Prejsť na navigáciu

zoznam 19.11.2012

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová
2012/0462/LT B20 Schválenie povinných bezpečnostných požiadaviek na protipožiarne a záchranné zariadenie, protipožiarne inštalácie, prostriedky protipožiarnej prevencie a automatické protipožiarne zariadenie 05.11.2012 04.02.2013
2012/0467/GR N40E Oznámenie o návrhu technických nariadení s názvom Technické nariadenia o uskladnení a preprave biopalív v rafinériách a zariadeniach na uskladnenie a prepravu ropných výrobkov 05.11.2012 05.02.2013
2012/0482/D B10 Zmena zoznamu stavebných noriem A časti 1 a 2, zoznamu stavebných noriem B časť 1, vždy pre vydanie z roku 2013/1 15.11.2012

15-02-2013

2012/0501/HU C30A Návrh MV o potlačení reproduktívnej dysfunkcie a respiračných symptómov v chovoch ošípaných 26.11.2012

25-02-2013

2012/0504/I C60A Vyhláška, ktorá obsahuje vnútroštátne opatrenia o normách pre uvedenie olivového oleja na trh 28.11.2012

28.08.2013*

 

* predĺženie obdobia pozastavenia na 12 mesiacov od prijatia notifikovaného návrhu podľa článku 9 ods. 3 smernice 98/34/ES (zámer Komisie navrhnúť komunitárny akt)

Publikované: 19.11.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora