Prejsť na navigáciu

zoznam 19.11.2012

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
nová
2012/0462/LT B20 Schválenie povinných bezpečnostných požiadaviek na protipožiarne a záchranné zariadenie, protipožiarne inštalácie, prostriedky protipožiarnej prevencie a automatické protipožiarne zariadenie 05.11.2012 04.02.2013
2012/0467/GR N40E Oznámenie o návrhu technických nariadení s názvom Technické nariadenia o uskladnení a preprave biopalív v rafinériách a zariadeniach na uskladnenie a prepravu ropných výrobkov 05.11.2012 05.02.2013
2012/0482/D B10 Zmena zoznamu stavebných noriem A časti 1 a 2, zoznamu stavebných noriem B časť 1, vždy pre vydanie z roku 2013/1 15.11.2012

15-02-2013

2012/0501/HU C30A Návrh MV o potlačení reproduktívnej dysfunkcie a respiračných symptómov v chovoch ošípaných 26.11.2012

25-02-2013

2012/0504/I C60A Vyhláška, ktorá obsahuje vnútroštátne opatrenia o normách pre uvedenie olivového oleja na trh 28.11.2012

28.08.2013*

 

* predĺženie obdobia pozastavenia na 12 mesiacov od prijatia notifikovaného návrhu podľa článku 9 ods. 3 smernice 98/34/ES (zámer Komisie navrhnúť komunitárny akt)

Publikované: 19.11.2012

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora