhnúť komunitárny akt)

Publikované: 19.11.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora