Prejsť na navigáciu

zoznam 19.01.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0012/S

X00M

Nariadenia Štátnej policajnej rady a všeobecné usmernenia k bezpečnostnej stráži a stráženiu nevojenských chránených lokalít

11.04.2012

201200009.SK 2012/0012/S 2

2012/0013/BG

C00A

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách

11.04.2012

201200012.SK 2012/0013/BG2

2012/0014/F

S10S

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos zo 14. októbra 2008 o homologizácii prístrojov na zisťovanie obsahu alkoholu vo vydychovanom vzduchu (alebo zariadení na dychové skúšky vydychovaného vzduchu) používané orgánmi činnými v trestnom konaní a o schválení laboratórií vybavených na vykonávanie testov, skúšok a kontrol týchto prístrojov.

11.04.2012

201200014.SK 2012/0014/F 2

2012/0015/UK

X40M

Nariadenia o videozáznamoch (Označovanie) z roku 2012

12.04.2012

201200020.SK 2012/0015/UK 2

2012/0016/RO

I10

Vyhláška týkajúca sa schvaľovania rámca pre technické posúdenie herných aktivít a poplatkov vybratých za technickú kontrolu herných činností.

12.04.2012

201200022.SK 2012/0016/RO 2

2012/0017/CZ

C30P

Technické nóty pre farmaceutické látky a prípravky predložené na verejné prešetrenie (pripojené texty)

Návrh sa týka nasledujúcich farmaceutických látok a prípravkov:

Brimonidini tartras

Deferasiroxum

Zinci oxidi suspensio cum levomentholo

Zinci sulfatis solutio

12.04.2012

201200024.SK 2012/0017/CZ 2

2012/0018/NL

C00A

Nariadenie Rady pre krmivá z roku 2012 o minimálnej úžitkovosti fosfátu v chove ošípaných [Verordening PDV minimum P-efficiëntie varkenshouderij]

12.04.2012

201200026.SK 2012/0018/NL 2

2012/0019/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

Usmernenia k polymérovým produktom používaným v stavebníctve. Zlúčenie/Revízia

C 4-1977, C174 – 1979, C55 – 1974 - kód: GE 055-2012.

13.04.2012

201200038.SK 2012/0019/RO 2

2012/0020/FIN

B00

Betónové materiály na opravy - SILKO-testy 2011

13.04.2012

201200044.SK 2012/0020/FIN2

2012/0021/FIN B00

Ochranné činidlá z betónu - SILKO-testy 2011

13.04.2012

201200046.SK 2012/0021/FIN2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 20.1.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora